​ 
   Технологичното обучение в Русенски университет "Ангел Кънчев" започва през 1954 година от хоноруваните преподаватели инж. Стефан Попсавов, инж. Иван Димитров и инж. Рафаел Бераха.
   Началото на бъдещия Машинно-технологичен факултет се поставя през 1957 година е основаването на катедра "Технология и обработка на металите", с ръководител д-р Вълчо Мичев, преподаватели и асистенти са инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов, инж. Нако Наков, инж. Яким Якимов и техник Васил Димитров. 
   През 1972 катедра "Технология и обработка на металите" се разделя и се основават катедрите "Металознание и технология на металите" и „Технология на машиностроенето и металорежещи машини", а през 1992 година част от преподавателите основават катедра "Метрология и качество в машиностроенето". През 2000 година се сливат катедрите "Метрология и качество в машиностроенето" и "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и се образува сегашната катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".
   Освен тези две катедри "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и „Материалознание и технология на материалите" към факултета влиза и катедра „Техническа механика".
   Машинно-технологичният факултет отговаря за обучението на студентите от следните специалности "Машинно инженерство", "Индустриално инженерство", „Мениджмънт на качеството и метрология”, „Механотехника и мехатроника”, „Материалознание и технологии” и "Строително инженерство"​. Преподаватели от факултета водят занятия на студенти от другите факултети по дисциплини, осигуряващи техническите и технологичните им знания и умения. 


Факултетът има и сайт във FACEBOOKFacebook страница