Материално-техническата база е изцяло обновена и модернизирана по проекти с външно финансиране, дарения и собствени приходи от образователни услуги и научно-изследователска работа. В последните три години са обзаведени и оборудвани пет нови многофункционални интердисциплинарни учебно-изследователски лаборатории. Всички учебни лаборатории и кабинети на катедрата са оборудвани със съвременна компютърна, лабораторно-измервателна и офис техника.

Специализираната апаратура в лабораториите е на световни лидери в телекомуникациите, между които LUCENT, CISCO, SIEMENS и NOKIA. Осигурен е високоскоростен достъп до Internet и възможности за безплатен обмен на информация. Закупени са лицензирани програмни продукти за нуждите на учебния процес и научно-изследователската работа. Разработени са множество WEB базирани приложения, издадени са учебници, лекционни записки и учебни пособия.
Библиотеката на университета разполага със съвременна българска и чуждоезикова техническа литература и периодични специализирани издания в областта на телекомуникациите.