​​Добре дошли в сайта на катедра Двигатели и транспортна техника.

Клик към брошурата за кандидат-студентите !


 

Катедра "Двигатели и транспортна техника" се състои от 9 щатни преподаватели, от които 2 професори, 3 доценти, 4 гл.асистенти, 1 старши преподавател-инструктор и 1 помощно-технически персонал.
Катедрата е акредитирана да обучава студенти в образователно квалификационните степени “БАКАЛАВЪР”, “МАГИСТЪР” и в научната степен “ДОКТОР.
Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение по специалността „Транспортна техника и технологии”.
Предлагат се специализации „Двигатели с вътрешно горене” и „Автомобилна техника”  за бакалавърска степен и магистърски  курсове  „Изследване на двигатели с вътрешно горене”, „Автомобилна техника”, „Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника” и „Хибридни и електрически превозни средства“.
В катедрата действа единственият в България студентски клуб на обществото на Американските автомобилни инженери (SAE). Членовете на клуба имат възможност да четат безплатно  периодичното издание „Automotiveengineering”.
Половината от преподавателите  владеят свободно английски и руски език и изнасят лекции в чуждестранни университети. Студентите, обучавани по специалността “Транспортна техника и технологии” ,  получават задълбочени знания и придобиват широк спектър от професионални умения в сферата на автомобилната техника, конструкцията и системите на ДВГ, съвременните технологии за подобряване на икономичността и намаляване на емисиите на вредни вещества. След успешно дипломиране те могат да работят като високо квалифицирани специалисти и управленски кадри във фирмите, учрежденията и централни ведомства, свързани с транспортна техника и транспортни технологии и развиващи дейност в следните направления: контролни технически прегледи на АТ и оторизирани проверки, издаване на разрешителни и сертифициране на АТ, производство на АТ и резервни часи, изпитване и изследване на АТ, обучение на водачи на МПС, научно-преподавателска работа и др.