Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ  26.02.2018г. ДО 16.03.2018г. 
централен корпус  етаж 1 в кабинет  246 офис - 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Молба за стипендия, закупена от книжарницата на РУ, вписан курс,  фак.№, подпечатан успех от фак.     канцелария,  лична  банкова сметка от  ОББ или ДСК, тел. за справка.  
- Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.08.2017 г. – 31.01.2018 г. Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
- При безработни родители бележка от Бюро по труда. Не се приемат документи с нулев доход, както  и декларации за безработен родител  заверена при НОТАРИУС. 
- Земеделски производители представят документ за регистрация  и реализиран доход за периода.
- При обезщетение за временна нетрудоспособност се удостоверяват с документ от  НОИ.
- При родител пенсионер –  размера на пенсията по месечно издадена от сектор „Пенсионно обслужване“.
- При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее  студента.
- При починал родител, копие от смъртен акт, пенсията на студента по месечно и дохода на другия родител. 
- Бележки за братя и сестри учащи,  получаващи стипендия или не.
- Нулев доход се допуска само за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в  редовна форма на обучение.
- Минимален успех от 2-ри до 5-ти курс  4.00 от предходни два семестъра 
за 1-ви курс и магистри 1-ви курс успех от  зимен семестър.
Студенти с неположени изпити  до момента нямат право на стипендия.
Студенти  платено обучение  -  нямат право на стипендия.

Стипендия с предимство се отпуска без ограничение на:
Несемейни  студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания,  студенти с двама родители с трайни увреждания,  студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания,  студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове лишени от родителски грижи,студентки – майки с деца до 6 год. възраст.
Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.


Документи

Заявление за стипендия​​             


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"