ВАЖНО: Предприемаческият център на Русенският университет "Ангел Кънчев" постави сред своите приоритети и ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони. Накратко: дядо и баба произвеждат грозде, родителите произвеждат вино, а децата им създават уебсайт за продажба на грозде и вино. Всички се подпомагат и запазват социално-икономическа свобода! Проучен е опита на учени от целия свят и оформянето на тази нова теория е резултат от участието на нейните съставители в рaзнообразни международни и национални проекти. Научни рецензенти потвърждават, че тази теория няма аналог по света. За нейното приложение се създаде и международната мрежа INTERGEN .

===========

2024.02.23: Участие чрез виртуалана зала в международен семинар, посветен на зеленото предприемачество, по проект 2022-1-MK01-KA220-HED-00008926. Leaders of the Green Economy (LGE), финансиран по програма ERASMUS+ 2021-2027, KA220-HED-Cooperation partnerships in higher education.

2024.02.21: Учебен семинар със студенти от специалността Машинно инженерство на тема "Зелено предприемачество в областта на дълбоките технологии" по международния изследователски проект DeepGreenInno.

2024.02.19: Учебен семинар със студенти от специалността Индустриален мениджмънт на тема "Зелено предприемачество в областта на дълбоките технологии" по международния изследователски проект DeepGreenInno.

2024.02.17: Учебен семинар със студенти от специалността Социална педагогика на тема "Възможности за социално предприемачество чрез междупоколенчески бизнеси по INTERGEN в условия на Общество 5.0".

2024.02.16: Учебен семинар със студенти от Индустриално инженерство на тема "Зелено  предприемачество в областта на дълбоките технологии" по международния изследователски проект DeepGreenInno.

2024.02.14: Участие във вътрешноучилишно състезание на ПГИУ „Елиас Канети“ между учебни предприятия за излъчване на представителни отбори за участие в Международния панаир „Млад предприемач“ . Камерна зала „Слави Шкаров“, Доходното здание, гр. Русе.

2024.02.13: Работна среща на екип от Русенския университет (проект DeepGreenInno) с ръководството на фирма SGM Plastics, гр. Тутракан, за установяване на връзка бизнес-университет за зелено технологично предприемачество в областта на дълбоките технологии. Повече информация ТУК.

2024.02.11: Официално приключване на Академията за жени предприемачи в Северозападна България с награден фонд от Американското посолство в София и обучители от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Успех, дами!

2024.02.08: Отлично представяне на дипломанти във Факултет "Бизнес и мениджмънт". Повечето от тях защитаваха теми , свързани с външното и вътрешното предприемачеството. За повече информация ТУК:   

2024.01.22: Първа виртуална среща на изследователи по предприемачество от шест дъжави - Босна и Херцеговина, България, Италия, Полша, Румъния и Словения по инициатива на Международния университет на Сараево.

2024.01.19: Приключи втората Академия за жени предприемачи, финансирана от Американското посолство в София с обучители от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет. За първи път тя бе проведена във Видин. Участничките от Североизточна България обмениха мисли, споделиха личен опит помежду си и обсъдиха различни бизнес планове, които тепърва биха могли да бъдат реализирани. Повече информация ТУК

2024.01.01: В международната академична мрежа INTERGEN се присъедини 9-та държава (Босна и Херцеговина) чрез International University of Sarajevo. 

2023. Участие на Русенския университет в международни семинари по проект „Deep Tech in Material Sciences: Greening the Balkan HEIs Innovation and Entrepreneurial Potential "DeepGreenInno", от European Institute of Innovation and Technology (EIT), EIT HEI Initiative в Баня Лука (14-17.06.2023), Русе (26-27.10.2023) и Сараево (14-15.11.2023).

 

2023. Международни обучения на студенти за формиране на предприемачески умения по проект Erasmus+ Project- Leaders of the Green Economy, 2022-1- MK01-KA220-HED-000089263.

 

2023. Обсъждане дейността на малки семейни фирми по INTERGEN в учебния процес на специалностите: Бизнес мениджмънт, Технология и управление на транспорта, Дигитален мениджмънт и иновации, Индустриален мениджмънт, Социални дейности, Предприемачество и иновации, Мениджмънт на европейски проекти, Бизнес администрация, Здравен мениджмънт.

 

2023. Обучение на инженерни студенти в технологично предприемачество в рамките на международния академичен проект Deep Tech in Material Sciences: Greening the Balkan HEIs Innovation and Entrepreneurial Potential "DeepGreenInno" с учебни материали от https://www.futurelearn.com/ 

 

2023. Oбучение на средношколци от АЕГ „Гео Милев" и ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" по учебна програма  Предприемачество за 11 и 12 клас (профилирана подготовка).

 

2023. В Центъра за продължаващо обучение продължава да подготвя и учители, които да преподават предмети, свързани с предприемачеството.

 

2023.12.15. Междурегионално състезание на тема: "НЯКОИ ПОДАРЪЦИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ПОДАРЪК", организирано традиционно от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при факултет "Бизнес и мениджмънт" с 150 участника от 19 средни училища от областите: Русе, Велико Търново, Плевен, Разград, Силистра.

 

2023.11.27-12.01. Преподаватели от катедра "Мениджмънт и социални дейности" провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ и Университетски център гр. Питещи, Румъния за студентите от специалностите „Социални дейности", Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Технология и управление на транспорта по програма Еразъм.

 

2023.11.23. Международен семинар на тема: „Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" по проект Erasmus+ Project- Leaders of the Green Economy, 2022-1- MK01-KA220-HED-000089263.

 

2023.11.08. Представяне дейността на Предприемаческия център на Русенския университет за насърчаване на семейни бизнеси по INTERGEN чрез онлайн връзка с Павлодарския педагогически университет, Казахстан.

 

2023.11.08. Шуменският университет "Епископ Константин Преславски", катедра "Мениджмънт и социални дейности" към Русенски университет "Ангел Кънчев" и Фондация „Опън Спейс" проведоха кръгла маса на тема "Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС".

 

2023.11.04. Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира среща в Русенския университет "Ангел Кънчев" с успешни алумни на факултет Бизнес и мениджмънт.

 

2023.10.27-28. Участие с доклади и по предприемачество в ежегодната Международна научна конференция на Русенския университет „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - VI".

 

2023.10.23. Участие в международно проучване „Examining the HEInnovate self-assessment tool", организирано от IDEA Consult (IDEA), PPMI Group (PPMI) и финансирано от Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC).

 

2023.10.04-05. Представяне на Русенския университет "Ангел Кънчев" по време на експертна среща в Европейската комисия, Брюксел, по линия на HEInnovate в рамките на концепцията за Предприемчиви университети.

 

2023.09.03. Начало на втората Академия за жени предприемачи. Обучението е във виртуални зали с учебни материали от  https://dreambuilder.org/programs/.

 

2023.06.28-07.01. Преподаватели и студенти от факултет „Бизнес и мениджмънт" участват в летен студентски лагер в Риека, Хърватия по проект Leaders of the Green Economy. Домакин на срещата е University of Rijeka (Хърватия), като в нея участват аналогичен брой студенти и преподаватели от всяка партньорска институция - University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

 

2023.06.05. Участие с щанд на Предприемаческия център на Русенски университет "Ангел Кънчев" по време на 7-тото ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО в Канев център. Семейни фирми са представени от 10 студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт". Ученици от Английска езикова гимназия "Гео Милев" – Русе представят своята колективна дейност.

 

2023.05.25. Участие на студенти с научни доклади по предприемачество в ежегодната международна студентска конференция International Student Symposium on Strategic Management, в БОР, Сърбия.

 

2023.05.23. Среща между възпитаници и студенти на Факултет "Бизнес и мениджмънт" Русенски университет във връзка с 23-тото издание на конкурса "Разработване на бизнес план". Студентите представиха своите бизнес идеи, а бившите възпитаници представиха дейностите на своите семейни фирми: ЕС ЕН ТРЕЙД 92 ООД, Салмакс ООД, БИ ЕКО ФРЕНДС ООД, Балкан Лайт Експорт ЕООД, КИЙУЕБ ЕООД и Дон Вито Корлеоне ЕООД. 

 

2023.05.18. Студентска научна сесия във Факултет Бизнес и мениджмънт, на която се представиха и доклади по предприемачество.

 

2023.05.05. Представяне на книгата „Свързани" на Кристиян Огнянов, студент 4-ти курс в специалност „Социални дейности", организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности" във факултет „Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет „Ангел Кънчев".

 

2023.04.25. Среща със застрахователния брокер Зорница Абанозова - възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет "Ангел Кънчев". Тя запозна студентите от специалностите Бизнес мениджмънт и Индустриален мениджмънт с наскоро настъпили рискови събития, по които са изплатени застрахователни обезщетения в полза на предприемачи.

 

2023.04.20. Интерактивна лекция по предприемачество с ученици и учители в СУ „Васил Левски", гр. Дулово и ОУ „Отец Паисий", гр. Силистра.

 

2023.04.05. Междурегионално състезание по предприемачество с 95 ученици от 15 училища, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности" на Русенския университет. Темата на състезанието е „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия".

 

2023.04.03-06. Представяне дейността на Предприемаческия център на Русенския университет "Ангел Кънчев" по време на работни срещи в Тараклийския район и Твърдица, Молдова.

 

2023.03.24. Междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения "ПРОДОВОЛСТВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ ИЛИ МНОГООБРАЗИЕ НА РЕШЕНИЯТА (МЛЯКО vs. ЩУРЦИ)", организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности" на Русенския университет. Участваха студенти и смесени средношколски отбори на 15 училища от областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Плевен.

 

2023.03.02. Участие в международна академична конференция във Виена по проект GET-AHED за споделяне на добри примери на взаимодействие на Русенския университет "Ангел Кънчев" с бизнесмени и учени от различните ни факултети по линия на HEInnovate.

 

2023.01.28. Тържествено закриване на първата Академия за жени предприемачи. Участничките ознаменуваха успешното си завършване на Академията с представяне на своите проекти, а най-добрите получиха финансова подкрепа за стартиране на бизнес.07.12.2022: Студенти от специалност Социални дейности в Русенски университет "Ангел Кънчев" демонстрираха нагледно как развиват социално предприемачество със своите роднини, по INTERGEN. Да ни е сладко :-)

Може да бъде изображение с 9 души, пица и на закрито


06.12.2022: Представяне пред бъдещите учители от специалностите ПНУП и НУПЧЕ в Русенския университет "Ангел Кънчев"  на елементи от методика за обучение в междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN. Покана на проф. дн Юлия Дончева е добър пример за академично сътрудничество между различните професионални направления в Русенския университет. Може да бъде изображение с 17 души и изправени хора


01.12.2022: Представяне дейността на Предприемаческия център по време на  Научно-информационен съвместен семинар между Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Катедра „Икономика и математическо моделиране“, Факултет по математика и информатика на ШУ „Епископ Константин Преславски“.  Няма налично описание.


24.11.2022: Възпитаници на Русенския университет "Ангел Кънчев" проведоха научно-приложна среща  в производствената фирма EMC Distribution. Мениджър качество Мария Петкова и докторант Деница Филева обсъдиха влиянието на Системата за управление на качеството върху вътрешното предприемачество.  Може да бъде изображение с 3 души и изправени хора


11.11.2022: Междурегионално състезание "МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИ. Креативен и социално отговорен бизнес". Място на провеждане - Русенски университет "Ангел Кънчев" с 116 ученици и 17 учители от средни училища от области Русе, Разград, Силистра, Търговище и Велико Търново и 21 студента от катедра "Мениджмънт и социални дейности" в Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието беше окрито от Министъра на правосъдието - г-н Крум Зарков, кмета на община Русе - г-н Пенчо Милков и Ректора на Русенския университет - академик Христо Белоев. Повече информация ТУК: http://newsfbm.blogspot.com/2022/11/blog-post_11.html Няма налично описание.


