Среща на представители от Husqvarna Group с

преподаватели от МТФ

На 7 ноември 2019 г. в зала 1.322 на Русенския университет се състоя среща на ръководството и колеги от Машинно-технологичния факултет с представителите на Husqvarna Group (Хускварна) – г-н Мартин Хубър - Director R&D at Husqvarna Construction Products-Concrete Surfaces and Floors, г-н Уве Кьолер - General Manager at Construction Tools Ltd - Ruse, Husqvarna Group и г-жа Силвана Георгиева - Мениджър Човешки Ресурси в Ruse Husqvarna Group.

Целта на срещата бе да се установят контакти с висши мениджъри на компанията и покажат традициите и възможностите на факултета в различни инженерни области с фокус към бъдещето, възможностите за потенциално коопериране за научноизследователски и магистърски проекти, както и за евентуално сътрудничество с Göteborg Chalmers University of Technology в областта на сродни инженерни магистърски програми. На срещата присъстваха проф. Бранко Сотиров-декан на факултета, проф. Диана Антонова – заместник ректор по НИД, доц. Борис Сакакушев и доц. Велина Боздуганова - заместник декани на факултета, ръководителите на катедри проф. Ивелин Иванов, доц. Красимир Иванов, доц. Руси Минев и ст. преп. Сергей Бартенев, доц. Данко Тонев-директор на НИС, както и отговорници на магистърски програми в МТФ доц. Александър Иванов, доц. Мария Николова и д-р Цветелин Георгиев. Презентации, свързани с дискутираните теми изнесоха проф. Бранко Сотиров, проф. Ивелин Иванов, доц. Александър Иванов, доц. Мария Николова и д-р Цветелин Георгиев.

IMG_20191107_150926.jpg

Презентация от Г-н Мартин Хубър


IMG_20191107_152531.jpg

Среща с представители на Хускварна Груп


IMG_20191107_152557.jpg

Презентация от Проф. И. Иванов


IMG_20191107_153022.jpg

Презентация от Доц. А. Иванов


IMG_20191107_160150.jpg

Презентация от Доц. М. Николова


IMG_20191107_160717.jpg

Презентация от Д-р Цв. Георгиев


             Проф. Венелин Терзиев представи своя книга

             На 17 октомври в гр. Габрово проф. Венелин Терзиев представи книгата си "ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ". На събитието присъстваха много гости - учени, колеги, представители на университети, журналисти. За повече информация:

https://trud.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/?fbclid=IwAR1VF1rDOYpytiPPxg6NG2Tmg0ZAj6ENz3oIrNsi6HPDZ5g99mf-IggH5Q4

https://trud.bg/%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8/


Преподавател от МТФ за пета поредна година

 изнася лекции в Косово

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев изнесе лекции по „Операционен мениджмънт“ в Лятната школа University of Prishtina International Summer University (UPISU) 2019, която се проведе от 8 до 19 юли 2019 год. в Прищина, Косово.

Екипът на д-р Георгиев включваше и преподавателката от Университета „Хасан Прищина“ д-р Севдие Алшичи и студентката Юлберина Велиу, отговаряща за логистичната поддръжка.

2019-07-19 OM course team.JPG

д-р Севдие Алшичи, Юлберина Велиу, д-р Цветелин Георгиев

Курсът бе изграден на основата на връзките между операционния мениджмънт и управлението на качеството. Студентите имаха възможност да получат съвременна информация от гост-лектора, а с помощта на местната преподавателка д-р Алшичи се запознаха с казуси от практиката на организации в Косово. Лекциите бяха обогатени с документи и тематични видеоклипове от Американската асоциация по качество (ASQ).

Отличителна черта на тези лекции беше специално създаденият уебсайт https://sites.google.com/view/upisu2019om11, който бе използван от студентите и преподавателите още от първия ден от лекции. За всяка лекция предварително се публикуват основната тема и подтемите. Предоставя се и допълнителна информация за придобиване на по-добра представа още преди започване на курса и на конкретната лекция. След приключване на темата презентацията също се публикува на сайта, за да могат студентите да си припомнят подробностите от деня при работата им в екипи по конкретно групово задание.

2019-07-18 Presentations.JPG

Презентации на студентите от курса по „Операционен мениджмънт"


Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев взе участие в

заключителната среща по проект ESCOLA и в

международната конференция IITEE

Екип, ръководен от проф. дхк Никола Михайлов, в състав доц. Ц. Георгиева, доц, Б. Евстатиев, гл. ас. д-р С. Кадирова и гл. ас. д-р Ц. Георгиев посети Егейския Университет в Измир, Турция. Представителите на Русенския университет представиха извършената работа по проект ESCOLA (http://escolabg.eu/index.php/bg/) и анализ на проведения на 3 септември 2019 год. заключителен семинар по проекта. Координаторът на проекта Йозге Андич Чакър от Егейския Университет оцени високо постиженията на българските партньори и предложи на останалите партньори от Ирландия, Испания, Холандия, Дания и Полша да организират работата си по модела на Русенския университет.

2019-09-11 TzG ESCOLA.JPG

Представяне от гл. ас. д-р Ц. Георгиев на анализ на резултатите от проекта

Следващите два дни бяха посветени на международната конференция “Технологии на преподаване в инженерното образование” IITEE (http://iitee.org/). Гл. ас. д-р Георгиев бе един от членовете на Научния комитет към конференцията. Доклад, представящ разработеният от Русенския университет Модул 3 “Дистанционно обучение” представи доц. Б. Евстатиев. Наред с този модул, обучителната платформа, разработена в рамките на проект ESCOLA включва още 5 модула, които могат да бъдат намерени на адрес http://escolaproject.eu/online-course-bg/.

