Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура (РИИ)  УНИТе като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС -  Информатика и ИКТ. Цели се подобряване  на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят чрез достъп до и работа в ЦВП УНИТе; улесняване  и подобряване на комуникационните и информационните потоци между участващите организации, които използват компютърно осигурени комуникационни системи като начин за въвеждане на нов тип  организация на работата, която ще преобладава през десетилетието 2020-2030 г.

Повече.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Общата цел е изграждане и обезпечаване на структура с покритие на райони от цяла България да създаде уникална възможност за изграждане на реално работеща високотехнологична структура в България. В одобрената научна програма на проекта са залегнали пакети с дейности в области като: развитие на инфраструктура за Big Data като услуга и Big Data в природните науки; Разработване на съвременни софтуерни услуги за големи обеми от данни; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Структуриране на системи за анализ и виртуализация на големи обеми от данни в реално време; Визуализация, дигитализация и прототипиране; Разработване на интелигентни кибер-физични системи; Разработки в областта на интелигентни и устойчиви градове, на фабрики на бъдещето.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"