Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"

ВАЖНО: 
Всички новоприети студенти за учебната 2022/2023 година във Филиал Разград на Русенския университет в специалност
Химични технологии
се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.
Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.
Завършилите средното си образование след 2008 г. могат да кандидатстват с оценка от ДЗИ.
Тези, завършили преди 2008 г., полагат кандидатстудентски изпит (тест).

График за провеждане на лятна изпитна сесия'2022 г.

 ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ФИЛМИ:
Обучението: https://youtu.be/a32THsG5mXc
Кандидатстване: https://youtu.be/0c0JCgoTbk
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"