Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"
Заявление-ФР(300x215).jpg
​Уважаеми кандидат-студенти, възползвайте се от възможността за гарантиран прием с оценка от ДЗИ в специалностите на Филиал - Разград
на Русенски университет „Ангел Кънчев".

Линкът за достъп  отваря заявлението, дава възможност за попълване и директно изпращане на попълненото вече заявление:  https://forms.gle/dFm1Pn9nkWr7Dx6SA

ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ ФИЛМИ:
Обучението: https://youtu.be/a32THsG5mXc
Кандидатстване: https://youtu.be/0c0JCgoTbk


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"