КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004 УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе) - 24-27 ноември 2020 г.

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004 УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе) - НЕАКТИВНА

ОБЯВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004 УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе)

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) - НЕАКТИВНА

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004 УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО - 25.02.2019 Г - МИНАЛО СЪБИТИЕ