Клуб Компютърна математика e учреден на 09.10.2018 г.

 Ръководител на клуба е гл.ас. д-р Стефка Караколева, Катедра „Приложна математика и статистика " към Факултет Природни науки и образование

За контакти: