AvlLogo.png

AVL-AST (AVL – ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES)

AVL е най-голямата независима компания за разработване на задвижващи системи с двигатели с вътрешно горене, както и уреди и системите за изпитване.

Партньорска програма създадена от AVL-Advanced Simulation Technologies е за сътрудничество с академичната общност. AVL-AST University Partnership Program осигурява пълен достъп до широк набор от софтуерни продукти на AVL-AST с цел подпомагане преподавателските и изследователските дейности.

В рамките на Програмата за сътрудничество в областта на образованието между AVL-AST и Русенски университет на факултет Транспортен е предоставен съвременен развоен софтуер в областта на моделирането на процеси в двигателите с вътрешно горене и автомобилите.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност в следните области:
 • Електронни  управляващи системи; 
 • Моделиране и изследване  на процесите в ДВГ; 
 • Екологични проблеми (емисии и методи за намаляването им);
 • Алтернативни горива и добавки;
 • Горивни системи на бензинови и дизелови двигатели; 
 • Вграждане на ДВГ  в машини и съоръжения;
 • Оптимизиране на разхода на гориво на транспортните средства;
 • Усъвършенстване на методите и средствата за проектиране, изпитване и  изследване на транспортните средства;
 • Намаляване буксуването на колесните трактори;
 • Изследване вибрациите и шума на самоходни машини;
 • Подобряване на устойчивостта на движението и управляемостта на  транспортните средства;
 • Намаляване износването на гумите.
Преподаватели и студенти от катедрата участват активно в разнообразни международни образователни и изследователски програми като ТЕМПУС, ЕРАЗЪМ и Научноизследователски програми на Европейската общност. В рамките на тези програми студенти имат възможност да се обучават в различни водещи университети на Белгия, Франция, Италия, Австрия, Германия, Гърция, Полша, Хърватия, Турция и др.
 Електромобилът, с който екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще вземе участие в Shell Eco-marathon Europе 2014 в Ротердам, Холандия, e  създаден с активното участие на студенти и преподаватели от катедрата.
          
 

Проф. Христо Станчев, проф. д.т.н. Руси Русев, проф. Росен Иванов, доц. Тотю Тотев, доц. Иван Евтимов, инж. Ангел Сираков водят курсове за специалисти към Контролно технически пунктове, курсове за инструктори за водачи на МПС към Център за продължаващо обучение (ЦПО);
Доц. М. Младенов - курс към ЦПО - ”Екологични класове на ДВГ, автомобили и автобуси”.
10.jpg