2019-09-12 IITEEC TzG.JPG

Гл. ас. д-р Ц. Георгиев със сертификат от конференцията IITEE

Връчване на дипломи на тържествено събрание на университета на колеги от МТФ

    На тържествено събрание по повод Деня на Русенския университет „А. Кънчев" - 12 ноември, бяха връчени дипломите на защитилите образователно-научна степен „доктор" колеги д-р инж. Данаил Николов и д-р инж. Николай Малчев, както и на придобилите академичната длъжност „доцент" колеги доц. д-р инж. Мария Николова от катедра МТМ и доц. д-р инж. Димитър Димитров от катедра ТММРМ. 


    Доц. д-р инж. Иван Михайлов бе отличен от Ректора със златна значка на Русенския университет за приносите му в дългогодишната учебна и научно-изследователска дейност, както и по повод 85 годишнината му.


    Честитим успехите на колегите и им пожелаваме здраве и нови трайни успехи в благородните им усилия на академичното поприще!Преподавателят от Машинно-технологичния факултет гл. ас. д-р Цветелин Георгиев се завърна от международна конференция в Прищина

 

    В периода 18-22 юни 2018 год. в столицата на Косово – гр. Прищина се проведе Международната студентска конференция на Университета в Прищина на тема „Обучение по предприемачество в 21 век" (UPISC 2018).

    Сред членовете на Научния комитет, включващ преподаватели от Русия, Полша и Косово (https://www.upisc.net/scientific-committee) бе поканен и гл. ас. д-р Георгиев.

 

    По време на церемонията по откриване на конференцията речи изнесоха президентът на  UPISC 2018 Вегим Хоти, Ректорът на Университета в Прищина „Хасан Прищина" - проф. Марян Дема, Посланикът на Италия, Министърът на Образованието и културата, представители на неправителствени организации и др.

 

    В седемте секции на конференцията представиха свои разработки магистри, докторанти и пост-докторанти от Косово, Албания, Македония, Италия, Полша, Русия, Финландия, Украйна, Турция, Грузия, Демократична Република Конго и др.

 

    Д-р Цветелин Георгиев бе председател на секцията „Социалното предприемачество в развиващи се икономики". В рамките на сесията бяха изнесени 7 доклада, представящи казуси и изследванията на младите учени в областта на предприемачеството в техните държави.

 

За повече информация: гл. ас. д-р Ц. Георгиев tzgeorgiev@uni-ruse.bg


Пленарен доклад на Международната научна конференция в Бакъу, Румъния изнесе преподавателят от Машинно-технологичния факултет гл. ас. д-р Цветелин Георгиев

 

    От 27-29 юни 2018 год. в Бакъу, Румъния се проведе 13-та Международна конференция по конструиране и оптимизиране на технологиите в машиностроенето OPROTEH 2018. Домакини на конференцията бяха колегите от Инженерния факултет към Университета „Василе Александри" в Бакъу.

    Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев изнесе пленарен доклад на тема „Анализ на използването на дигитални обучителни материали в инженерни лабораторни курсове". Докладът е разработен от авторите доц. д-р Цветелина Георгиева, гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, гл. ас. д-р Сехер Кадирова, доц. д-р Борис Евстатиев и проф. д-р Николай Михайлов – Доктор Хонорис Кауза на Университета „Василе Александри" в Бакъу . Работата по представения доклад е финансирана по проект ESCOLA-Engineering Student-Centered Learning Approaches (No. 2017-1-TR01-KA203-045955). Докладът предизвика видим интерес у участниците в конференцията. Бяха създадени полезни контакти в колеги от университети във Франция, Ръмъния и Република Молдова.

 

Изнасяне на пленарния доклад

 

С колегите от Инженерния факултет

    След изнасяне на докладите от представителите на Русенския университет бе проведена работна среща с Ректора на Университета „Василе Александри" в Бакъу - проф. Карол Шнаковски и бившият Ректор на същия университет и настоящ Президент на Сената на университета – проф. Валентин Недеф - Доктор Хонорис Кауза на Русенски университет „Ангел Кънчев". На срещата бяха уточнени възможности за бъдещи проекти, съвместни научни публикации, съвместно разработване на дидактични материали и увеличаване на обмена на студенти и преподаватели по програма Еразъм +.

 

     Проф. Михайлов подари на Ректора на Университета „Василе Александри" в Бакъу картина от Русе - по неговите думи „най-красивият град". Картината веднага бе поставена на видно място в кабинета на Ректора.

За повече информация: гл. ас. д-р Ц. Георгиев tzgeorgiev@uni-ruse.bg


Преподавател от Машинно-технологичен факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев" на държавния прием на Президента на Република България за 24 май

 

    Персонална покана за традиционния държавен прием, организиран от президента на Република България по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост е отправена към чл. кор. проф. д. н. инж. Венелин Терзиев

    Държавния прием на Президента на Република България г-н Румен Радев ще се проведе на 24 май в Националния исторически музей в София.
Интервю с проф. д-р Ивелин Иванов

ръководител на катедра Техническа механика към МТФ


    Проф. д-р Ивелин Иванов даде интервю за вестник Строител. Вестник Строител от 23.03.2018г. можете да прочетете тук.Поредно признание за колегата 

чл. кор. проф. д.н. Венелин Терзиев

За повече информация вижте тук.


