Организира се Национален ученически конкурс във връзка с честването на първият рожден ден на професионален клуб „Индустриален Интернет за Всичко“ към катедра „Автоматика и Мехатроника” - 13.04.2017 г. на 

Тема „ИНДУСТРИАЛЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ВСИЧКО ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ" 

Организатор:   Професионален клуб „Индустриален Интернет за Всичко”
С подкрепата на Магазин Роботев, Търтъл Джет ООД ( www.robotev.com )

    1.Общи условия за конкурса:

1.1. Конкурсът се състои в изработка и представяне на мултимедийна презентация.
1.2. Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към „Индустрия 4.0“ (четвъртата дигитална революция в индустрията). В нейната същност е заложена идеологията „Индустриален интернет за всичко“, която представлява мрежа от физически обекти, превозни средства, сгради и устройства с вградена електроника, софтуер, сензори и мрежова свързаност. Тази съвкупност от устройства позволява да се събира полезна информация и автономно да се обменя поток от данни с други устройства. Например това могат да бъдат импланти за сърдечен мониторинг, биочипове с предаватели на селскостопански животни, автомобили с вградени сензори, полеви устройства и средства за сградна или промишлена автоматизация.
1.3. Презентациите трябва да отговарят на следните изисквания:
  • Максимален брой слайдове – 30.
  • Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас(курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
  • Могат да се използват различни софтуерни продукти, материали и техники.
  • В презентациите могат да се използват собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. 
1.4. Презентациите изпращайте по следните начини:
  • В случай че са с обем до 15 MB – директно на посочените електронни адреси.
  • В случай че са с по-голям обем – да се качат на сървър за споделяне на файлове и да се изпрати линк за изтеглянето им на следните електронни адреси: cgeorgieva@uni-ruse.bg или npaskova@uni-ruse.bg
1.5. Краен срок за изпращане на презентациите:  28.04.2017г.
   2. Общи условия за участниците:
2.1. Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален курс на обучение от училища в страната.
2.2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или колективно.
   3. Оценяване и класиране 
3.1. Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели и представители на фирми в областта.
3.2.Максималният брой точки и критериите за оценяване са налични на страницата на клуба https://www.facebook.com/Клуб-Индустриален-Интернет-за-всичко
ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система за кандидатстване в Русенския университет по специалности: „Компютърно управление и автоматизация“, „Електроника“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане“.
   4. Награди 
4.1. Обявяване на резултатите: 12.05.2017г.
4.2. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
4.3. Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса. 

За допълнителна информация:  Русенски университет“ Ангел Кънчев“,
Корпус 10, Кабинет 310, Тел. 082 / 888 668.