За справки и записвания: -тел. 082 / 888 567 , 0887 867 217
РУ "Ангел Кънчев"- ЦПО , стая 213.1,  Ректорат
E-mail: fpk@uni-ruse.bg
E-mail: amihaylova@uni-ruse.bg

чуждоезиково обучение - тел. 082 / 888 406,  0887 870 341,
стая № 43, офис студентско общежитие 4.
E-mail: mianeva@uni-ruse.bg

ръководител: Проф. д-р Пл. Даскалов,   тел. /факс 082 / 888 377, 0887921567
кабинет 411.3, Ректорат
E-mail: daskalov@uni-ruse.bg
E-mail: fpk@uni-ruse.bg


Facebook: Център Продължаващо Обучение