04.11.2022: Пленарен доклад във Филиала на Русенския университет в гр. Разград на тема "Междупоколенческите семейни бизнеси като средство за развитие на хранително-вкусовата промишленост" по INTERGEN. Може да бъде изображение с 10 души и изправени хора


26.10.2022: Член на научно жури за "професор" в Технически университет Варна, с кандидат Сийка Демирова, по въпроси на технологичното предприемачество.Може да бъде изображение с 5 души и изправени хора


03.11.2022: Обучение на 21 студенти от Русенския университет от специалностите "Социални дейности ", "Индустриален мениджмънт" и "Бизнес мениджмънт" за подготовка на междурегионлано състезание "МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИ". Повече информация ТУК: http://newsfbm.blogspot.com/2022/11/blog-post.html


16.10.2022: Студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев", специалност Технология и управление на транспорта, представиха идеи за семейни бизнеси.Може да бъде изображение с 6 души и изправени хора


13.10.2022: Участие във форум "Социално и включващо предприемачество", организиран от Русенската търговско-индустриална камара. https://www.facebook.com/rcci.bg/posts/5530628110354146 Няма налично описание.


12.10.2022: Рубриката из "Опита на един предприемач" продължи с бившите възпитаници от специалността Бизнес мениджмънт д-р ик. Диана Аврамова и маг. Диана Буренкова, които представиха предизвикателствата и успехите си в дейността на Областен информационен център - Русе.  Тяхното послание към студентите беше - "Предприемачът е творец, колкото и щури да са му идеите".Може да бъде изображение с 11 души и изправени хора


05-06.10.2022: Достойно представяне на Русенски университет "Ангел Кънчев" по време на експертна среща в Европейската комисия, Брюксел, по линия на HEInnovate в рамките на концепцията за Предприемчиви университети.Може да бъде изображение с 12 души, офис и на закрито


04.10.2022: Участие като лектор в традиционния Иновативен лагер за средношколци на тема  „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" с организатори: Регионално управление на образованието – Силистра; Община Силистра и СНЦ „Паралел- Силистра". Може да бъде изображение с 17 души и изправени хора


30.09.2022: Студенти от магистърската програма "Предприемачесвто и иновации" участват в тържествената церемония за връчване на дипломи на възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в Русенски университет "Ангел Кънчев". На добър час, колеги! Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на открито

28.09.2022: Рубриката "Из опита на един предприемач" продължи с Ния Булатова - възпитаник на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Тя представи дейността на семейната си фирма Sanabags пред студенти от легендарната специалност "Бизнес мениджмънт". Различни послания, сред които "Бъдете позитивни, защото живеете само един живот". Може да бъде изображение с 15 души, седнали хора, изправени хора и на закрито


02.07.2022: Участие с постер в международната научна конференция Energy Efficiency and Agricultural Engendering относно ролята на междупоколенческите семейни бизнеси в прехода към зелена енергия. Няма налично описание на снимката.


29.06.2022: Успешна защита на дипломни работи и на студенти от магистърската специалност "Предпреимачество и иновации" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет. Успех, колеги! Няма налично описание на снимката.

22.06.2022: Обсъждане на планове за управление на риска в семейни фирма със студенти от специалност Бизнес мениджмънт на Русенския университет "Ангел Кънчев". 
Може да бъде изображение с 18 души, седнали хора, изправени хора и на закрито


20.06.2022: Уебинар по проект Athena Equality с представители на  Европейската комисия и Министерството на образованието и науката. ( Русенски университет "Ангел Кънчев" е активен партньор в този международен академичен консорциум). Д-р Ивана Радонова (от Дирекция "Висше образование", МОН) представи впечатляващи български достижения в развитието на жените и мъжете в науката!
Може да бъде изображение с 7 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Webinar Recording iew Slaven athena Participants (46) encevic Panelists( (8) athena Attendees Dal Search Markd Vos Ana Kaminska BR Brigita Rozic Michel lePerello CaeYLD Michele MichR CindyVanHyfte CB Barata Ivana Radonova Claudia Claudia Colonnello Angela Balzano DC Coviello Video ATHENA Daniela Todorova Participants Q&A Nicolaescu Raise Hand Enrique Record Leave FM Filipa Marques 12:38 20.06.2022r.'


17.06.2022: Обсъждане на планове за управление на застрахователния риск в малки производствени предприятия със студенти от специалност Индустриален мениджмънт на Русенския университет "Ангел Кънчев". Подготовка за тържествено приключване на семестъра и учебната година :-) 
Няма налично описание на снимката.


14-16.06.2022: Представяне дейността на Предприемачески център на Русенския университет "Ангел Кънчев"  по време на работни срещи в Тараклийския район и Твърдица, Молдова. 
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закрито


11.06.2022: Академията за жени предприемачи, провеждана от Русенски университет "Ангел Кънчев", продължава с поредното обучение, посветено на стартиране на собствени бизнеси. 
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'даниел иорданов академия за енипредприемачи даниел иорданов анабелкръстева анабел борислава динева боряна робева стоян емилия виктория иорданова ивелина русинова ирена маринова искра eopr ргиева яна исаева павлина попова Gergana Dimitrova SOFIA GEORGIEVA ロ 全'10.06.2022: Министърът на образованието и науката посещава щанда на Предприемаческия център на Русенски университет "Ангел Кънчев" по време на 6-тото ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО в Канев център.

Може да бъде изображение с текст, който гласи '26години мода VUE'

Няма налично описание на снимката.


09.06.2022: 2ND Meeting of the HEInnovate Policy Learning Network с представители на Европейската комисия и ОИСР (ООН). Русенският университет е един от малкото университети в Европейския съюз, поканени като експерти на тази висока среща.
Няма налично описание на снимката.


02.06.2022: Поредна ползотворна среща на Управителния съвет на международния консорциум ATHENA https://www.athenaequality.eu/ по програма HORIZON.
Няма налично описание на снимката.28.05.2022 в БОР, Сърбия, за първи път се проведе  международна кръгла маса за научно обсъждане на междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN като важен раздел от международната научна конференция XVIII Inernational May Conference on Strategic Management IMCSM22. Получихме отговорите на 3762 студенти от два континента, 8 държави и 18 университета! Успех, колеги!
Няма налично описание на снимката.


25.05.2022: Специална среща с Michelle Perello и трима представители на Европейската комисия в подготовка на уебинар по EURAXESS и равните права на жените и мъжете в науката в рамките на проект https://www.athenaequality.eu/, в който Русенски университет "Ангел Кънчев" е активен участник.
Няма налично описание на снимката.22.05.2022: Беседа по междупоколенчески семейни бизнеси в курса по Учителска правоспособност към ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Успех на бъдещите учители! Няма налично описание на снимката.


21.05.2022: Тържествено откриване на Академията за жени предприемачи
От името на академичното ръководство на Русенския университет приветствие поднесе проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение. Доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и доц. д-р Емил Коцев, мениджър по комуникация на Академията за жени предприемачи приветстваха 34-те инициативни и амбициозни участнички, които бяха избрани измежду заявилите желание да преминат обучение, съгласно предварително обявената програма.

20.05.2022: Поздравления към проф. Диана Антонова, член на катедра "Мениджмънт и социални дейности" и зам. ректор по научно-изследователската дейност на РУ "Ангел Кънчев" за придобитата от нея научна степен "доктор на науките" в област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Социални дейности"! Днес, 20 май 22 г. проф. дн Диана Антонова успешно защити пред комисия от 7-членно жури своята голяма докторска дисертация на тема "Изследване на механизми за формиране и институционализация на корпоративната социална отговорност и социалното инвестиране". Целият екип на Катедра МСД ѝ пожелава здраве и още много успешни проекти! May be an image of 12 people and people standing


19.05.2022: Студентска научна сесия във Факултет Бизнес Имениджмънт с изключително полезни доклади от студенти и докторанти и в полето на предприемачесвтото. Успех, колеги!


18.05.2022: Участие на Русенския университет в "Международен инвестиционен форум" по проект GAZELLE, организиран от Ruse Chamber of Commerce and Industry / РТИК . Основните организатори са само възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт" към Русенски университет "Ангел Кънчев"! Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и текст, който гласи 'Interreg Balkan-Mediter orGAniZing accELaration for high- potentiaL innovativE Gazelle INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM Ruse, Bulgaria 18 May 2022 Partners guzelle'


14.05.2022: Първи семинар "Родни предприемачи" - представяне дейността на местни фирми по дисциплината Риск мениджмънт на студенти от Русенски университет "Ангел Кънчев". Насърчаване на родното предприемачество и закупуването на родната продукция ще допринесе за оцеляването и развитието на малкия бизнес в България. Няма налично описание на снимката.


13-15.05.2022: Второ регионално състезание „Започни млад“ в Русе. Събитието е тридневно в подкрепа на млади предприемачи. Събитието подкрепа на предприемачи, които искат да стартират собствен бизнес. „Започни млад“ има за цел да осигури практическо обучение и възможности за реализация на идеи на начинаещи предприемачи чрез финансиране, подкрепа от ментори и партньори, откриване на съмишленици за създаване на бизнес и предоставяне на среда за изява. През 2022 се провеждат няколко регионлани състезания в България по тази инициатива: Пловдив, Варна, Бургас, Русе, София, Стара Загора и Благоевград, като всеки път в журитата активно се включва и Предприемаческия център на Русенския университет "Ангел Кънчев". Няма налично описание на снимката.


12.05.2022: БИЗНЕС ПРАКТИКУМ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ ПРОВЕДОХА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“ И „ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“
Изнесено практическо занятие под формата на бизнес практикум беше реализирано от студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на университета. Предприятието, домакин на събитието, бе „Сивико“ ООД – гр. Русе, с над 8-годишна успешна история при разработването и внедряването на индустриални роботи и системи в процеси, включващи палетизиране, депалетизиране, манипулиране, пакетиране, заваряване и др.
Студентите имаха възможност да проучат дейностите и опита на „Сивико“ при разработката на различни хардуерни и софтуерни системи за бизнеса, дизайн и прототипиране на индустриални роботи и тяхната изработка по индивидуална поръчка, съобразена със спецификата на бизнес и производствените процеси на индустриалния клиент. Дискутираха се основните подходи за ценообразуване при единично производство, управлението на доставките на материали и компоненти, политиките за подбор, задържане и стимулиране на висококвалифицирани специалисти в сферата на производството и управлението, както и формирането на специфични конкурентни предимства, позволяващи привличането на нови клиенти и работа на международни пазари.
Резултатите от практикума подпомагат студентите в техните семестриални разработки в областта на производствения мениджмънт и инженеринг, управлението на технологични процеси в индустрията, като в същото време и изграждат пряка връзка между специализираното бизнес обучение в университета и практиката на водещи иновативни предприятия с висока добавена стойност. Събитието бе организирано от преподавателите доц. д-р Павел Витлиемов и доц. д-р Свилен Кунев.21.04.2022: Среща по европейския проект ATHENA (https://www.athenaequality.eu/) във връзка с равните възможности на жените и мъжете в науката. Проектът подпомага усилията за осигуряване на равни възможности за предприемачество в академичните среди. Може да бъде изображение с 10 души, екран и текстово съобщение


15.04.2022: Второ посещение в Линемар Русе за провеждане на научно-приложен семинар на тема "Насърчаване на вътрешното предприемачество в машниостроително предприятие". Благодарим за прекрасното посрещане и ползотворна работаНяма налично описание на снимката.