Поредно международно признание за проф. д.н. Терзиев 

Семинар на тема "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ"

     На 26-ти  и 27-ми февруари 2018 г. в зала 2 на Канев център катедра Материалознание и технология на материалите (МТМ) от Машинно технологичен факултет (МТФ) съвместно с Центъра за трансфер на технологии към НИС на Русенски университет „Ангел Кънчев" проведе семинар на тема  "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ".

    Повече информация тук.


ЗНАЧИМ И НЕОБИКНОВЕН УСПЕХ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

    На 17 януари 2018-та год. в заседателната зала на академичния съвет на Бургаския свободен университет се състоя официалната защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките", озаглавен „ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ", с автор чл.-кор. професор доктор инженер Венелин Кръстев Терзиев, доктор на икономическите науки, доктор на науките (национална сигурност). По този  начин проф. Терзиев стана единственият преподавател (не само в нашия университет), защитил три пъти престижната научна степен „доктор на науките", последната от които в професионално направление: 3.4. „Социални дейности", научна специалност „Организация и управление на социалните дейности". Този необикновено рядък научен феномен стана възможен благодарение на изключителната научна ерудиция, неспокоен творчески дух и работоспособност на проф. Терзиев. Качеството, приносите и реалните ползи на дисертационния труд бяха оценени високо и по достойнство от членовете на научното жури, включващо преподаватели от Стопанска академия „Д. Ценов" гр. Свищов, Националния военен университет „В. Левски" гр. Велико Търново и Бургаския свободен университет.


    На защитата присъстваха Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д.п.н. Галя Христозова, деканът на МТФ на Русенския университет „А. Кънчев" проф. Бранко Сотиров, колеги и приятели на проф. Терзиев от цялата страна.

    Поздравяваме професор Терзиев за този изключителен успех и приемайки го и като успех на целия Машинно-технологичен факултет, му пожелаваме здраве, нови забележителни постижения и дълго творческо дълголетие!


Преподавателят от Машинно-технологичния факултет 

гл. ас. д-р Цветелин Георгиев изнесе пленарен доклад на престижна международна конференция в Истанбул, Турция през 2017 година

  Третата международна конференция „Съвременно развитие на машинното инженерство" ICAME 2017 (http://icame2017conference.com/index.php) се проведе в периода 19 - 21 декември 2017 год. в Истанбул, Турция. За значимостта на конференцията говори фактът, че на нея бяха представени над 160 статии, а в допълнение към тях, на постерните сесии внимание привлякоха още над 140 доклада. Представените доклади бяха от учени от 4 континента и 24 държави. Освен домакините от Турция, в конференцията участваха изследователи от Канада и САЩ; България, Великобритания, Италия, Кипър, Косово, Португалия и Франция; Алжир, Египет и Тунис; Индонезия, Иран, Йордания, Казахстан, Китай, Ливан, Палестина, Пакистан, Саудитска Арабия, Южна Корея и Япония.


    Един от пленарните доклади, откриващи конференцията и представящи съвременни тенденции в областта на управление на качеството, бе изнесен от гл. ас. д-р Цветелин Георгиев. Статията, разработена в съавторство с доц. д-р Борис Сакакушев и докторанта към катедра ТММРМ маг. инж. Нина Димитрова, бе посветена на актуалните въпроси за управление на риска в автомобилната индустрия. Тематиката на доклада предизвика интерес и желание за задълбочаване на контактите с колеги от Турция, Иран и Алжир.

 

    След представяне на доклада, организаторът на конференцията проф. Ахмед Селим Далкалъч връчи на д-р Георгиев сертификат за изнасяне на пленарен доклад и възпоменателен плакет. Беше отправена покана за бъдещи участия в конференции, организирани от Технически университет „Йълдъз", Истанбул. Домакините изразиха своята надежда за разширяване на сътрудничеството чрез участие на още изследователи от България и от други страни от Европейския съюз. Колега от Машинно-технологичния факултет представи три пленарни доклада на международната научна конференция  „CONFSEC 2017"

    Oт 11 до 14 декември 2017 г. в зимния курорт „Боровец" се проведе Международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2017", организирана от Научно-техническия съюз по машиностроене. Чл.-кор. проф. д.н. инж. Венелин Терзиев представи трите пленарни доклади на теми: "Разбирането за сигурност в постмодерното общество", "Нивата на сигурност и постмодерното общество" и "Разбиране за Общата европейска политика за сигурност и отбрана". 


    Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на неговото съществуване. Универсалният проблем за сигурността е особено актуален през последните години, защото в последните години човечеството е изправено пред сериозни проблеми с регионален и глобален обхват. И в същото време много интензивно се развиват и научните интереси към сигурността. Тя се превръща в обект на научни изследвания в различни аспекти като политически, икономически, социални, демографски, военни, екологични и т.н. Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на сигурността, за да се гарантира бъдещето на всеки човек и човечеството като цяло. 

В Банско се проведе XV-та юбилейна международна конференция  „Знанието в практиката", председателствана от представител на Русенски университет

    Под председателството на чл.-кор. проф. д.н. инж. Венелин Терзиев се проведе XV-та юбилейна международна конференция „Знание в практиката" в Банско. Тя е значим и вече традиционен научен форум, който събира представители на много Балкански университети. Основните пленарни доклади бяха изнесени от преподаватели от България, Сърбия и Македония. Един от пленарните доклади бе представен от чл.-кор. проф. д.н. инж. Венелин Терзиев от Русенски университет. Той бе посветен на актуални социални проблеми в българското общество, а съпътстващ пленарен доклад изнесе и декана на Педагогическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски" доц. д-р Траян Попкочев.

