​​​​​Сертификационен център.jpg

​​CISCO NETWORK ACADEMY​​  ​   ​

​Нашите курсове са предназначени да подпомогнат подготовката на студентите и да създадат възможност за изграждане на кариера в областта на информационните технологии. Те осигуряват продължаващо образование и придобиване на международно п ризнати сертификати. Всеки курс се провежда чрез обучение в класна стая, дистанционно обучение, онлайн оценки, практически лабораторни упражнения, както и интерактивни инструменти за обучение.

В Cisco академия Русенски университет се съчетава присъствено и дистанционно обучение чрез Cisco Webex. Мултимедийните лекции в електронен вид, интегрираните тестове през Интернет под ръководството на висококвалифицирани инструктори и практическите занятия помагат за бързото овладяване на нови знания. По този начин се дава възможност на курсистите да приложат на практика наученото, работейки с реални мрежи.

​След завършване на целия курс, получавате удостоверение от Центъра за продължаващо обучение към Русенски Университет, което е притурка към диплома за Средно или Висше образование. Получената подготовка ви гарантира успех на изпита за международен сертификат.

Учебният материал е на Английски език и необходимо условие е да може да четете и разбирате технически текстове.

Оборудването, на което се провеждат лабораторните упражнения включва:

  • Cisco маршрутизатори 2811 – 4 броя
  • Cisco маршрутизатори 1821 – 6 броя
  • Cisco комутатори 3560 – 2 броя
  • Cisco комутатори 2960 – 2 броя
  • Cisco комутатори 2950 – 3 броя
  • Cisco AP 1200 серия – 4 броя
  • Wireless контролер NM за 2811 – 1 брой
  • ASA 5505 – 1 брой