12.04.2022: Рубриката "Из опита на един предприемач" продължава със Зорница Абанозова и студенти от специалностите Бизнес мениджмънт и Индустриален мениджмънт. Тя представи сравнително проучване относно политиките на застрахователните дружества по време на пандемия.30-31.03.2022: Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“ – национален кръг, Русе.
На 30 и 31 март 2022 г. в Канев Център се състоя националният кръг на Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе със съдействието и подкрепата на Университет за национално и световно стопанство и Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Целите на състезанието са свързани с предоставяне на възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството, поощряване на творческото и предприемаческото мислене на младите хора, както и на добра работа в екип.
Допуснати са 24 участници – ученици от ХII клас от професионални гимназии от цялата страна, сред които:
- Национална финансово-стопанска гимназия – София;
- Национална търговска гимназия – Пловдив;
- Варненска търговска гимназия;
- Професионална държавна търговска гимназия – Свищов;
- Професионална гимназия по икономика от Смолян;
- Професионална гимназия по икономика от Благоевград;
- Професионална гимназия по икономика от Петрич;
- Професионална гимназия по икономика от Сандански;
- Професионална гимназия по икономика от Якоруда;
- Професионална гимназия по икономика от Гоце Делчев;
- Професионална гимназия по икономика от Пирдоп;
- Професионална гимназия по икономика от Монтана;
- Професионална гимназия по икономика от Видин;
- Професионална гимназия по икономика от Русе;
- Професионална гимназия по икономика от Силистра;
- Професионална гимназия по икономика от Попово;
- Професионална гимназия по икономика от Казанлък.
В националната комисия се включиха преподаватели от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН, от Университет за национално и световно стопанство, от Русенски университет „Ангел Кънчев“, от Джуниър Ачийвмънт България, от Русенска търговско-индустриална камара и представители на бизнеса.
Темата, която изтегли една от участничките, е: „Предприемачески дейности, свързани с културно-историческото наследство на България“.
Участниците бяха разпределени на случаен принцип в шест отбора. Всеки отбор беше съставен от четирима ученици, като отборните им имена направиха силно впечатление:
- Отбор "Атанас Буров"
- Отбор "Братя Евлоги и Христо Георгиеви"
- Отбор "Братя Иваница и Стефан Симеонови"
- Отбор "Иван Ведър"
- Отбор "Игнат Канев"
- Отбор" Любен Рабчев"
Най-важно от всичко е, че учениците чрез работа в екип, техните ръководители и националната комисия се обединиха около идеята, че може по иновативен дигитален начин, чрез преживяване, с предприемачески начин на мислене, да се съчетае и разнообрази представянето на нашата история и постигане на познание за богатото културно наследство на България!
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора, седнали хора и на закрито


06.04.2022: Участие в международна академична конференция във Виена по проект BeyondScale.eu за споделяне на добри примери на взаимодействие на Русенския университет "Ангел Кънчев" с бизнесмени и учени от различните ни факултети. Има с какво да се похвалим 🙂 ! Може да бъде изображение с 5 души и екран

18.03.2022: СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ОТКРИХА С РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 10 ГОДИШНИНАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

В седмицата, в която се чества световният ден на социалния работник (15.03.2022) студенти и преподаватели от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет имат двоен повод за празнуване - през 2022 г. се навършват 10 години от разкриването на обучение по професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет. Студ

ентите и преподавателите от катедрата откриха честванията с междурегионално състезание, в което се включиха 9 екипа - 2 от СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени, и по един от Русенските гимназии АЕГ „Гео Милев“, СУ „Христо Ботев“, СУ „Възраждане“, СУЕЕ “св. Константин Кирил - Философ”, ПГИУ „Елиас Канети“, ПГО „Недка Иван Лазарова“ и от първи курс на специалност „Социални дейности“. Те премериха днес (18.03.22г.) сили в пленарната зала на Община Русе в надпревара за креативност и иновативност под наслова на Световната организация на социалните работници за 2022г. - „Да изградим съвместно един нов екологичен социален свят: без да пренебрегваме никого!“. В рамките на 25 минути екипите трябваше по зададени думи да разкажат история, свързана със социален проблем и неговото състояние и/ или решаване и да го представят под формата на детски приказки.

Компетентно жури председателствано от доц. Свилена Рускова – ръководител катедра „МСД“ оцени студентските отбори и ги класира в различни категории. Студентите имаха за задача да заснемат и представят един свой ден в специалност „Социални дейности“. Най-атрактивно се оказа представянето на екипа от 4-ти курс , а най-креативно – това на студентите от 3-ти курс на специалността. Всички участници получиха сертификати, а студентите от 2-ри курс изненадаха своята преподавателка гл.ас.д-р Евгения Братоева с трогателна реч, благодарствено писмо и букет лалета за подкрепата и всеотдайността й към тях.
Няма налично описание на снимката.08.03.2022: Докторант Филева Деница представи пред студенти от Бизнес и мениджмънт и Индустриален мениджмънт научното си развитие в Русенски университет "Ангел Кънчев" . Презентацията е част от усилията на международния консорциум Athena Equality за опазване на равните права на жените и мъжете в науката.


07-11.02.2022: Десислава Неделчева ( Desislava Nedelcheva ), студент от Бизнес мениджмънт в Русенския университет спечели първо място за идеен проект за лого на международния научно-изследователски консорциум Athena Equality , финансиран по HORIZON 2020. В периода 07-11.02.2022 тя е почетен гост на работната среща на консорциума в Испания. Нейното лого ползват стотици учени от редица държави на Европейския съюз. България има с какво да се гордее!
Отваряне на снимката


27.01.2022: РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ОБУЧАВА МАГИСТРИ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТ 2022Г.
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде зелена светлина за новата магистърска програма по „Социално предприемачество на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в края на миналата година. Програмата е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ и напълно отговаря на изискванията формулирани в критериалната система на НАОА. Тя е плод на инициативността и усилената работа по преподавателите от катедра „Мениждмънт и социални дейности“, които на своето първо заседание за тази година приветстваха старта на магистратурата, която е предназначена за завършили специалности в областта на „Стопански, правни и социални науки“.
Обучителният процес предвижда съвместната работа на преподаватели от 4 факултета на Русенския университет - Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Юридически факултет и Факултет „Природни науки и образование“, за да се гарантира високото качеството на образование и предоставянето на спектър от интердисциплинарни знания, необходими за успешното професионално развитие на бъдещите социални предприемачи.
Желаещите да надграждат бакалавърското си образование с тази изключително актуална магистратура могат да кандидатстват и да започнат обучение още през есента на 2022г. Необходимостта от обучение по „Социално предприемачество“ беше идентифицирана в рамките на реализацията на проект BeyondScale.eu, където Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в проектния консорциум BeyondScale, а Министерството на образованието и науката – единственият асоцииран партньор измежду бившите социалистически държави.
Международният консорциум на проекта потвърди, че разработената магистърска програма напълно съответства на измерението „Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от инструмента HEInnovate на Европейската комисия, което и прави бъдещите магистри по „Социално предприемачество“ конкурентоспособни на европейския пазар.
Няма налично описание на снимката.


25.01.2022: Поредна работна среща по международния проекта ATHENA, финансиран по HORIZON 2020. Русенският университет бе похвален за високата академична култра, която позволява равни права за развитие на жени и мъже в науката! Няма налично описание на снимката.

16.01.2022: Във виртуална зала на Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе научно-приложен семинар по застраховане на предприемаческия риск. Магистрите от факултет "Бизнес и мениджмънт" изследваха актуални проблеми на българския малък бизнес и представиха убедителни доводи за покупка на родната продукция/услуги. Няма налично описание на снимката.

08.01.2022: Студенти от магистърската програма по Предприемачество и иновации на Русенския университет изследват бизнес модела на действащи предприемачи. Няма налично описание на снимката.

17.12.2021: Онлайн състезание на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА“, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при РУ „Ангел Кънчев“ със студенти и средношколци.

17.12.2021: Първо въведение в междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN с ученици от АЕГ "Гео Милев", гр. Русе

03-10.12.2021: Координиране на обучение по проект ATHENA на членовете от Комитета за равни права на жените и мъжете в науката в Русенския университет с лектор - проф. д-р Сашо Пенов.

09-19.11.2021: Провеждане на четири фокус групи в Русенския университет по проект ATHENA за проучване на равните права на жените и мъжете в науката.

10.11.2021: Участие във виртуален форум за насърчаване на студентското и младежко предприемачество - Европейски ден на предприемача-2021, проведен в Научноизследователският сектор на Софийския университет.

23.10.2021 Студенти в час по "Бизнес модели за предприемачи" от магистърската програма "Предприемачество и иновации" към Русенския университет "Ангел Кънчев". 

20.10.2021 Среща на студенти от Бизнес мениджмънт с вътрешния предприемач Нина Николова (възпитаник на специалност Бизнес мениджмънт), която представи забавни моменти от дейността на русенска софтуерна фирма.

19.10.2021: Семинар на тема "Предприемачество в условията на Общество 5.0" пред студенти (бакалври) от педагогическите специалности на Русенския университет. поканата за участие е от проф. дн Юлия Дончева.

14.10.2021: Онлайн среща предприемачи от Русе, България и чужбина в сферата на електронната търговия, еврофондовете, индустриалната роботизация и рекламата. Срещата се организира в рамките на Startup Europe Week 2021 от Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) и списание "Български предприемач" - доказани партньори на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет

05-06.10.2021: Участие като обучител в Областен иновационен лагер „Проекти за предприемчиви девойки“, АРГИ Център, Силистра, организиран от Общински отдел “Образование и младежки дейности”, Силистра и СНЦ “Паралел-Силистра”.

04.10.2021: ФБМ и Центърът за насърчаване на предприемачеството канят студенти и възпитаници да се включат в среща с предприемачи - STARTUP EUROPE WEEK 2021

30.09.2021: Първа работна среща (kick-off) на комитетa за защита на равните права между жени и мъже в науката (GEPI)

27.09.2021: В Русенския университет се проведе международен семинар по BeyondScale за обсъждане на дейности за подобряване на сътрудничеството бизнес-университет

21.09.2021: Факултет "Бизнес и мениджмънт" е предпочитан партньор в обучението по предприемачество в ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

06.07.2021: Похвално участие на Русенския университет в BeyondScale

09.06.2021: Предприемаческият център представи 7 междупоколенчески компании на петото Иновативно младежко експо

04-06.06.2021: Участие в жури на първата си по рода среща на средношколци с бизнеса "Започни млад / Start young" на списание Български предприемач. Русе.

23.05.2021: Дехуманизация навсякъде или как една вендинг машина за топли напитки се оказа "капката, която преля чашата" и затвори ресторанта до нея.

22.05.2021: Представяне на доклади с изследване на предприемаческия риск по теорията на INTERGEN от бакалаври Бизнес мениджмънт на Русенския университет.

20.05.2021: Участие на докторанти и студенти в научна сесия на Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет с доклади по насърчаване на семейното предприемачество.

28.04.2021: Международно състезание „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“ към катедра Мениджмънт и социални дейности с отбори от 11 и 12 клас от седем училища и три отбора студенти в първи курс от Русенски университет, като единият е от Молдова

25.04.2021: Първа онлайн лекция, продължила 3 часа и 6 км, проведена по дисциплината Застраховане със студенти от Индустриален мениджмънт - филиал Видин. По време на часовете са показани дестеки забележителности от град Русе и област Видин.

23.04.2021 Участие в интересната международна конференция "INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE",
http://mdis.uz/conference_2021 , Tashkent, Uzbekistan с доклад, свързан с предприемачеството и Публичното частно партньорство в Русенския университет. Благодарим на Deniza Alieva за поканата!

22.04.2021: Предаване на живо по време на дисциплината "Управление на малкия бизнес"

13.04.2021: Виртуално посещение на семейна фирма като част от учебния процес във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

08.04.2021: Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет с визия и действия за развитие

30.03.2021: Виртуално посещение на "Тед Дизайн 2017" ЕООД

28.03.2021: Предприемаческият център на Русенския университет отличи будни ученици от Финансовия иновационен лагер на МГ "Баба Тонка"

23.03.2021: Русенският университет „Ангел кънчев“ е домакин на международна конференция „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“

16.03.2021: Международен yебинар по проект BEYONDSCALE, свързан с академичното предприемачество

05.03.2021: Мултипликационно събитие по проект ЕduLab4Future на факултет „Бизнес и мениджмънт“ и АЕГ „Гео Милев“

02.03.2021: Участие в онлайн среща на експертите по HEInnovate към Европейската комисия.

