​Катедра „Компютърни системи и технологии” е инициатор и координатор на 4 Европейски тематични мрежи. В резултат на 12 годишната работа по тях се сформира голям консорциум, работещ в областта на компютърните системи и информационните технологии, който включва повече от 75 институции от 35 Европейски държави.

Международни проекти, инициирани и координирани от катедра „Компютърни системи и технологии”:


Международни проекти с партньорско участие на катедра „Компютърни системи и технологии”: