Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"

BG16M1OP001-4.001 - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.12.2020 г..
Програма: Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Допустими дейности:

​Допустими по процедурата са проекти, посочени в програмата включващи следните дейности: развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на мултифункционални плавателни съдове, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване, развитие на системи за управление на железопътното движение.


Horizon Prize - Low carbon energy inducement prizes 2016 - Low carbon hospital - H2020-LCE-PRIZES-2016-01

Краен срок за подаване на проектни предложения: 3.4.2019 г..
Програма: Energy

Допустими дейности:

description and objectives

This inducement prize will reward a hospital that has an innovative and within its premises perfectly integrated combined heat and power (CHP) installation. This installation has to use at least three different European renewable energy technologies, include energy storage component(s) and be able to provide 100% of hospital's annual needs for energy consumption. In this context any renewable energy source is allowed.

actions

The prize will be awarded, after closure of the contest, to the entry that in the opinion of the jury demonstrates a solution that best addresses the following cumulative criteria:

 1. Operation in the hospital premises for at least six months at the submission of the application ( maximum 20 points):
 2. Reliability, easy maintenance and safety of operation (maximum 20 points)
 3. CO2 emission reduction and sustainability aspects, potential energy savings (maximum 20 points)
 4. Minimal/non-invasive impact on premises (maximum 10 points)
 5. Low operation and maintenance costs, with cost of the energy produced equal to or lower than the cost of the old installation (maximum 20 points)
 6. Involvement of public (maximum 10 points)
organisations eligible to participate
Opened to the following bodies or institutes with legal status established in the covered areas:
 • Any legal organisation
covered areas
Bodies or institutes must have their registered legal seat in one of the countries taking part in the Programme which are:
 • European Union (EU)
european community funding
The Community provisional funding available for the call for proposals is:
 • Global Budget: 1.00 M€
all the important deadlines
 • Wednesday, April 03, 2019: Deadline for the presentation of proposals
Further information about the call


Horizon Prize - Low carbon energy inducement prizes 2016 - C02 Reuse - H2020-LCE-PRIZES-2016-03

Краен срок за подаване на проектни предложения: 3.4.2019 г..
Програма: Energy

Допустими дейности:

description and objectives

This inducement prize will reward innovative products utilising CO2 that could significantly reduce the atmospheric emissions of CO2 when deployed at commercial scale.

The prize will induce actors in the field of CO2 utilisation to do more to enhance their processes and products so that they reduce atmospheric emissions of CO2. It aims also to mobilise and enhance private R&I investment, attract non-traditional players, create new partnerships and incentivise researchers and innovators to enhance efforts to abate emissions of anthropogenic CO2 to atmosphere.

actions

The prize will be awarded, to the contestant who in the opinion of the  jury  demonstrates  a  solution  that  best  addresses  the  following  essential  cumulative criteria, further specified below: 

 1. Improvement in net CO2 emissions (max 15 points)
 2. Demonstrated effort to overcome barriers (max 15 points)
 3. Exploitation plans (max 10 points)
 4. Environmental impacts and sustainability (max 10 points)
organisations eligible to participate
Opened to the following bodies or institutes with legal status established in the covered areas:
 • Any legal organisation
covered areas
Bodies or institutes must have their registered legal seat in one of the countries taking part in the Programme which are:
 • European Union (EU)
european community funding
The Community provisional funding available for the call for proposals is:
 • Global Budget: 1.50 M€
all the important deadlines
 • Wednesday, April 03, 2019: Deadline for the presentation of proposals
Further information about the call


Мобилност за граждани в областта на младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.Мобилност за граждани в областта на младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1.10.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ — Съвместна покана ЕС-Япония

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.Стратегически партньорства в областта на младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.Стратегически партньорства в областта на младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1.10.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.Проекти за диалог на ЕС за младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.


Проекти за диалог на ЕС за младежта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1.10.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.


Дейности по инициативата „Жан Моне“ Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

Краен срок за подаване на проектни предложения: 4.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.


Дейности в областта на спорта

Краен срок за подаване на проектни предложения: 4.4.2019 г..
Програма: Erasmus +

Допустими дейности:

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"