24.02.2021: Научен семинар за насърчаване на вътрешното предприемачество в отдел Логистика на Linamar, гр. Русе

12.02.2021: Обсъждане на възможности за стартиране на междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN

09-11.02.2021: Първи онлайн срещи на международната академична мрежа INTERGEN по междупоколенчески семейни бизнеси

21.01.2021: Успешна научна защита на Диана Аврамова за насърчаване на предприемачи за публично-частно партньорство

16.01.2021: РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЪВ ОРГАНИЗИРА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЕМИНАРИ С БИЗНЕСА КАТО ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТЕН КОНСОРЦИУМ

15.01.2021: Екипът на предприемаческия център при Русенския университет проведе интерактивна среща между ученици от АЕГ "Гео Милев" и предприемача Явор Йотов


30.09.2020: Представяне на студент в поредицата „Из опита на един предприемач" с Анабел Кръстева

28.09.2020: Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет с д-р Борил Иванов

23.09.2020: Поредицата „Из опита на един предприемач“ продължава и през академичната 2020-2021 годинa с 4ЕТНО

09.09.2020: Научно-приложна среща с модния предприемач Миглена Димитрова

04.09.2020: Вестник "УТРО" с първа публикация за междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN

27.08.2020: Среща по предприемачество в училище „Леонардо да Винчи“

25.08.2020: Кметът на община Русе инициира научно-приложна среща

20.08.2020: Научно-приложна среща с модния предприемач Димитър Ялъмов

23.07.2020: Научна беседа с модния предприемач Стела Белчева

21.07.2020: Научна беседа с предприемача Валерия Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“

06.07.2020: Научна беседа с модния предприемач Елена Христова

05.03.2020: Гост на поредицата „Из опита на един предприемач“ е инж. Койчо Митев

27.02.2020: Поредицата „Из опита на един предприемач“ с Надя Денева

26.02.2020: Поредицата „Из опита на един предприемач“ със Светослав Самуилов

26.02.2020 Представяне пред BNI "Елиас Канети" на Предприемаческия Център на Русенския университет

25.02.2020: Поредицата "Из опита на един предприемач" продължи с Виктор Георгиев

19.02.2019: Участие на преподавател в катедра „Мениджмънт и бизнес развитие” в състезание на ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе

14.02.2020 Първа по рода си в света книга за международните изследвания по междупоколенчески семейни бизнеси в рамките на мрежа INTERGEN

12.02.2020 Планиране и прогнозиране на междупоколенчески семейни бизнеси по INTERGEN

05.02.2020 Интерактивен семинар по Застраховане на предприемаческа дейност

21.01.2020 Предприемаческият център стартира анкетно проучване за оцеляване в условия на изкуствен интелект

15.01.2020 Участие във вътрешноучилщен панаир по предприемачество в ПГИУ "Елиас Канети"

19.12.2019 Обученията по социално предприемачество в СУ "Панайот Волов" продължават

17.12.2019 Перспективна среща за продължение на обученията по социално предприемачество с ПГИУ "Елиас Канети" – Русе

12.12.2019 След успешното приключване на проект INNOVENTER още училищни колективи потвърдиха готовност да продължат съвместните обучения на ученици по социално предприемачество заедно с Русенския университет "Ангел Кънчев".

11.12.2019 Инж. Койчо Митев запозна студунти със значението на правата върху интелектуална собственост

07.12.2019 Междупоколенчески бизне спланове бяха представени от студенти

05.12.2019 Подписани са споразумения за обучения по социално предприемачество с 9 гимназии от Разград

04.12.2019 Поредицата "Из опита на един предприемач" продължи с разтърсващата Елена Христова - собственик на Модна къща Елена Христова.

02-03.12.2019 Официално подписване на меморандуми за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и две професионални гимназии от Русе

27-28.11.2019 Впечатляващо представяне на Русенския университет във Виена по проект BeyondScale

23.11.2019 Обучение в междупоколенчески бизнеси по INTERGEN със студенти от Филиала на РУ "Ангел Кънчев" в гр. Видин

22.11.2019 Преподаватели от ФБМ оцениха идейните предложения в Иновационен лагер по предприемачество

21.11.2019 Тържествен момент - подписване на Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра

21.11.2019 Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в забавно обучение на ученици от област Силистра

20.11.2019 Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет

18.11.2019 Интервю по Дарик радио със зам.-председателя на Центъра за насърчаване на предприемачеството

18.11.2019 Среща с предприемчив ръководител на образователна институция в Разград

18.11.2019 Продължение на социалното предприемачество по INNOVENTER в ПГХТБ "Мария Кюри" - Разград

13.11.2019 Поредицата "Из опита на един предприемач" продължава

08.11.2019 Младежи разработваха дигитални бизнес модели за предприемачи във Факултет „Бизнес и мениджмънт”

06.11.2019 Студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и "Транспортен" участват в проект INTERGEN

19.10.2019 Участие в експертна среща по инициативата JA България

06-11.10.2019 Българският опит по социално предприемачество се пренася в Белгия

19.10.2019 Интересно участие в експертна среща по насърчаване на предприемачеството, Тех-парк София, по инициатива на JA България и The Edge: R&BD по повод на преакселераторската програма Beyond (www.beyondaccelerate.com)

06-11.10.2019 Risk management обучител по ERASMUS , Karel-de-Grote University of applied sciences, Belgium. Студентите идентифицираха рискове при стартиране на междупоколенчески бизнес, съгласно  INTERGEN .

02-03.10.2019 Достойно представяне на делегацията "Русенски университет и приятели" в Скопие, по проект INNOVENTER.EU за насърчаване на социалното предприемачество. За повече информация ТУК.

24.09.2019 Създадохме Академичен бизнес клуб с активното участие на студенти-предприемачи от Русенския университет.

13.09.2019 Работна среща по предприемачество в Европейската Комисия (Директорат Образование и култура). Студенти, преподаватели и приятели на Русенския университет получиха достойно признание от международните експерти за HEInnovate! За повече информация ТУК.

22.07.2019 В Силистра с домакинството на Ротари клуб Силистра с президент Димитър Димитров бе проведен заключителен форум по международния проект„Иновативни професионални обучения по предприемачество – INNOVENTER (България, Албания, Гърция, Кипър и Македония). Част от него бяха две от силистренските професионални гимназии – ПЗГ „Добруджа“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“, както и представители на неправителствени организации. За повече информация ТУК.

18.07.2019 Разград, оптимистична работна среща с Дирeктори на училища и представители на местния бизнес за обсъждане на следващи стъпки по обучения в Социално предприемачество по проект www.innoventer.eu и обучения в междупоколенчески семейни бизнеси по intergen-theory.eu За пореден път образователните институции в Разград показват висока степен на взаимодействие и взаимоподкрепа за развитието на региона. За повече информация ТУК.

16.07.2019 ПОРЕДНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ! Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено признание за политиката си на предприемачески университет в България и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети. Тази университетска мрежа се нарича BeyondScale и ще се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ чрез нов проект под номер 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, който стартира от края на 2019. За повече информация ТУК.

11-12.07.2019 Дурас, Албания: Достойно участие на "Русенски университет и приятели" в международен работен семинар за споделяне на опита по обучения в Социално предприемачество по мрежа WWW.INNOVENTER.EU За повече информация ТУК.

29-30.06.2019 Забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница (Румъния) с преподаватели от местното училище. Благодарим ви за гостоприемството! За повече информация ТУК.

24.06.2019 В присъствието на бизнесмени от Ротъри клуб, преподаватели от ФБМ връчиха грамоти на директори и учители, подпомогнали обучението на средношколци в област Русе в социално предприемачество по проект INNOVENTER. За повече информация ТУК.

20-21.06.2019: Достойно участие в Букурещ на трима представители на Русенския университет в закриване на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Поканата бе отправена директно от Европейската комисия по линия на HEInnovate. За повече информация ТУК.

05.06.2019: Интерактивна среща на полски професори от университета Ян Кохановски (гр. Киелце) в Областния информационен център Русе за стимулиране на предприемачи от България и Румъния да създават публично-частно партньорство. За повече информация ТУК.

04.06.2019: Полски професори от университета Ян Кохановски (гр. Киелце) запознаха студентите от спец. Икономика с рискове пред послките предприемачи. За повече информация ТУК.

01.06.2019: Студенти от Филиал Видин на Русенския университет представих бизнес планове по ТЕХНОСТАРТ в присъствието на своите деца - бъдещето на България! За повече информация ТУК.

31.05.2019: Преподаватели от Катедра „МБР“ участваха в Международната конференция „Innovation Management, Entrepreneurship аnd Sustainability - IMES 2019“, организирана от University of Economics, Прага. За повече информация ТУК.

29.05.2019: Работна среща в Областен информационен център Русе за международно обсъждане на научни разработки на Русенския университет и Университета на Гданск за предприемане на публично-частното партньорство с подбрани бизнесмени. За повече информация ТУК.

28.05.2019: Международен финал по дисциплината Риск мениджмънт на студентите от "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с ЕРАЗЪМ лектори от Университета на Гданск (Полша). За повече информация ТУК.

22.05.2019: Полският професор Jacek Strojny PhD запозна студентите от специалностите Бизнес мениджмънт и Публична администрация с основни рискове при управление на проекти в Полша с публично финансиране. Към бъдещите проектни предприемачи той отправи единствено послание - бъдете лоялни. За повече информация ТУК.

20.05.2019: Гост-лектор Людмила Георгиева в поредицата "Из опита на един предприемач" за студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт". Повече информация можете да видите ТУК.

18.05.2019: Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от 3 университета в Молдова с акцент върху генериране на нови идеи. За повече информация ТУК.

На 17 май 2019 г. в продължение на 60 минути в зала 2Б.215 студенти от 3 факултета присъстваха на Церемония по случай 19-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план. Подробности и снимки с наградените можете да видите ТУК.

На 13 май 2019 г. по време на Иновативно младежко ЕКСПО 2019 студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха предприемаческите си идеи, като повечето от тях вече са реализирани в рамките на семейни бизнеси. Повече информация и сними можете да видите ТУК.

На 10 май 2019 г. се проведе първото допитване до студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" за създаване на мрежа за насърчаване на предприемачи. Повече подробности и снимка можете да видите на този линк.

09.05.2019: Преподавател от Катедра МБР обучи магистри в гр. Балти, Молдова, в оценка на бизнес риска. За повече информация ТУК.

На 08 май 2019 г. се проведе среща на студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината "Риск мениджмънт". Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

19.04.2019: Преподавател от Катедра МБР участва в оценяването на бизнес планове, разработени от студенти в Молдова. За повече информация ТУК.

На 13 и 14 април 2019 г. се проведе първото задгранично обучение по Социално предприемачеството през Центъра за продължаващо обучение. Топлият прием и ползотворни обучения по Социално предприемачество в Румъния бе резултат от многогодишното образцово сътрудничество между директорката на Monica Duda (Директор на училище "Regele Carol I") и доц д-р Диана Железова от Филиала на Русенския университет в Силистра. Още информация и снимки можете да разгледате на този линк.

На 08 април 2019 г. Председателят на Фондация "Съпричастие-Силистра" - Красимира Георгиева се срещна със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика". Информация за събитието и снимки са достъпни ТУК.

На 04 април 2019 г. студентите от специалността "Бизнес мениджмънт" имаха възможността да чуят международния опит на бившия възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - Виргиния Божидарова по дисциплината "Управление на малкия бизнес". Повече информация и снимки можете да разгледате на този линк.

 На 01 април 2019 г. се проведе провокативна среща с предприемача Стилияна Вълева. "Като на шега за сериозните неща" бе мотото на предприемача Стилияна Вълева, с което започна интерактивната си среща със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" по дисциплината "Застраховане" - част от поредицата "Из опита на един предприемач". Повече информация и снимка от срещата можете да видите ТУК.

