​​Виртуалният инфо-център за докторанти е сайт, достъпен от всеки свързан с интернет компютър, който предоставя основната информация, необходима в процеса на докторантурата – колективен и​ индивидуален учебен план за подготовка на докторанти, виртуална библиотека с учебни пособия за фундаментална подготовка на докторантите и др. Ползва се от докторанти от цялата страна.

Линк към страницата на Виртуално училище за докторанти