    

    За особен принос в науката проф. д-р Роберт Димитровски от Скопие бе удостоен с почетната награда GALILEO ACADEMICA The Excellence in Science Award.


Будител на Машинно-технологичния факултет

   

    На 30 ноември 2017 г. на третата годишна церемония „Будител на Русенския университет“, проведена в Канев център, нашият колега гл. ас. д-р Емил Янков бе избран за „будител“ на Машинно-технологичния факултет. Естествено и силно развълнуван от голямото и неподправено признание, той сподели:


    „…Голямо е вълнението да получиш признание от студентите като „Будител на Машинно-технологичния факултет“, в които подготвяме част от бъдещото на утрешния ден. На тези бъдещи инженери ние подаваме ръка и ги повеждаме към мъдростта. Да градят завещаното ни и развиват бъдещето ни с помощта на знанията, предадени им от нас. Не е лесно да си будител – да запалиш искрата в сърцата на децата ни и да ги направиш творци на бъдещето ни, което е призвание на всеки един от нас. Благодаря за признанието на нашите студенти. За искрата, която съм запалил и нека тя не угасва в нелеката задача да станеш „Инженер“. Благодаря на студентите за проявения през годините интерес към знанието, което им давам. Благодаря и на тези, които остават и искат още знания или идват извънредно да трупат знания, умения и опит. За мен е удоволствие да остана и поработя още и още. Благодаря на ръководството на Машинно-технологичния факултет за възможността да преподавам и работя с такива студенти. Благодаря на Ректорското ръководство за възможността да се отдам на науката и технологиите и развитието ми като будител на Русенския университет. Благодаря на академичното ръководство за предоставените ми възможности по не лекия път на български преподавател и учен. Благодаря на всички колеги за гласуваното доверие, защото днес съм това, което вие навярно желаете ...“

   

Честито!

Представител на Машинно-технологичния факултет с отличия от 30-та Московска международна книжна борса - изложение на научна и учебно-методическа литература и на изложението Frankfurter Buchmesse в Германия

 

Чл.кор. проф. д.н. инж. Венелин Терзиев получи признание и златен медал за свои монографии на изложения в Русия и Германия

    В началото на септември във ВДНХ в гр. Москва се проведе поредното международно изложение – борса на научна и учебно-методическа литерата, представляващо най-големият форум от този вид, провеждан в Русия. Във форума взеха участие над 500 от най-големите издателства от Русия и света от 29 страни, които обикновено представят най-добрите научни, справочни и енциклопедични издания, художествена и детска литература. Изложбата е посетена от 130 000 човека, а изложението се съпътства от над 800 мероприятия.

    В книжната борса взеха участие и ръководителят на Федералната агенция по печата и масовите комуникации Михаил Сеславски, съветникът на Президента на Руската федерация по култура Владимир Толстой, председателят на Комитета на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация по науката, образованието и културата Зинаида Драгункина, министърът на културата и спорта на Република Гърция Лидия Кониорду и посланикът на Република Гърция в Руската федерация Андреас Фриганас.


    В средата на октомври във Франкфурт се проведе най-голямото научно световно изложение, което води началото си от 1476 г – Frankfurter Buchmesse. На тържественото откриване присъстваха канцлера на Германия Ангела Меркел и Президента на Франция Емануел Макрон.

    В рамките на изложението са представени едни от най-големите издателства на Университетите в Оксфорд и Кембридж, учредителите на Scopus Elsevier, издателство Springer и др.

    Изложението е посетено от над 286 000 човека, като приблизително 150 000 от тях са специалисти и експерти. Представени са 7300 издания от 102 страни.


    7 монографии на проф. д.н. инж. Венелин Терзиев, публикувани от издателствата във Виена, Новосибирск и Скопие бяха отличени с диплом и златен медал. Две от монографиите са самостоятелни, а останалите са в съавторство. Монографиите са издадени на английски и руски език, а една е на български език.

    Носителите на златен медал и диплом са представени в Юбилейния каталог на изложението в Москва и каталога на Frankfurter Buchmesse.Отбелязване на Световния ден на качеството


    За четвърта година поред Младежкият клуб по качество към Русенския университет организира и проведе ежегодното отбелязване на Световния ден на качеството. Семинарът се проведе на 17.11.2017 год. в зала 1.309. В дневния ред бяха планирани редица интересни лекции, които показаха качеството в различните му проявления.


    Семинарът започна с презентация на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, който представи по оригинален начин развитието на стандартите за системи за управление на качеството. Темата не е случайно подбрана, тъй като през 2017 год. се навършват 30 години от първоначалното издаване на ISO 9001 и 70 години от създаването на Международната организация по стандартизация (ISO). Бяха направени аналогии с развитието на човека от най-ранна детска възраст до неговата зрялост, паралели между развитието на обществено-икономическите отношения в световен мащаб и в контекста на българската действителност.


     След края на интересната интерпретация на международните стандарти бе дадена думата на Декана на Машинно-технологичния факултет – проф. д-р Бранко Сотиров, който връчи на маг. инж. Асен Илиев "Годишната награда по качество" за личния му принос към развитието и обогатяването на Информационния център по качество "Корийков". През тази година инж. Илиев, който е регионален представител на Сдружението по качество "Клуб 9000", навърши 50 години като личност, отдадена на качеството, неговото управление и популяризиране.