В периода 28-30 март 2019 г. в гр. София се проведоха международни срещи по проект INNOVENTER, свързани с насърчаване на обучението по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.EU. Повече информация и снимки можете да видите ТУК.

На 28 март 2019 г. се проведе разгорещена среща с среща с предприемачи от plano.bg. Двамата предприемачи Людмил Христов и Радостин Стоянов се срещнаха със студентите от специалност Бизнес мениджмънт по време на дисциплината Управление на малкия бизнес в Русенския университет; част от поредицата "Из опита на един предприемач". Повече информация и снимки можете да разгледате на този линк.

На 27 март 2019 г. в продължение на поредицата "Из опита на един предприемач", студентите от 2 курс специалност "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" се срещнаха със Светослав Самуилов в лекциите по дисциплината "Риск мениджмънт". Повече информация и снимки можете да видите ТУК.

25.03.2019: Възпитаникът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - Йоана Станимирова, се срещна със студенти от специалностите Бизнес мениджмънт и Икономика в рамките на дисциплината Застраховане. Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

21.03.2019: Надя Денева проведе интерактивен семинар на тема “Психологически и личностни характеристики на бъдещите предприемачи“ със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт", 4 курс. Срещата бе част от серията „Из опита на един предприемач“. Повече информация и снимка можете да видите на този линк.

20.03.2019: В продължение на серията „Из опита на един предприемач“, второкурсници от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с особености при запазването и защитата на интелектуална собственост. Повече информация и снимки можете да видите ТУК.

В периода 13 - 15 март 2019 г. в Русенския университет се проведе работна среща по проект INNOVENTER (DEV 525) на тема "Внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по предприемачество (Working group meeting in Ruse on Embedding INNOVENTER into existing VET programs on entrepreneurship)". За повече информация и снимки вижте ТУК.

10.03.2019: Студенти от магистърските програми към ФБМ "Бизнес администрация" и "Мениджмънт на европейските проекти" се включиха във финалните проучвания върху междупоколенческите бизнеси (международна академична мрежа INTERGEN) в рамките на социалното предприемачество на проект INNOVENTER. За повече информация и снимка последвайте този линк.

26-27.02.2019: Десетки ученици взеха участие в обученията по Социално предприемачество в гр. Русе. Обучението се проведе с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева. Повече информация и снимки можете да намерите ТУК.

21-22.02.2019: В Психиатричната клиника на Атина се проведе международна среща по INNOVENTER. Информация и снимка можете да видите на този линк.

19-20.02.2019: В психиатричната клиника на Атина се проведе работната среща по проект INNOVENTER. Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

14.02.2019: Учениците от ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе, се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачетвото на Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523). Можете да видите повече информация и снимка ТУК.

13.02.2019: Преподаватели от Русенски университет "Ангел Кънчев" и неговия Филиал Силистра посетиха лицей "Крал Карл I" в Остров, Румъния. Доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Диана Железова и д-р Миглена Пенчева се срещнаха с директорката Моника Клаудия Дуда, зам.-директорката Флорика Константин и учители от лицея. Повече информация и снимка можете да видите на този линк.

12-13.02.2019: Десетки ученици взеха участие в обученията по Социално предприемачество. Обучението се проведе в АРГИ центъра в гр. Силистра с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева с активната подкрепа на доц. д-р Диана Железова. Повече информация и снимки можете да разгледате тук.

11.02.2019: Учениците от ПГО "Недка Лазарова", гр. Русе, се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото на Русеснкия университет доц. д-р Даниел Павлов за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523). Можете да видите овече информация и снимка на този линк.

07-08.02.2019: Десетки ученици от област Разград взеха участие в обученията по Социално предприемачество. To се проведе във Филиал Разград на Русенския университет, с директор проф. дтн Станка Дамянова, с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева. Можете да видите снимки и да прочетете повече ТУК.

06.02.2019: Десетки студенти от специалностите Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Технология и управление на транспорта и Индустриален мениджмънт взеха активно участие в анкетните проучвания и дискусии в първата международна академична мрежа за междупоколенчески бизнеси INTERGEN. Информация и снимки можете да видите на този линк.

29.01.2019: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) проведе топла среща в студения зимен ден с представители на Филиал Силистра - доц. д-р Диана Железова и доц. д-р Галина Личева. Обсъдиха се възможности за сътрудничество въз основа на международния проект INNOVENTER. На този линк можете да видите снимка.

29.01.2019: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и Представителят на Филиал Силистра (доц. д-р Дияна Железова) проведоха срещи с ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра по проект INNOVENTER. Целта на срещата беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER. Снимка можете да видите тук.

28.01.2019: Творчески срещи с учениците от СУ "Възраждане", гр. Русе, по проект INNOVENTER. Ръководени от учителката си Цветелина Радева те посетиха Русенския университет, за да получат финални наставления за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER. Можете да видите снимка ТУК.

25.01.2019: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и Представителят на Филиал Силистра (доц. д-р Дияна Железова) проведоха творчески срещи в Силистра с ученици от ПЗГ "Добруджа" по проект INNOVENTER. Целта на срещите беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER. Информация и снимки можете да видите в блога на ФБМ.

21.01.2019: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и Директорът на Филиал Разград (проф. дтн Станка Дамянова) проведоха срещи с ученици от четири училища от Разград по проект INNOVENTER. Целта на срещите беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER. Можете да разгледате снимки и да прочетете повече информация на този линк.

18.01.2019: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) и Директорът на Филиал Раград (проф. дтн Станка Дамянова) проведоха срещи от Разград и Лозница по проект INNOVENTER. Целта на срещата беше да подготвят средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER. Повече информация и снимки са достъпни ТУК.

19.12.2018: Проучвания за междупоколенчески бизнеси по международната мрежа INTERGEN сред студенти от Русенския университет. За повече информация ТУК.

18.12.2018: Поредно представяне на Предприемаческия център пред десетки бизнесмени от BNI, клон Приста, гр. Русе, които подкрепиха изказаната позиция да се насърчава местния бизнес, а учащите да се подпомагат така, че да виждат своята реализация в региона. За повече информация ТУК.

15.12.2018: Последни лекции за 2018 по предприемачество за магистри от ФБМ. За повече информация ТУК.

12.12.2018: Ученически формирования от русенски училища представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER. За повече информация ТУК.

12.12.2018: Среща на студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с Ния Булатова - възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и управител на семейната им фирма САНА. Посещението е от поредицата "Из опита на един предприемач", серията "Красивото зове" и е последното за 2018 г. За повече информация ТУК.

11.12.2018: Ученици от СУ Панайот Волов (гр. Бяла) представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER. За повече информация ТУК.

28.11.2018Поредна среща на студенти от Бизнес и мениджмънт и Публична администрация чрез "Из опита на един предприемач" с бизнесмена Павел Хрисков, Българо-румънската търговско-индустриална палата и Русенската търговско-промишлена камера. Красиво е да срещнеш настоящи и бивши възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт". За повече информация ТУК.

26-27.11.2018: Достойно представяне в рамките на проект INNOVENTER на училищни инициативи по предприемачество от Русе, Бяла, Разград и Силистра . За повече информация ТУК.

26.11.2018: Първо национално представяне на международна академична мрежа INTERGEN . За повече информация ТУК.

25.11.2018: Участие на студенти от спец. Технология и управление на транспорт (Филиал Видин на Русенския университет) в международните изследвания на междупоколенческите семейни бизнеси по мрежа INTERGEN. За повече информация ТУК.


22.11.2018: Интерактивна с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER. Получихме ценни препоръки за предстоящите ни обучения по Социално предприемачество. За повече информация ТУК.

21.11.2018: Експерти от Русенския университет оцениха рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - https://innoventer.eu По време на срещите студентите дискутираха междупоколнчески семейни бизнеси по международна мрежа INTERGEN. За повече информация ТУК.

19.11.2018: Интерактивни срещи с десетки ученици от Силистра, които ни представиха своите инициативи, достойни за насърчаване на социалното предприемачество по проект INNOVENTERА колко малко хора знаят за тях и техните учители. Ще внесем промяната, заедно! За повече информация ТУК.

15.11.2018: Интерактивна с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER с участието на представители от нестопански организации. Получихме ценни препоръки за предстоящите ни обучения по Социално предприемачество. За повече информация ТУК.


14.11.2018: Среща на студенти от Бизнес мениджмънт и Публична администрация с предприемачите Цветанка и Дилян Николови (Кал Дизайн БГ ЕООД - дейност озеленяване), които представиха емоционално семейния си бизнес. Поканата е част от инициативата на Предприемаческия център "Из опита на един предприемач", серия "Красивото зове". Снимка от събитието можете да видите ТУК.

12.11.2018: Десетки ученици от Разград и Лозница ни представиха своите инициативи, достойни за насърчаване на социалното предприемачество по проект INNOVENTER! Огромна признателност и на техните учители! Снимка от събитието можете да видите ТУК.

12.11.2018: Участие на екипа от проект INNOVENETR в Седмица на предприемачеството в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина", Разград. Откритият урок на тема „Ражда ли се или се изгражда предприемачът?“ бе организиран по покана на Джуниър Ачийвмънт България. Снимка от събитието можете да видите ТУК.

08.11.2018: Топла среща с учители от Разград по проект INNOVENTER. Получихме ценни препоръки за предстоящите ни обучения по Социално предприемачество. Снимка от събитието можете да видите ТУК.

07.11.2018: Запомняща се среща на студенти от Бизнес мениджмънт и Публична администрация с предприемача Елена Христова. Тя сподели опита си как планира и прогнозира международната си дейност от Русе, а поканата бе част от продукцията на Предприемаческия център - "Из опита на един предприемач", първа серия "Красивото зове"! Снимка от събитието можете да видите ТУК.

29-30.10.2018: Интерактивни обучения по "Предприемачество на работното място" по проект "ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност" на Българо-румънска търговско-промишлена палата в Русе. Участниците останаха доволни от опита на Предприемаческия център към Русенския университет. Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

26.10.2018: Представяне на проект INNOVENTER по време на Научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България. Ползите от социалното предприемачество бяха разширени и от представяне на опита по мрежа INTERGEN, свързана с насърчаване на междупоколенческите семейни бизнеси. За подробности ТУК.

25.10.2018: Първа работна среща на ключови представители на Предприемаческия център с учители от Разград за директно обсъждане на учебни материали по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER. Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

24.10.2018: Работна среща на проектния консорциум INNOVENTER с финансиращия орган в Солун. Русенският университет получи похвала за дейностите си по проекта, свързан с обучението по Социално предприемачество. Повече информация и снимка можете да видите тук.

22-24.10.2018: Интерактивни обучения по предприемачество на магистрите от специалност "Ерготерапия в общността", Русенски университет "Ангел Кънчев".

22.10.2018: Бизнесмени от Ротари клуб Силистра поднесоха своята подкрепа на ключови представители на Предприемаческия център към планираните от тях дейности за обучение по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER (DEV 2.2.3). За подробности ТУК.

20.10.2018: Започна поредната учебна година за магистрите от специалност "Предприемачество и иновации", Русенски университет "Ангел Кънчев".

18.10.2018: Заключителна среща на ключови представители на Предприемаческия център с учители от Силистра за обсъждане на учебни материали по проект INNOVENTER, свързани с обучение по Социално предприемачество (DEV 4.2.5). За подробности ТУК.

17.10.2018: Управителят на ДИАНЕЛ ЕООД - Диан Тамахкяров проведе среща със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация", като ги запозна с ключови (повратни) моменти от предприемаческия си опит. Поканата бе част от продукцията на Предприемаческия център - "Из опита на един предприемач". За подробности ТУК.

11.10.2018: По проект INNOVENTER.EU в Силистра се проведе първата сесия обучения по DEV 4.2.5 с над 20 местни учители, които дадоха голяма подкрепа на Предприемаческия център да продължи обучителните си дейности. За подробности ТУК.

