Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"ВАЖНО:
Всички новоприети студенти за учебната 2021/2022 година в Русенския университет в специалностите:

- Химични технологии;

- Български език и история;

- Педагогика на обучението по математика и информатика;

- Педагогика на обучението по физика и информатика;

- Педагогика на обучението по български език и чужд език;

- Финансова математика;

- Материалознание и технологии,

се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.

Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.


Завършилите средното си образование след 2008 г. могат да кандидатстват с оценка от ДЗИ.
Тези, завършили преди 2008 г., полагат кандидатстудентски изпит  (тест).

ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ФИЛМИ:
Обучението: https://youtu.be/a32THsG5mXc
Кандидатстване: https://youtu.be/0c0JCgoTbk
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"