ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ!!!!

(актуална информация към .........2022 г.)