CompSysTech'22

През 2022 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 23тата международна научна конференция CompSysTech'22, която ще се състои на 17 и 18 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
17 януари 2022 г., 13:58 ч.