28.09.2018: B Канев център се проведе състезание на тема „Pro Bono професионалисти и учени в училищатапрограми за социална отговорност". Повече информация и снимки можете да намерите ТУК.

28.09.2018: Зала 2 на Канев център в Русенския университет се проведе мултипликационно събитие по международния проект Edu4Society„Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности". Повече подробности и снимки са достъпни на този линк.

28.09.2018: Будно обсъждане на социалното предприемачество със 17 учители от Разград по проект INNOVENTER.EU . За подробности ТУК.

28.09.2018: Представяне на научно партньорство на докторант от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и ДИАНЕЛ ЕООД. За подробности ТУК

20-21.09.2018: По проект INNOVENTER.EU представители на Русенският университет проведоха обучения на своите международни партньори по теми, свързани с насърчаване на Социалното предприемачество. За подробности ТУК.

18-19.09.2018: По време на третата работна среща по проект INNOVENTER.EU в Кипър се обсъдиха различни възможности за подобряване на обучението по социално предприемачество в няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта предстоят пробни обучения с обучители от различни държави. За подробности ТУК.

10.09.2018: Русенският университет „Ангел Кънчев" е организатор и домакин на петото издание на международното лятно училище по проекта DANUBE: FUTURE, обявен за ключов проект по Европейската стратегия за Дунавския макрорегион. Лятното училище DIS 2018 ще се проведе в периода 10-16 септември в Зала 2 на Канев център и е на тема „Мениджмънт на проекти и предприемачество за устойчиво развитие на регионите в Дунавския макрорегион" с участници от: Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Румъния, Сърбия, Унгария, Украйна, Хърватия, Чехия.

09.09.2018: Първи анкетни проучвания сред студенти по международната академична мрежа INTERGEN, свързана с насърчаване на междупоколенчески семейни бизнеси. За повече информация ТУК.

03.09.2018: Преподаватели от катедра Мениджмънт и бизнес развитие запознаха русенски бизнесмени с подготовката за обучение в социално предприемачество чрез проект INNOVENTER (D2.2.3). Интерес провокира и новостартиралия проект INTERGEN, свързан с насърчаване на междупоколенческите семейни бизнеси. За повече информация ТУК.

01.09.2018: Чрез Предприемаческия център на Русенския университет започна международния изследователски проект INTERGEN The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs  , свързан с изследване на междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за управление на предприемаческия стрес. На поканата се отзоваха 13 учени от България, Албания, Полша, Румъния, Русия и Сърбия. Очаква се резултатите от проекта да допринесат за подобряване обучението по предприемачество и да разкрият нови възможности пред обучаемите. Първите контролни проучвания ще бъдат сред студенти от специалности на Русенския университет - Бизнес мениджмънт и  Технология и управление на транспорта. 

30.08.2018: В Предприемаческия център на Русенския университет се проведа среща с модния предприемач Елена Христова. Разгледаха се конкренти възможности за подобряване самоувереността на студентите от университета.

19.07.2018: Предприемаческият център на Русенския университет включи ТИТАН ЕООД в международен научен проект за изследване на скрити шампиони (Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs). За повече информация ТУК.

18.07.2018: Перспективна среща на преподавател от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" в Българо-румънската ртърговско-промишлена палата за насърчаване на обучението по предприемачество. За повече информация ТУК.

17.07.2018: Преподаватели от катедра Мениджмънт и бизнес развитие запознаха разградски бизнесмени с подготовката за обучение в социално предприемачество чрез проект INNOVENTER (D2.2.3) За повече информация ТУК.

09.07.2018: По проекта за социално предприемачество INNOVENTER.EU се проведе интерактивна среща с 44 учители в ПГО "Недка Иван Лазарова", гр. Русе. Учителският колектив демонстрира висока предприемачива култура да стимулира средношколците да търсят своята реализация в региона, вместо да емигрират. Ръководителят на Предприемаческия център на Русенският университет (доц. д-р Даниел Павлов) отново заяви, че ПГО „Недка Иван Лазарова“ има уникални конкурентни предимства да допринесе за превръщането на Русе в модна столица на България, както е било по времето на Русчук. Получените коментари са ценни за успешното ползване на дигиталните материали за учебни цели. Повече информация ТУК.

26-27.06.2018: Достойно представяне на Русенския университет в работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU в София на тема „Обучителна програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU“ с над 30 представители на държавни институции, учители и преподаватели, работодатели и предприятия на хора с увреждания; Prof Jef Tavernier (бивш Министър на Здравеопазването на Белгия и преподавател в наблюдаващия партньор – VIVES, Белгия) и Prof Ron Beirens (VIVES, Белгия). Всички участници поднесоха насърчаващи коментари! Повече информация можете да намерите ТУК.

14-15.06.2018: Участие на Предприемаческия център в HEInnovate и Третото Младежко Експо, събрало предприемчиви ученици и студенти от различни държави. Повече информация можете да намерите ТУК.

02.06.2018: Нестандартен изпит за преодоляване на предприемаческия риск във филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - родители и интеграция.  Повече информация можете да намерите ТУК. Отново бе представена водещата идея на Русенския университет да се обучават студентите в създаване на междупоколенчески фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони.

01.06.2018: Предприемаческият център на Русенския университет се включи в международен научно-изследователски проект, насочен към проучване влиянието на предприемаческата ориентация върху резултатите от дейността на малките и средните предприятия  (The influence of entrepreneurial orientation on the results of small and medium enterprises). За целите на проучването бяха потърсени над 120 възпитаници на катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", които участват в семейни бизнеси, както и фирми от българските клубовете на Ротърия. В проекта уччастват Университета Jan Kochanowski в гр. Киелце (Полша) и Русенския университет „Ангел Кънчев" (България).

30-31.05.2018: Ръководителят на Предприемаческият център на Русенския университет участва в среща, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди по проект INNOVNTER.EU . Проведената дискусия за обучение по Социално предприемачество, съгласно Европейската и Националната квалификационна рамка, показа и възможностите на Русенския университет да обучава учители и по Наредба 12. Повече информация можете да намерите ТУК. Отново бе представена водещата идея на Русенския университет да се обучават студентите студентите в създаване на междупоколенчески фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони.

29.05.2018: Експерти от Русенския университет оценяват рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - INNOVENTER.EU . Повече информация можете да намерите ТУК. По време на срещата бе представена водещата идея на Русенския университет да се обучават студентите студентите в създаване на междупоколенчески фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони.

21.05.2018: Развълнувани (об)учители споделиха надежди за обучение по социално предприемачество в гр.Силистра чрез проект INNOVENTER.EU . Повече информация можете да намерите ТУК. По време на срещата бе представена водещата идея на Русенския университет да се обучават студентите в създаване на междупоколенчески фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони.  

17.05.2018: С голям интерес се проведе награждаването на участниците в 18-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план към Русенския университет "Ангел Кънчев". Бяха подбрани общо 33 бизнес плана, разработени индивидуално или екипно общо от 48 студенти от следните специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Технология и управление на транспорта, Предприемачество и иновации (маг.), Бизнес администрация (маг.), Ерготерапия в общността (маг.), Предучилищна и начална училищна педагогика (маг.), Предприемачество и иновации (магистри). Грамоти се връчиха от (об)учители, участници в проекта за Социално предприемачество – INNOVENTER.EU :  ПГО "Недка Иван Лазарова", Сдружение "Полифония", СУ Възраждане, ПЧСУ "Леонардо да Винчи", ПАГ "Гео Милев", Русенска търговско-индустриална камара, НПО "Регионална достъпност", НПО "Смело сърце", Тамбурашки оркестър към ОбДЦКИ-Русе, Сдружение ПРАКСИ и други. Награждаването бе част от събитие на проект INNOVENTER.EU, свързан с насърчаване на социалното предприемачество. За повече информация ТУК. По време на срещата бе представена водещата идея на Русенския университет да се обучават студентите в в създаване на междупоколенчески фирми, с което да се подобри социално-икономическото състояние на обезлюдяващите се региони.

09.05.2018: Интерактивен урок по Риск мениджмънт за насърчаване на предприемачески дейности със студенти от специалности "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" към Русенския университет. За повече информация ТУК.

24-25.04.2018: В Тирана, Албания, се проведе втората партньорска среща по проект INNOVENTER. Участници от екипа на Предприемаческия център на РУ "Ангел Кънчев" бяха доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие". Те представиха изпълнените от екипа на Русенския университет до момента задачи по работни пакети, свързани с разработка и разпространение на информационни материали, разработка на учебни материали и мобилна и онлайн платформи. Повече информация и снимки са публикувани ТУК.

23.04.2018: Преподаватели от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата, организираха семинар на тема "Инвестиционни пресмятания в МСП" с гост-лектор Йенс Вестерблад, Финландия. В него участваха над 25 студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация", "Финансова математика" и "Международни икономически отношения". За подробности ТУК.

19-20.04.2018: В Букурещ се проведе втората работна среща по проект ReSTART, насочен към повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на студенти и преподаватели за подобряване на модернизацията на висшето образование в Молдова. Повече информация и снимки можете да видите ТУК.

19.04.2018: В гр. Разград се проведе семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието беше организирано в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е третото от редица срещи. Участници бяха представители на организации от гр. Разград: Община Разград, НПТГ "Шандор Петьофи", ПГТС "Христо Смирненски", Дом за стари хора, ПГХТБТ "Мария Кюри", „Химик“ АД, „НИК-21-Мечев“ ЕООД, „Техно финанс инженеринг“ ООД, ВО, „Семпе 2“ ООД, ОББ АД, клон Разград, Амилум България ЕАД, ДСП, Дом за пълнолетни лица с деменция, СНЦ „Жанета“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград и Мтел ЕАД. Повече подробности и снимки можете да видите ТУК.

18.04.2018: В гр. Силистра екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе интересен работен семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се реализира в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Участваха представители на НПО, Общински съвет – Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров“, ЕГ „Пейо Яворов“ и МБ, СНЦ „Гражданско единство“ и МБ, СНЦ – Силистра, „Контрол“ ЕООД, ЖС „Екатерина Каравелова“, СНЦ „Диабет“, Ротари клуб, СНЦ „Европейски компас“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и индивидуален соц. предприемач. Повече информация и снимки са достъпни ТУК.

14.04.2018: Студентите от Магистърската програма ПНУП (Предучилищна и начална училищна педагогика) представиха предприемчиви идеи за подобряване дейността на редица образователни заведения в Северна България. Разработките са резултат от обучението по дисциплината "Управление на образованието", водена от доц. д-р Даниел Павлов, преподавател в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие". Повече информация и снимка можете да видите ТУК.

12.04.2018: Интерактивна защита на бизнес планове на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" в Русенския университет. Общо 8 студентски екипа се бориха помежду си за привличане на инвестиционно внимание, като всеки от тях разполагаше с до 4 минути време за представяне на предприемаческата идея. Всеки екип постави интелектуалната собственост (търговска марка и промишлен дизайн) като основен инструмент за завладяване и отстояване на пазарни дялове. Снимка от събитието ТУК.

11.04.2018: В Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе целодневен уъркшоп на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се проведе в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е първата от редица срещи, които са в процес на планиране. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея. На събитието присъстваха зам.-кмет "Европейско развитие" на Община Русе д-р Страхил Капчански, Тамбурашки оркестър, Сдружение "Полифония", Сдружение "Смело сърце", Сдружение "Дете и пространство", Сороптимист клуб Русе, ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", Общински детски център за култура и изкуство, ПГО "Недка Иван Лазарова", Социален сайт "Здравни консултации", Сдружение "Регионална достъпност", ОУ "Христо Ботев", Еволюта ЕООД, Адвокатско дружество "Барашка и партньори", Еконт, ПГИУ "Елиас Канети", Ротари клуб Русе, Сдружение "Свят за всички", Движение за хармонично развитие на човека, СНЦ "Еквилибриум", Сдружение "Артцентрик", СУ "Възраждане" и др. За повече информация ТУК.

30.03.2018: Над 100 ученика от 5 до 12 клас се включиха в Иновационен лагер по повод Световната седмица на парите, който се проведе в Русенския университет. Още информация можете да намерите ТУК и ТУК.

23.03.2018: Студенти с предприемачески намерения участваха в представянето на първата българска програма в Европейския съюз – A.L.E.C.O. от нейния създател - Андрей Новаков, член на Европейския парламент. За подробности ТУК.

23.03.2018: Проучване на нагласите и резервите за стартиране на собствен бизнес сред студентите на Русенския университет на възраст между 20 и 29 години е основата на изследване, в което се включиха русенски студенти от специалностите „Социални дейности" и „Предучилищна и начална училищна педагогика". Проучването се координира от доц. Соня Георгиева и е по инициатива на Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти. Изследването се провежда в шестте региона на планиране в България по проект на ОП „Развитие на човешките  ресурси 2014-2020" от февруари до април 2018 година.

22.03.2018: В Предприемаческия център на Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе работна среща за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение. За подробности ТУК.

20.03.2018: Предприемаческият център организира среща на млади предприемачи със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт". За подробности ТУК.

07.03.2018: Факултет Бизнес и мениджмънт е съорганизатор на "Startup Europe Week 2018". Зам.-председателят на Предприемаческият център (д-р Свилен Кунев) представи и потенциала на магистърската програма "Предприемачество и иновации", някои успешните партньорства на Русенския университет с местните органи на управление и бизнеса. За повече информация ТУК.

28.02.2018: Достойно представяне пред Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие към ООН на предприемчиви достижения Русенския университет от Ръководителя на Предприемаческия Център (доц. д-р Даниел Павлов) и Председателя на Студентския съвет (Станимир Бояджиев). Подробности на тази HEInnovate инициатива са ТУК.

24.02.2018: Започва поредния семестър за студентите, изучаващи магистърската програма "Предприемачество и иновации" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет. Включените в нея дисциплини се провеждат по авангардния Модел на Фелдър, в който преподавателите са консултанти, а студентите са главните действащи лица. Информация относно магистърската програма по "Предприемачество и иновации" можете да намерите ТУК.

23.02.2018: В Русенския университет се проведе състезанието "Вечер на младия предприемач". В събитието, организирано от Факултет "Бизнес и мениджмънт" участваха 91 ученици от 10 училища от гр. Русе и гр. Две могили. За подробности ТУК.

21.02.2018: Студенти от магистърската специалност "Ерготерапия в общността" защитиха бизнес планове по дисциплината "Социално предприемачество". Техните разработки са включени в ежегодния конкурс за разработване на бизнес план в Русенския университет. Церемонията по награждаването с грамотите се състоя като част от проекта за социално предприемачество - INOVENTER. Подробности можете да видите ТУК

21.02.2018: Зам.-председателят на Предприемаческият център (д-р Свилен Кунев) представи предприемчиви инициативи на Русенския университет по време на Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия, София, в рамките на Българско председателство на Съвета на Европейския Съюз. За подробности ТУК.

14.02.2018: В Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе лекция на тема "Анализ на рисковете при различните видове бизнес". Лектор беше Мария Героева - икономист и финансист по образование, предприемач с богат опит. Повече информация можете да намерите ТУК.

12-15.02.2018: Зам.-ръководителят на Предприемаческия център (д-р Ирина Костадинова) проведе интерактивно обучение за предприемчиви служители по заявка на фирма „ФААК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в Индустриалния парк на гр. Тутракан заедно с други преподаватели от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ д-р Мирослава Бонева и д-р Игор Шелудко. За подробности ТУК.

05.02.2018: В Русенския университет успешно приключи обучението на бакалаври за разработване на бизнес план по формуляра ТЕХНОСТАРТ от специалностите Технология и управление в транспорта, Бизнес мениджмънт и Публична администрация. Подробности относно ТЕХНОСТАРТ 3 можете да намерите на сайта на Министерството на икономиката.

03.02.2018: В Русенския университет успешно приключи обучението на студенти по дисциплината Управление на малкия бизнес. Основната цел е да се доразвие предприемаческата култура сред завършващите бакалаври, като алтернатива в тяхното кариерно развитие. Информация относно видовете дейности на Предприемаческия център можете да намерите ТУК.

15.12.2017 г. Първата работна среща с всички участници в проект ReSTART - „Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA“  се състоя на 15.12.2017 г. в Букурещ, Румъния при партньора координатор University Politehnica of Bucharest, Romania. Проектът се стреми да осигури модернизация на 5 висши учебни заведения от Молдова чрез разработване, тестване и адаптиране на усъвършенствани и усъвършенствани Предприемачески учебни програми, които стимулират иновационните умения на студентите и преподавателите към увеличаване капацитета на местния бизнес. За повече информация можете да видите статията в блога на ФБМ.

На 22.11.2017 г. преподаватели от ФБМ бяха домакини на работна среща между българските участници по проект INNOVENTER. В работния екип са привлечени ключови участници от Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет. Пълната статия е достъпна ТУК.

На 17.11.2017 г. се проведе Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 по инициатива на ПМГ "Баба Тонка" - Русе с участието на студенти и преподаватели от ФБМ. Събитието отбеляза финалното участие на факултет „Бизнес и мениджмънт“ в световната седмица на предприемачеството (13.11.-19.11.2017) под егидата на Junior achievement Bulgaria. Регистрирани бяха 65 участници - ученици от 8. до 12. клас на СУ „Възраждане" гр. Русе, СОЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" гр. Русе и ПГТ „Д-р Петър Берон", Велико Търново, поканени от организаторите от ПМГ "Баба Тонка" гр. Русе. Повече информация и снимки можете да разгледате ТУК.

На 16.11.2017 г. се проведе поредната инициатива Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" на ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе с подкрепата на Центъра по предприемачество на Русенски университет "Ангел Кънчев". Пълната статия е достъпна на този линк.

На 14.11.2017 г. се проведе Иновационно състезание като съвместна инициатива на СУ "Възраждане" гр. Русе и Центъра по предприемачество на Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието отбеляза началото на поредицата от участия на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в световната седмица на предприемачеството (13.11. - 19.11.2017) под егидата на Junior achievment Bulgaria. Повече информация и снимки можете да видите ТУК.

На 8.11.2017 г. в РУ "Ангел Кънчев" се проведе уъркшоп по бизнес анализ и оптимизация на процеси. Лектори бяха Ивелина Любенова и Мартин Георгиев, ръководители на отдели “Управление на качеството” и “Бизнес процеси” в Еконт Експрес. Можете да видите поканата за събитието ТУК. Цялата новина със снимки от събитието е достъпна на този линк.

На 02. и 03. ноември 2017 г. в Русенския университет се проведе национален семинар на тема „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА HEINNOVATE ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА". Г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) неколкократно посочи доц. д-р Даниел Павлов, Ръководител на Предприемаческия център, като лице, към което участниците в семинара могат да се обръщат за консултации. Още подробности и снимки са достъпни на този линк.

02.11.2017 г.: РУ "Ангел Кънчев" насърчава предприемачеството. Според доц. Мария Фъртунова - директор на дирекция „Висше образование” в МОН то може да се изучава не само в икономическите университета, а и в хуманитарните. Русенският университет има вече натрупан опит в тази посока и предприемачество се изучава в 5 специалности в 3 факултета. Освен в бакалавърски програми, от 8 години има и магистърска програма. Доц. Даниел Павлов, Ръководител на Предприемаческия център обясни, че част от студентите са със семеен бизнес и чрез обучението го доразвиват. Цялата статия можете да прочетете ТУК.

На 31.10.2017 г. в Канев Център се проведе кръгла маса за иновационния потенциал на Русенския университет и туризма с участието на г-жа Николина Ангелкова - Министър на туризма в Република България. Д-р Свилен Кунев презентира многопрофилния Русенски университет "Ангел Кънчев", опита на интердисциплинарни екипи за работа по многобройни и разнообразни проекти. Още информация и снимки от събитието можете да видите ТУК.

На 30.10.2017 г. катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ получи наградата „За цялостно творчество в областта на управленската наука“. Бяха връчени и членските карти на новите членове на секция „Икономика, мениджмънт и право“ – д-р Преслава Великова от Центъра за насърчаване на предприемачеството и д-р Лиляна Сиракова. За още информация и снимки последвайте този линк.

30.10.2017 г.: На 1.09.2017 г. започна работата по проект Иновативни професионални обучения по предприемачество (INNOVENTER). Ръководител на проекта за Русенския университет е доц. д-р Емил Коцев. Първата среща на консорциума по проекта се проведе 26-27.10.2017 г. в София. Още информация можете да видите на този линк.

На 29.10.2017 г. Емилиян Енев, председател на управителния съвет на сдружението в обществена полза „Startup Factory“ и гл. ас. д-р Свилен Кунев, Зам.-председател на Предприемаческия център на Русенския университет  откриха последното събитие от инициативата EDIT On The Road. За подробности и снимки от събитието ТУК.

На 27.10.2017 г. се проведоха заседанията в секции "Икономика и мениджмънт" и "Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация", организирани от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на 56-та Международна научна конференция "Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот". Участваха и представители на Предприемаческия център. Още информация и снимки са достъпни на този линк.

26.10.2017. В Канев Център на Русенския университет се проведе кръгла маса на тема „Висше образование. Акредитационна система. Предприемачество". В нея участва доц. д-р Даниел Павлов, Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството. Повече информация можете да намерите ТУК.

22.09.2017 г.: Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност. Екип на факултета по Бизнес и мениджмънт на университета участва в третата работна среща по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Срещата се проведе на 22.09.2017 год. в гр. Букурещ, като участници от българска страна бяха представителите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - проф. д-р Диана Антонова, гл. ас. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип). Още информация и снимка можете да видите в блога на ФБМ.

На 14.09.2017 г. Деница Загорчева-Койчева защити своята дисертация на тема „Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми". Направените проучвания са в помощ на инвестиционните намерения на различни предприемачи. За повече информация вижте ТУК.

На 29. и 30. юни 2017 г. се проведе Дискусия за предприемчиво обучение, организирана от Европейската Комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, ООН) в Dundalk Institute of Technology – Ирландия. Проведената международна дискусия е в контекста на HEInnovate – предприемачив университет. За повече информация и снимки последвайте този линк.

22.5.2017 г.: Докторант Татяна Коновалова от Икономическия Факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“ е на тримесечно посещение във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет по програма ЕРАЗЪМ+. Тя проведе интересни научно-изследователски беседи с представители на Индустриални паркове в Русе и Шумен. Двамата представители споделиха, че е налице повишен интерес от страна на на чуждестранни предприемачи да инвестират в създаване на производствена база на специално обособените за целта терени в Шумен и Русе. Анализираните от д-рант Коновалова управленски практики от Шумен и Русе ще бъдат подробно разгледани от научните среди в университета "Ломоносов". Снимка можете да видите тук, а още информация можете да откриете на този линк.

На 17.05.2017 г. във връзка с Дните на специалността и професионалната реализация, в зала 2Г-404 се проведе церемония по награждаване на отличилите се студенти в „Конкурс по разработване на бизнес план 2017” към Русенски университет “Ангел Кънчев”. Допуснати са общо 30 бизнес плана, разработени от 47 студенти по формулярите на  ТЕХНОСТАРТ или INTEL. Повече информация и снимки от събитието можете да намерите тук.

На 12.05.2017 г. в Канев център, по време на Второто Иновативно младежко експо на Русенския университет, студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ представиха основните дейности на Центъра за насърчаване на предприемачеството. Повече информация и снимки от събитието можете да намерите тук.

На 10.05.2017, по време на пленарен доклад на 3-ия Tashkent International Innovation Forum и семинар с 52 директори на узбекски средни училища, в общото представяне на Русенския университет е включен и Предприемаческия център. Присъстващите официални гости и директори изказаха желание за академично сътрудничество с Русенския университет. Пленарният докладчик (доц. д-р Даниел Павлов) отбелязва, че заслугата за това топло посрещане се дължи на българските строители, които преди 40 години, след голямото земетресение в Узбекистан, пристигат и построяват стотици домове във всеки пострадал регион. И до ден днешен тези блокове са известни като "болгарский поселок" и са сред скъпоструващите постройки в съответния град. Снимки от двете събития можете да видите тук и тук.

