​​Центърът за трансфер на технологии е изграден по проект, финансиран от програма ФАР, и е открит официално през 2008 г. Той има за задача чрез семинари да запознава фирмите от Русе и региона с иновационни технологии и продукти, създавани в университета с крайна цел – тяхното трансфериране, т.е. внедряване в практиката. Центърът дава възможност на преподавателите с иновативни идеи и конкретни разработки да осъществят тяхното приложение  в сферата на бизнеса, т. е да ги комерсиализират.​