Катедра Обществено здраве


Ръководител катедра Обществено здраве:  доц. д-р Петя Парашкевова

Служебен e-mail: pparashkevova@uni-ruse.bg
Служебен телефон: +359 88 289 8619

Офис: Корпус KT (ул. Александровска 97)


Заместник ръководител катедра по учебната работа: доц. д-р Ивелина Стефанова Стоянова-Раева

Служебен e-mail: istefanova@uni-ruse.bg


Заместник ръководител катедра по научното и кадрово развитие: доц. д-р Ирина Мончева Караганова

Служебен e-mail: ikaraganova@uni-ruse.bg