В периода 28-30.04.2017 г. в ADA University (гр. Баку) и ATU University (гр. Ганджа) се проведе международна конференция по въпросите на висшето образование ("Finance and Entrepreneurial activities at higher education: challenges and perspectives"), организиран от Министерството на образованието на Азербайджан. В интерактивен семинар (с представителите на академичните среди и бизнеса) домакините се запознават с добри практики на взаимодействие на Русенския университет с бизнеса от страната и чужбина. Сред тях е и Предприемаческия център, в чийто състав попада цялата катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“. Различни представители от Азербайджан и Великобритания изказват желание за съвместни дейности с факултетите на Русенския университет. Снимки са налични тук, тук, тук и тук.

На 24.04.2017 г. в Русенския университет се проведе информационна среща относно инициативата "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България". Цялата новина можете да прочетете ТУК.

В периода 10-14 април 2017 г. Центърът за насърчаване на предприемачеството и Факултет "Бизнес и мениджмънт" са представени пред академичните среди на Икономическия факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“. Посещението е по програма ЕРАЗЪМ+ КА 107. В интерактивен семинар на тема „Ролята на публично-частното партньорство за развитие на бизнес модели за международно предприемачество“ се дискутираха възможности за усъвършенстване на връзката „бизнес-университет“. Гост-лекторът от Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) получи възможност и да присъства на национална студентска сесия в Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“, както и в директни срещи да се запознае с научните резултати на повече от 10 докторанти. Снимки от събитието можете да видите тук, тук и тук.

На 06.04.2017 представител на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - доц. д-р Даниел Павлов, Директор на ЦНП към Университета, представи наскорошни събития, показващи нивото на предприемчивост сред състава на Русенския университет, с което и привлече различни въпроси от страна на чуждестранните академични участници. Презентацията на Директора на ЦНП към РУ "А. Кънчев" можете да видите ТУК. Цялата новина се намира на този линк.

На 29.03.2017 г. в СУ "Възраждане" се проведе иновационен лагер за ученици от горен курс. Събитието стимулира предприемаческата култура в учениците и е част от Световната седмица на парите 27 март – 02 април 2017 г. (Global Money Week), която е инициатива  на Child & Youth Finance International в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и се провежда ежегодно през месец март. В състава на журито тази година бяха гл.ас. д-р Ирина Костадинова и гл.ас. д-р Преслава Великова от факултет "Бизнес и мениджмънт", катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на РУ "Ангел Кънчев", докторант Елена Колева от катедра "Мениджмънт" на СА "Д.А.Ценов" Свищов и Слави Дяковски, председател на студентска организация "Айсек". Повече информация и снимки можете да намерите тук.

На 25.03.2017 г. Зам.-ръководителят на Центъра за насърчаване на предприемачеството - гл.ас. д-р Свилен Кунев, участва в журито на Иновационен лагер за ученици, провел се на територията на Русенския университет "Ангел Кънчев". Участваха ученици от 11 и 12 клас, както и ученици от 5-7 клас от няколко русенски гимназии. За повече любопитни подробности от събитието кликнете ТУК.

На 22.03.2017 инж. Койчо Митев проведе семинар на тема "Знание за икономика на знанието" със студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Основният акцент на беседата е върху управлението на процесите при защита на интелектуалната собственост при стартиране на нова икономическа дейност. Студентите се запознаха с реални казуси на български производствени фирми, изградили своята национална и международна пазарна експанзия въз основа на защитени интелектуални права върху промишлен дизайн. Снимка от събитието мoжете да видите ТУК.

На 20.03.2017 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" организира заедно с Министерство на икономиката "Градска среща за развитие на предприемаческата среда". Целта на събитието бе да се стимулира конструктивен диалог между институциите и предприемаческата общност, за да се откроят потенциални възможности за развитие на икономическата среда в Русе и региона. Още информация и снимки от събитието можете да намерите тук.

В периода 12-18 март 2017 г. проф. дин. Марина Шерешева е ЕРАЗЪМ гост-преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по код 041 Business and administration. Тя успешно сподели опита на Икономическия факултет на МДУ „Ломоносов“ с над 100 студенти и докторанти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. Информация и снимки относно програмата с посещение на проф. Шерешева можете да прочетете тук.

На 16.03.2017 г. беше публикуван отчетът на ЦНП за 2016 г. Отчетът се намира на този линк.

На 28.02.2017 г. Ръководителят на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“ проведе среща в Academic Enterprise Incubator, разположен в Jan Kochanowski University (Киелце, Полша). Подробности и снимки са налични тук.

25.02.2017 г. - Годишна конференция на академията за електронна търговия - eCommerce Academy, която традиционно се превърна в събитие, събиращо гости от цяла България. Място на провеждане - Канев център, гр. Русе от 10:00 ч. Билети и програма на събитието са налични тук.

На 14.02.2017 г. Ръководителят на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“ проведе среща в Учебно-производствения завод на Русенския университет, свързана с публично-частното партньорство на малки високо-технологични фирми в сектор машиностроене. Подробности и снимки са налични тук.

11.02.2017 г. Зам.-ръководителят на Центъра за насърчаване на предприемачеството към РУ "А. Кънчев" (гл. ас. д-р Свилен Кунев) участва в еднодневен семинар „StartUp Europe Week Русе 2017”, организиран от Русенска търговско-индустриална камара (РТИК). Повече подробности можете да прочетете тук.

08.02.2017 г. Министерството на икономиката стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Целта на проекта е да бъдат насърчени студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година да реализират своите бизнес идеи. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми е до 19 800 лв. Повече информация можете да прочетете на сайта на Министерството на икономиката.

Декември, 2016 г.: Студенти от Русенския университет (Боряна Каменова и Делян Иванов от Факултет "Бизнес и мениджмънт") участват в поредното годишно обучение на програма „JA STARTUP”, организирано от JA BULGARIA И НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ в периода 15 – 16 декември 2016 г. Подробности относно дейността на Учебните кампании за студенти към Русенския университет можете да намерите тук.

Екопредприемачество! На 08.12.2016 г. приключи първият Майсторски клас по Екопредприемачество. Студентите, участващи в Майсторския клас по Екопредприемачество защитиха успешно своите екипни разработки. Повече информация можете да намерите тук.

30.11.2016 г.: Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет - доц. д-р Даниел Павлов осъществи работно посещение в FH Muenster University of Applied Science. Можете да намерите повече информация тук.

На 18.11.2016 г. Клубът по предприемачество „Успешните хора“ при ПМГ „Баба Тонка“ - Русе проведе в РУ „Ангел Кънчев“ най-значимото си състезание Иновационен лагер 2016. Повече информация можете да намерите тук.

НОВО!!! През 2016 стартира подобрената магистърска програма „Преприемачество и иновации". Внесените промени са в резултат от участието на преподавателския състав от Факултет „Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет в различни международни проекти, директно финансирани от Европейската Комисия. Съществената промяна е, че учебният процес се реорганизира съгласно Модела на Фолдер, в който студентите получават предимно консултации за своите бизнес намерения и всяка дисциплина е лаборатория за Вашия успех.

На 17.10.2016 г. изтече срока за подаване на документи по проект "Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България". Повече информация можете да намерите тук.

През периода 02-06 октомври 2016 студенти от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" взеха участие в международно Лятно училище по екологично предприемачество "Innovation Management for Technical Products and Intellectual Property", организирано чрез международна академична мрежа RESITA в гр. Бор, Сърбия. Повече информация можете да намерите тук.

Екопредприемачество! На 02.10.2016 г. започна втория Майсторски клас "Как да създаваме успешен бизнес с грижа за устойчивото развитие, природата и хората?" за студенти от всички факултети на университета. Организира сe от Факултет „Бизнес и мениджмънт” и Института за изследване на обществата и знанието при БАН с подкрепата на Институт за екологични изследвания (Хайделберг) и Германската федерална екологична фондация (DBU). Подробности: ТУК

На 28.09.2016 г. студенти от Русенския университет дискутираха пред медии обучението по предприемачество във Факултет Бизнес и мениджмънт - снимка тук​.

На 27.09.2016 г. д-р Божана Стойчева от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет представи интересен доклад по време на оживената Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване на бизнес средата чрез активизиране на вътрешното предприемачество на малките и средни предприятия в област Русе”, организирана от Областна администрация Русе. За подробности - последвайте линка.

Стартиращи компании вече ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти от Националния иновационен фонд /НИФ/, чрез него ще стимулираме предприемачеството. Това заяви в Русе на 8.9.2016 г. заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Приемът на проектните предложения беше от 30.09 до 31.10.2016 г. Повече информация можете да намерите тук.

На 24.06.2016 г. се проведе открит урок на десетокласници от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“. Повече информация и снимки можете да намерите тук.

На 15.6.2016 г. приключи първия майсторски клас по еко предприемачество, организиран от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН с подкрепата на Институт за екологични изследвания (Хайделберг) и Германската федерална екологична фондация (DBU).

На 27, 30 и 31 май 2016 г. се проведоха обучения на студенти и ученици, реализирани от Факултет Бизнес и мениджмънт, JUMP Project - част от Центъра по предприемачество към Русенски университет и BH социален проект на Еконт. Снимки и информация е налична в блога на ФБМ. Информация за програмата, лекторите и още снимки от събитието можете да видите тук.

На 20.5.2016 г. по време на международния форум HEInnovate в Брюксел е представен конкурса по разработване на бизнес план. Снимки и информация тук.

На 17.05.2016 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план  "Трамплин за предприемачи" с активното участие с представители на бизнеса. ​Снимки тук.

На 13.5.2016 г. клуб JUMP Project представи ФБМ на първото Иновативно младежко експо. Снимки и повече информация е налична в блога на ФБМ.

На 22.4.2016 г. в Русенски университет се проведоха Дни на кариерата за ученика, организирани от учебна компания SmartCity към Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе. Събитието се проведе с подкрепата на Общинска фондация “Русе – град на свободния дух”, ВН -социален проект на Еконт, Startup factory, Jump project, част от Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенски университет “Ангел Кънчев” и Русенски университет “Ангел Кънчев”. Подробности и снимки можете да видите тук.


На 30.1.2016 г. се проведе конференция "Дигитална България", организирана от JUMP Project, Русенски университет и сдружение Startup Factory. Подробности за събитието можете да прочетете тук, а снимки от събитието можете да разгледате на този линк.

От 19.6.2015 г. към Центърът за насърчаване на предприемачеството стартира Jump project с координатор Венцислава Николаева.

На 21.05.2015 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса.Снимки тук.

На 20.05.2014 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса. Грамотите се връчиха от представители на Европейската комисия, Генерална дирекция Образование и култура и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Награждаването бе елемент от изследването „Насърчаване на предприемаческия университет в Европа: проект HEInnovate - национален преглед: България".Снимки тук.

На 28.11.2013 г. се регистрира Учебна компания за студенти "AVatm" към фондация Джуниър Ачийвмънт​, с което се даде официален ход на поредната студентска компания към Русенския университет за учебната 2013/2014 г.

На 21.05.2013 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса.Снимки тук.  

На 17.05.2012 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса.Снимки тук.

На 12.05.2011 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса. Снимки тук.

На 16.05.2010 г. се проведе поредното награждаване на участниците в Конкурс за разработване на бизнес план с активното участие с представители на бизнеса. Снимки тук.

На 31.10.2009 г. студентите от магистърска програма „Предприемачество и иновации“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ проведоха скайп разговор с Дмитрий Шейтан – зам.-председател на Предприемаческия център към Московския държавен университет „Ломоносов“ във 2 корпус на РУ „А. Кънчев“. Снимки и повече информация тук.