Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Проектът на „АпиХолк" ООД и Русенския Университет „Ангел Кънчев" е насочен към постигане на следната основна цел – разработване на продуктова иновация – услугата „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell), базирана на нов иновативен стандарт-софтуер, който ще може да управлява всякакви видове софтуерни приложения, чрез автоматизация и ще уеднакви комуникацията с различни интернет услуги. 

Повече


Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

За реализиране на проекта и основната цел са предвидени дейности за извършване на изследвания на методите за стандартизиране на софтуерни приложения; създаване и тестване на прототип и пилотна линия за валидиране на технологията с широко приложение, попадащи в категорията Индустриални научни изследвания. Предвидена е и дейност за Визуализация на проекта. Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

- Повишен иновационен капацитет на "АпиХолк" ООД и Русенски университет чрез придобити нови знания и умения за разработване на иновативен продукт и преминаване през различни степени на технологична готовност на AppCell;

- Разработена продуктова иновация на световно ниво – „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell) с технологична готовност шесто ниво по TRL-скалата


Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"