    Третият елемент от програмата за Деня на качеството беше лекция от доц. д-р Людмила Михайлова от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Темата на преподавателя от магистърския курс по "Управление на качеството" бе свързана с мотото на честванията на Деня на качеството по цял свят – "Лидерството". Теоретичните постановки намериха множество допирни точки с практиката, тъй като в семинара взеха участие и управители на фирми, алумни и специалисти по качество.


    Студентите от магистърския курс по "Управление на качеството" бяха подготвили приятна и вкусна изненада за всички присъстващи- торта с логото на Клуба по качество, която е посветена на петото издание на стандарта ISO 9001. Семинарът неусетно премина в неформална среща на съмишленици и прерасна в ползотворна дискусия между студенти, преподаватели и практици. В края на наситения с положителни емоции семинар бе направена обща снимка на носителите на Наградата по качество – доц. Цвятко Корийков, гл. ас. д-р Теодор Кючуков, гл. ас д-р Юлиян Димитров и последният за момента неин лауреат – маг. инж. Асен Илиев.


Годишна университетска научна конференция 

в НВУ „Васил Левски" 2017

На 1-2 юни в НВУ „Васил Левски” се проведе Годишната университетска научна конференция. Форумът бе открит от началника на НВУ “Васил Левски” бригаден генерал доктор Пламен Богданов. В словото си той припомни годишнините, които честваме през настоящата година и акцентира на 145 години от рождението и 100 – от смъртта на полковник Борис Дрангов. „Към името и делото на полковник Дрангов се отнасяме с респект, защото той е доказал се практик, блестящ военен теоретик, командир и педагог.” В словото си още бригаден генерал Богданов каза: „Полковник Дрангов загива на бойното поле със смъртта на хилядите мъченици за национално освобождение, а след себе си оставя завършени теоретични разработки и завети, пропити от патриотизъм и общочовешки ценности и добродетели. От него знаем, че „Животът трябва да се мери не по дължина, а по съдържание!” и към това се стремим във всяко свое начинание!” Награда от името на министъра на отбраната по повод 24 май и за принос в развитието на военнообразователната система бе връчена на проф. д.н. Венелин Терзиев от НВУ „Васил Левски”.


От името на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев” поздравление ще поднесе професор доктор Бранко Сотиров, декан на Машинно-технологичния факултет.


Първият пленарен доклад на тема „Правна антидискриминационна рамка в Република България: ролята на Комисията за защита от дискриминация в България” беше изнесен от доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация. Лектор на втория пленарен доклад бе доцент доктор Руси Минев от Русенски университет „Ангел Кънчев” на тема „Ключови технологии за иновации в областта на мехатрониката”.


В рамките на двата дни бяха представени 203 доклада в пет направления. 214 бяха участниците от тазгодишното издание на конференцията и те са представители на 19 български университети, 10 чуждестранни университети и научни институти - от Румъния, Гърция, Полша, Турция, Латвия, Унгария, Русия, 8 институти на БАН и 13 от български училища, музеи, държавни институции и фирми.SENSATA TECHNOLOGIES

    Мечтаеш за КАРИЕРА НА ИНЖЕНЕР в една от водещите технологични компании в световната автомобилна индустрия след като завършиш? Стартира стипендиантска програма 2017-2018. Стипендия в размер до 3330 лв. Осигурено работно място в "Сенсата" след дипломирането!

    Изпрати CV на: BGrecruitment@list.sensata.com

 


ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ В ИЗДАНИЕ, РЕФЕРИРАНО В THOMSON REUTERS


    Преподавателят от Машинно-технологичния факултет - професор, доктор на науките, доктор на ик. н. инж. Венелин Терзиев, член-кореспондент на РАЕ, е избран за член на Международния научен съвет на INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, която се провежда три пъти в годината, както и в редакционната колегия на IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences. Същите са организирани и са издавани от International Organization Center of Academic Research, Istanbul, TURKEY. Изданията са индексирани, което е научно признание в академичната общност.
В Бургас се проведе традиционната Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии"

Представител на Машинно-технологичния факултет изнесе основния пленарен доклад

    Международната научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии" се проведе в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас в периода 22 - 23 юни 2017г.


    Конференцията се провежда ежегодно от 2005 г. Основната й цел е да станат достояние проблемите на висшите училища, управлението на организациите, внедряването на нови информационни и индустриални технологии в обучението и производството, търсенията и достиженията в областта на хуманитарното познание.


    Желанието на организаторите е да се даде възможност за свободен обмен на мнения, за подпомагане развитието на интердисциплинарни изследвания и проекти, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионални контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между сродни университетски и научноизследователски структури в съответствие с утвърдилата се вече традиция.


    Пленарният доклад на международния научен форум бе представен от професор д.н. инж. Венелин Терзиев и бе на тема: "Социалното развитие на предприемачеството в България".


    На снимката професор д.н. инж. Венелин Терзиев с доц. д-р инж. Магдалена Миткова - Ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.Интервю на доц. д-р Р. Минев - ръководител катедра "Материалознание и технология на материалите" към Машинно-технологичния факултет на РУ "Ангел Кънчев"


R Minev 1.jpg

R Minev 2.jpgИнтервю на зам. декана на МТФ доц. д-р Б. Сакакушев:

Всички специалности от нашия факултет се търсят от бизнеса и предполагат много добра реализацияБизнес, студенти и университет си подадоха ръка на кръгла масаКолектив от Машинно-технологичния факултет на Русенски университет спечели финансиране на проект от Националния фонд Научни изследвания:

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г.”

Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения

Базова организация: Русенски университет „Ангел Кънчев“, партньорска организация: Българска академия на науките, Институт по Електроника „Академик Емил Джаков“

Ръководител на научния колектив: Гл. ас. д-р Мария Пламенова Николова

Сума за изпълнение на проекта: 120 000 лв.

Срок на изпълнение: .12.2016 – .12.2019 (три години)


    Анотация: Титановите сплави имат висок коефициент на триене с костта и тъканите, което може да предизвика износване, болка и отхвърляне на импланта. Поставянето на твърдо, износо- и пукнатиноустойчиво TiN покритие с нисък коефициент на триене като механична база за интегрално свързан с него биосъвместим, наноструктуриран TiO2 слой е преспетивен подход за намаляване на триенето и модула на еластичност, като същевременно се увеличи уморната якост, износо- и корозионна устойчивост, биоактивността и хидрофилността на повърхността.
    За успеха на свързване на импланта с костта е необходимо първоначално награпавяване на имплантната повърхност с цел подобряване на механичната, морфологична и биологична съвместимост. Подходяща за контрол на получената повърхностна микронна структурираност без окрехкостяване на титановата сплав се явява електроннолъчевата повърхностна модификация (EBSM). 
    Целта на проекта е разработване на нова технология за получаване на нанокомпозитни метал оксиднитридни покрития, притежаващи комплексни физикохимични, механични и медикобиологични свойства, обезпечаващи интегрално взаимодействие с тъканта и удължаващи живота на импланта в организма.Факултет Машинно-технологичен представи Русенски университет и завоюва Първа награда – златен медал, диплом и грамоти за най-атрактивен и добре представил се колектив на Конкурса- изложение Младежко техническо творчество в гр. Горна Оряховица


    На 27-29.10.2016 г. представители на факултет Машинно-технологичен от Русенския университет „Ангел Кънчев“, водени от доц. д-р Руси Минев, взеха участие в проява по линия на младежкото техническо творчество, която се провеждаше за пръв път в България. Събитието бе организирано от фондация “Милен Григоров” съвместно с управата на град Горна Оряховица. Участваха още ТУ – София с два факултета, ТУ – Габрово, ТУ – Варна, ТУ – Пловдив и БАН – Институт по мехатроника, деца от средните училища от Велико Търново, Ямбол, Ботевград, Монтана, Казанлък и др.
    
    Факултет Машинно-технологичен представи възможностите на съвременни високотехнологични процеси за 3D принтиране на модели, приложни CAD/CAM системи, приложни електронни пособия, както и клуб Роботика в състезание с разработени роботи и дронове. 

    Колективът на Русенския университет взе Първа награда – диплом, златен медал и грамоти на участниците за най-атрактивен и добре представил се колектив.
    ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” В СВИЩОВ, БЕ ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ 

на РУ „Ангел Кънчев”


Международния форум срещна в Свищов учени и представители на практиката от седем държави

    Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания” бе основен акцент в честванията на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В двудневният форум на 9 и 10 ноември 2016 г. взеха участие над 200 университетски преподаватели, изследователи и представители на практиката от седем държави. 
IMG_0469 - Свищов.jpg
    Работата на конференцията протече в една пленарна сесия и 9 секции, разпределени в три тематични направления: „Икономика, държава, общество”, „Финанси, застраховане и отчетност” и „Бизнес, мениджмънт и маркетинг”. Участваха представители на висши училища от България, Молдова, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия и Украйна. По време на пленарната сесия бяха представени и дискутирани три доклада, с акцент върху мястото и ролята на научно-образователната дейност в променящия се динамичен свят, съвременните предизвикателства пред развитието на глобалните икономически системи и теоретическите и практическите аспекти на социалните политики на пазара на труда. Основните пленарните доклади бяха изнесени проф. д-р ик. н. Методи Кънев – бивш ректор на Стопанска академия, проф. д-р ик.н. Татяна Орехова – зам.-ректор на Донецки национален университет, Украйна и проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев”.Интервю на декана на Машинно-технологичния факултет на Русенския университет проф. д-р Бранко Сотиров пред БНТ 2

    

    Още за висшето образование и науката - това беше темата на интервюто на декана на МТФ на РУ "Ангел Кънчев" пред БНТ 2. Цялото интервю можете да видите тук (от 7.52 до 13.22). 

BNT 2 Branko Sotirov.bmp


СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Представител на Машинно-технологичния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев” участва с два основни доклада и бе модератор на международна конференция в Аграрен университет в Пловдив


    Първата научна конференция по социално предприемачество на тема „Съвети, умения и инструменти за социални предприемачи“ се проведе на 29 септември 2016 в Аграрен университет – гр. Пловдив и бе открита от ректора на университета проф. д-р Христина Янчева. Конференцията е организирана в рамките на проект „Умения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество” (Social enterprise skills for business advisors – SESBA), изпълняван по дейността „Стратегически партньорства“ на Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.
    От името на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев” бе прочетено поздравление към участниците в конференцията.

    Ключови говорители на форума бяха: проф. д-р Нели Бенчева и гл. ас. д-р Теодора Стоева от Аграрен университет – Пловдив, проф. д.н. Венелин Терзиев от РУ „Ангел Кънчев“, доц. д-р Николай Нинов от СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, полк. доц. д-р Николай Ничев и проф. д-р Ваня Банабакова от НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, доц. д-р Милена Тепавичарова от Висше училище по сигурност и икономика, ас. д-р Екатерина Арабска от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. 
    Резултатите от работата на конференцията ще бъдат отразени в изпълнението на дейностите по проект SESBA и в сборник на Академичното издателство на Аграрен университет – Пловдив.


ДВА ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДА В 12-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


    Русенският университет „Ангел Кънчев“ бе представен с два пленарни доклада на 12-та международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Бургас. Научният форум се проведе на 23 и 24 юни 2016 година и в него участие взеха 167 участници от България, Македония, Сърбия, Украйна, Русия, Турция, Полша, Литва със 198 научни доклади.
     Проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев от Машинно-технологичен факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев” представи двата пленарни доклада „Българските университети и възможностите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Влияние на публичните служби за заетост върху динамиката на пазара на труда в България”. 

     Поздравителен адрес бе поднесен от името на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев”  проф. д-р инж. Велизара Пенчева.
Дискусиите се проведоха в пет секции: Мениджмънт, Маркетинг, туризъм, икономика, финанси; Педагогика и качество на обучението; Хуманитарни и социални и науки; Здравни грижи; Технически и природни науки. 


ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЗНАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ” СЕ ПРОВЕДЕ В БАНСКО ПРЕЗ М. АПРИЛ 2016 ГОДИНА

Основният пленарен доклад на престижния научен форум бе на представител на Машинно-технологичен факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев” 

    От 8 до 10 април 2016 година в Банско се проведе Осмата международна научно-приложна конференция „Знание без граници”.
    Основният пленарен доклад „Подходи към социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба” бе представен от проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев”.

    Докладът разглежда специфичната тема на процесите на социална адаптация на освободените от Българската армия военнослужещи и на техните семейства, както и подходите и технологията на прилагане на различни модели за осъществяване на този процес. Бяха представени резултатите от няколкогодишни изследвания на екип от български учени в тази посока
    Другите два пленарни доклада бяха представени от професори от Университет „Джон Несбит”, Белград и Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие.
​​
    230 са участниците във форума от седем държави. Те представиха 174 доклади в 3 направления.
    В рамките на конференцията бе проведена кръгла маса на тема: „Училището - здравословна и безопасна среда”.


ІХ Международна научна конференция „Иновации в технологиите и образованието”


    На 18 март 2016 г. се състоя ІХ Международна научна конференция „Иновации в технологиите и образованието”, домакин бе филиалът на Кузбаския държавен технически университет (КузГТУ) в град Белово. Участваха 405 учени от 11 страни: България, Алжир, Беларус, Украйна, Литва, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, от големи научни и промишлени центрове на Русия. Бе прочетен Поздравителен адрес от името на чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, а проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев връчи официалния плакет на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 
     Конференцията показа, че науката като социална сила изпълнява най-важната функция в обществото.
    Основният пленарен доклад на тема „Социални политики за въздействие на пазара на труда и развитие на националната концепция за социална икономика“ бе изнесен от представителя на Машинно-технологичния факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев” проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев.
    В България социалната политика и социално-трудовата сфера се развиват постоянно. При това те се нуждаят от значителни финансови средства и активно влияят върху развитието на националната икономика, на икономическия ръст, динамиката на БВП, на движението на обществото и прогреса.
    Основополагащ момент в развитието на пазара на труда и заетостта в България е формирането на последователна и устойчива стратегия за икономическо развитие с ясна визия за структурата на икономиката и търсене на работна ръка в средносрочен аспект. В този смисъл реструктуризацията на икономиката продължава, а основните усилия са насочени към повишаване на нейната активност и конкурентоспособност, а така също и към увеличение на потенциала й. Политиката на заетост може да увеличава своите възможности, ако стане дългосрочна и все по-тясно си взаимодейства с националните и регионалните планове за икономическо развитие. Реализацията на специалните програми за устройство на труда се явява едно от алтернативните решения за понижаване напрежението на пазара на труда. Тяхното осъществяване, наред с местните регионални инициативи и програми, съдържа потенциал за увеличаване на заетостта и понижаване на безработицата.”МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ КАПИТАЛ НА БЪДЕЩОТО” С УЧАСТИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 300 ПРЕДСТАВИТЕЛ​И НА БАЛКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ СЕ ПРОВЕДЕ В БЪЛГАРИЯ 

Деканът на Машинно-технологиче​н факултет проф. д-р инж. Бранко Сотиров бе избран за председател на престижния научен форум, а основния пленарен доклад бе представен от ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев” чл. кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев и проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев

