​​​​​​​​​​проф. д-р инж. Пламен Даскалов

Зам.-ректор „Развитие, координация и продължаващо обучение" и представител на академичното ръководство в
Обединението на професионалните клубове в Русенския университет

​тел.: (082) 888 377

​e-mail:daskalov@uni-ruse.bg,

кабинет 1.411-3


Даниела Тодорова

старши инспектор в Дирекция​ „Качество на образованието" и координатор на Обединение на професионалните клубове в Русенския университет

​тел.: (082) 888 378,

e-mail: dtodorova@uni-ruse.bg,

кабинет 1.324 (Кабинет по качество на образованието)​