Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ПОРАДИ ПРОМЯНА В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 / 2000 г. ЗА СТИПЕНДИИ  НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ  22.07.2016 г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СТИПЕНДИИТЕ ОТ  01.01.2017 г. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В СРОК ДО  5-о  ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 - годишна възраст.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова с/ка се лишава от стипендия до края на следването си.

Документи

Заявление за стипендия​​             Приемът на документи по Проект "Студентски стипендии-фаза 1"  стартира на 10.05.2016г.

Срокове:

 • онлайн регистрация (задължителна) 10.05.2016 -30.05.2016г.;
 • в Международен отдел (задължително) - стая 313 в Централен корпус - 10.05.2016-02.06.2016г. 

Класирането излиза на 21.06.2016г.

Кой може да кандидатства: ​

 • студенти в редовна форма на обучение; 
 • без невзети изпити; ​​
 • минимален успех 4.00.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за успех:

Само студенти в специалности от приоритетни професионални направления могат да кандидатстват!

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg;
 • уверение за успех от предходните два семестъра (един предходен семестър за първокурсници);
 • ​IBAN от лична банкова сметка в ба​нка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);

Необходими документи за кандидатстване за специална стипендия: 

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg
 • уверение за успех от предходен един семестър (зимен семестър на 2015/2016г.);
 • IBAN от лична банкова сметка в банка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);​
 • служебна бележка;
 • копие на разработка.

Документи:

  
  
График.pdf
  
Правила за стипендии за специални постижения-РУ.doc
  
Служебна бележка.docx
  
Указания за стипендии за успех-РУ.doc
  
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"