​Учебните занятия се провеждат в добре обзаведени лаборатории, като разполагаме със седем спирачни стенда с възможност за изпитване на двигатели с мощност от 5 до 400 kW. Разполагаме с пълна гама газоанализатори за определяне на емисиите в отработилите газове, включително единственият в страната тунел за разреждане  и определяне на количеството на дисперсните частици, съвременна измервателна техника за изпитване на автомобили.  Катедрата разполага с лабораторен автомобил, учебни лек и товарен автомобил,  10 учебни лаборатории за обучение на студенти и докторанти.​

 Лаборатория по електронни системи за управление на самоходни машини, създадена със съдействието на фирма Jonson Controls

Елементи от системите за управление и безопастност на автомобилите

  

        Стенд за изпитване на дюзи за бензинови двигатели

Едноцилиндров двигател за изследвания 

                                

Минитунел за определяне съдържанието на дисперсни частици

Изпитване на горивонагнетателни помпи   

 

                                                                     

Изпитване на двигатели с вътрешно горене

Лаборатория хибридни и електрически превозни средства     

                                                  

Изследване работата на ДВГ с добавки и газови горива