30 години специалност Кинезитерапия в Русенския университет

30 години КТ.jpg

Специалност „Кинезитерапия" в Русенския университет отпразнува своя 30 годишен юбилей. Годишнината бе отбелязана с тържествено събрание. За принос към развитието на специалност „Кинезитерапия" деканът на факултета проф. Никола Събев връчи специални отличия, като пръв бе награден акад. Белоев.

Обучението по кинезитерапия в Русенския университет започва през учебната 1992/93 г., когато биват приети първите студенти. Днес Русенски университет има натрупан 30-годишен опит в обучението по кинезитерапия. През периода от разкриването на специалността до днес са се дипломирали над 1200 бакалаври и над 700 магистри от 25 випуска по кинезитерапия. Студентите завършват с много добра успеваемост и намират адекватна професионална реализация у нас и в чужбина.

Възпитаниците на специалността днес са университетски преподаватели, мениджъри и представители във водещи фармацевтични компании, собственици и управители на рехабилитационни, уелнес и фитнес центрове. Кинезитерапевти, завършили Русенския университет, работят по специалността си в редица лечебни и социални заведения, в спортни клубове и комплекси, национални отбори в различни области на спорта и други. структури на здравеопазването и спорта предлагащи дейности свързани с профилактика и рехабилитация. Много от възпитаниците на специалността получават професионално признание и реализация извън страната.

От разкриването на специалност Кинезитерапия в Русенски университет в продължение на 12 години неин ръководител е бил проф. Колю Кожухаров. Съществен принос за развитието на специалността имат още професорите д.м.н. Явор Въжаров, Божидар Русев и  Радослав Райчев; доцентите Любомир Тодоров, Любен Христов, Денчо Цоневски, Пенка Баракова, Людмила Венова и редица други. За повишаване на качеството на обучението съществен принос имат и много русенски лекари. Сред тях са проф. д-р д.м. Пенчо Косев, доц. д-р д.м. Георги Георгиев, д-р д.м. Пенчо Чобанов, д.м. Константин Колев, доц. д-р Нели Петрова и други. Над 200 са преподавателите, работили и работещи днес в специалност „Кинезитерапия" в Русенски университет.

През 30-годишното си развитие специалността неизменно се радва на силна подкрепа от страна на всички ректорски ръководства – екипите на проф. Атанас Митков, проф. Борис Томов, доц. Марко Тодоров и сега на проф. Христо Белоев. 

Днес специалност Кинезитерапия е сред регулираните професии в България, което има пряко отношение към кинезитерапевтичната практика. Кинезитерапевтите са високо-квалифицирани специалисти обучени да извършват функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност при лица от всички възрастови и професионални групи, включително здравно образование, промоция и превенция на здравето и спорт. За практическо обучение на студентите се ползват базите на Лечебни заведения „Медика", УМБАЛ „Канев" – гр. Русе, центровете за социални услуги на територията на град Русе. Партньори на Русенски университет са и голям брой лечебни заведения в страната, с които университета има сключен договор за сътрудничество.

Към настоящият момент, специалност Кинезитерапия в Русенски университет се ръководи от катедра „Обществено здраве" към факултета по Обществено здраве и здравни грижи, който е член на Европейската мрежа за обучение по кинезитерапия ENPHE. Постоянно присъствие на специалността сред първите желания на кандидат-студентите е доказателство в полза на това, че развитието на специалност Кинезитерапия в Русенски университет запълва определен вакуум в социалните потребности на североизточния регион. 


​10 години специалност Ерготерапия в Русенския университет

10 години от създаването на специалност Ерготерапия отпразнуваха на 16.12.2016 година студенти, преподаватели, партньори и действащи ерготерапевти. От създаването си през 2006 година, абсолютно непознатата за България дисциплина „ерготерапия“, натрупа значителен опит и получи сериозно признание на международната сцена.

Русенският университет е единственият в България, който обучава студенти по ерготерапия в чистия вид на специалността. Тя е призната от Европейската мрежа по ерготерапия и акредитирана от Световната федерация по ерготерапия.

От създаването си до момента в тази специалност са се дипломирали 93-ма ерготерапевти. Признание за новаторската роля на Русенския университет са чуждестранните студенти, които са били на стаж във висшето училище. Общо 61 чужденци са избрали Русенския университет, като място да натрупат допълнителен опит и знания в областта на ерготерапията.

Ханеке ван Бруген, изпълнителен директор на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование беше специален гост на тържеството. Тя изнесе доклад, в който високо оцени ролята на русенския екип за утвърждаването на професията „ерготерапевт“.


ruse11.jpg

Дипломите по Ерготерапия от РУ "Ангел Кънчев" вече са 

признати в цял свят!

Гл.ас. д-р Лилия Тодорова и гл. ас. Петя Минчева участваха през м. юни 2014 г.  в Делегатско събрание на Световната федерация на ерготерапевтите (World Fedaration of Occupational Therapists, WFOT), Чиба, Япония (9-14.2014 г.)  и в 16 Световен конгрес на ерготерапевтите, Йокохама, Япония (18–21.06.2014 г.).

През февруари 2014 г. Русенският университет съвместно с Асоциацията на българските ерготерапевти подаде документи за акредитация на бакалавърската програма по специалност Ерготерапия от Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists, WFOT). На делегатското събрание на 10.06.2014 г. в Япония беше оповестена положителната акредитация на специалността съгласно международните стандарти. Това прави дипломите на завършили специалността валидни в цял свят. Сертификатът от Световната федерация е придружен с писмо до академичното ръководство.

http://ruse-news.com/diplomite-na-rusenskite-ergoterapevti-validni-v-tsyal-svyat/


​​Untitled.jpg

POKANI PROMOCIA2014-1.jpgпокана-откриване ОЗЗГ.jpg​​​​

С1-367b45aed4.jpg

​​


    ЧРЕЗ ЕРГОТЕРАПИЯ КЪМ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ                                                      

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕРГОТЕРАПЕВТИ и
ФРОНТЛАЙН (Великобритания)
имат удоволствието да Ви поканят на
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
за специалност ЕРГОТЕРАПИЯ
на 28.03.2014 г.
от 14 до 16 ч. в Аулата
на Корпус Кинезитерапия

Eрготерапията е помагаща здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез осигуряване на възможност за пълноценно участие в дейностите от ежедневието чрез преодоляване на дейностни затруднения, породени от физическа или психосоциална дисфункция. Целта на Деня на отворените врати е да представи приноса на Ерготерапията и нейното развитие в България.​

POKANA%20DEN%20NA%20OTVORENI%20VRATI.docx

Медиите за нас:

20 години обучение по Кинезитерапия: