Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"

BG16M1OP001-4.001 - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.12.2020 г..
Програма: Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Допустими дейности:

​Допустими по процедурата са проекти, посочени в програмата включващи следните дейности: развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на мултифункционални плавателни съдове, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване, развитие на системи за управление на железопътното движение.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"