​​Центърът за насърчаване на предприемачеството е създаден през 2008 г. с цел да подпомага предприемаческата дейност основно на студенти, а също и на преподаватели от Русенския университет. Центърът подпомага както стартиращи предприемачи, така и вече опериращи на пазара микро- и малки фирми, които предприемат действия за промяна в своята дейност.​

​Линк към с​айта на Център за насърчаване на предприемачеството​