Държавен изпит - 21.06.2024 г., петък, 9 ч., зала 102Б

График на лятна изпитна сесия 2023/24 - IV курс

График на зимна изпитна сесия за учебната 2023/24

Държавен изпит - 28.09.2023 г., четвъртък, 9 ч., зала 101Б

График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/23

График на лятна изпитна сесия за учебната 2022/23 I-III курс

График на лятна изпитна сесия за учебната 2022/23-IV курс

График на зимна изпитна сесия за учебната 2022/23

График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2021/22

График на лятна изпитна сесия за учебната 2021/22

График на лятна изпитна сесия за учебната 2021/22-IV курс

График на зимна изпитна сесия за учебната 2021/22

График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2020/21

График на лятна изпитна сесия за учебната 2020/21

график за провеждане на Държавни изпити 2021

График на лятна изпитна сесия за учебната 2020/21-IV курс

График на зимна изпитна сесия за учебната 2020/21

График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2019/20

график на лятна изпитна сесия за учебната 2019/20

График на зимна изпитна сесия за учебната 2019/20

График на лятна изпитна сесия за учебната 2018/19

График на зимна изпитна сесия за учебната 2018/19 г.

График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2017/18 г.​​​​​

График на лятна изпитна сесия за учебната 2017/18 г.

График на зимна изпитна сесия за учебната 2017/18 г.

График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2016/17 г., редовно обучение​​​​​

График за провеждане на лятна изпитна сесия за учебната 2016/17 г., редовно обучение

График за провеждане на зимна изпитна сесия за учебната 2016/17 г., редовно обучение

График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2015/16 г., редовно обучение