    В средата на м.декември 2015 година в Банско се проведе VII-та международна научна конференция на тема: „Интелектуалния капитал на бъдещето”. За символичен домакин на форума бе определен Русенски университет „Ангел Кънчев”, като за председател на конференцията бе избран проф. д-р инж. Бранко Сотиров - декан на Машинно-технологичен факултет на университета. 
    Ръководител на научния комитет на конференцията е председатетеля на Академията на науките на Република Македония академик проф. д-р Владо Камбовски, а между представителите на други 30 балкански университета, като членове на научния комитет, са и четирима представители на Машинно-технологичния факултет: проф. д-р инж. Бранко Сотиров, доц. д-р инж. Руси Минев, доц. д-р инж. Красимир Иванов, доц. д-р инж. Борис Сакакушев и проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев.
    Пленарният доклад на форума бе представен от чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев, който бе на тема: ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ ПО ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА.
    Докладът разглежда развитието на обществено-икономическите отношения и социалните политики по заетостта и безработицата във връзка с промените, извършващи се в Република България в годините на прехода към пазарна икономика и присъединяването към ЕС, и актуалните предизвикателства за постигане на устойчиво развитие, отчитайки характерните национални особености и проблеми в регулиране на социалните отношения. Проследяването на спецификите на развитие на пазара на труда и релевантните политики в периодите на преструктуриране на националната икономика и съществени реформи в социално-политическата сфера, обусловени от обективните реалности и процеси на глобализация в съвременния свят, позволява извеждането на основни закономерности и предполагаеми модели на бъдещо развитие. Направеното проучване дава възможност за формулиране на препоръки във връзка с постигане на икономическа и социална ефективност на реализираните политики в сферата на труда чрез оптимизация на социалната инфраструктура и инструментариума на социалните политики за осигуряване на гъвкавост, сигурност и устойчива заетост.


ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И ОТЛИЧИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФАКУЛТЕТ „МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН“, ВРЪЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВПроблемите в разработването на социални и икономически политики бяха представени в пленарен доклад, изнесен от проф. д.н. инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ на международна научна конференция в Пловдив през 2015, по време на която той получи заслужено признание за най-изявен учен

   Факултет „Машинно-технологичен“ бе представен и с доклад на Декана проф. д р инж. Бранко Сотиров за предизвикателствата и перспективите пред обучението по технологични дисциплини, а РУ „Ангел Кънчев“ получи сертификат за подкрепа и статуетка в знак на признателност за доброто сътрудничество
    Проф. д.ик.н. д.в.н. д-р инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ представи пленарен доклад на тема „Социалните и икономическите политики в период на активни трансформации в България“ по време на Първата международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременните организации, свързани с постигане на устойчивост“, провела се под мотото „Знание и иновации в управлението и функционирането“ на 12 декември 2015 г. в Пловдив. 
    Докладът анализира на развитието на социалните и икономическите политики в България от началото на 90-те години на ХХ век до наши дни. Периодът обхваща времена на активни трансформации в политическия, икономическия и социалния живот на страната, повлияни силно от международната обстановка и процесите на глобализация – преход към пазарна икономика, Европейска интеграция, световна финансова и икономическа криза, приемане на дневен ред на целите за устойчиво развитие в ЕС и цялата планета, поставящи огромни предизвикателства към развитие в силно динамична среда и необходимост от адекватни реакции. Социалното развитие и социалните политики са представени във връзка с цялостното развитие на България, като пазарът на труда се разглежда като икономическа категория и като един специфично функциониращ пазар. Проблемите на заетостта и безработицата и подпомагането на уязвимите групи на пазара на труда са дискутирани в контекста на изграждане и преход от пасивни към активни политики за постигане на „пригодност за заетост“. Подчертавайки значението на отчитане на времевите въздействия на предприетите действия в изпълнение на определени политики и отделяйки специално внимание на необходимостта от осигуряване на гъвкавост и сигурност на трудовия пазар, основните изводи са насочени към нуждата от формирането на последователна и устойчива стратегия за икономическо развитие с ясна визия за структурирането на икономиката и за търсенето на труд, за целеви национални социални програми за „устойчива заетост“ и устойчиво социално-икономическо развитие.

    По време на конференцията организаторът СНЦ „Академия за иновации и устойчивост“ и неговите партньори: Асоциация за обществено-икономически проучвания, СНЦ „Транс Дефи“ и СНЦ „Източноевропейски форум за диалог - Мостове“, връчиха 42 сертификата на участниците в конференцията и специални награди за принос в развитието на науката - за актуален принос, за изявен учен, за влиятелно участие, за активно включване в трансфера на иновации, за устойчиви решения, за устойчиво партньорство, за презентация на проект и за значимо студентско участие. Проф. д.н. Венелин Терзиев бе отличен с награда за най-изявен учен, а Русенски университет „Ангел Кънчев“ получи сертификат и статуетка в знак на благодарност за подкрепата и доброто сътрудничество с неправителствения сектор в подпомагане на научната дейност и популяризиране на нейните резултати. 
    Проф. Терзиев участва в работата на конференцията с още два доклада в областта на пазара на труда и социалните политики - „Предизвикателства в развитието на пазара на труда в България“ и „Развитие на активни социални политики в България“. Той представи и доклад в съавторство с Декана на Факултет „Машинно-технологичен“ проф. д-р инж. Бранко Сотиров на тема „Предизвикателства и перспективи пред обучението по технологични дисциплини“. 
    Докладът разглежда развитието, съвременните предизвикателства и съвременни тенденции в технологичното обучение на университетско ниво чрез опита на Машинно-технологичен факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дисциплините, осигуряващи технически и технологични знания и умения във висшето образование, са анализирани от различни гледни точки – преподаване на студенти в университета от специализирани в областта на машините и технологиите факултети и департаменти и такива, записани в специалности от различни професионални сфери, нуждаещи се от основни компетенции относно технологиите в съответствие с изучаваните дисциплини. Организацията и провеждането на технологичното обучение са разгледани като двустранен процес на преподаване и учене, ориентиран към придобиване на компетенции съгласно социални и бизнес потребности. Препоръчани са начини за преодоляване на несъответствието между доставяни и търсени знания и умения на пазара на труда, основани на синергийни взаимодействия между участващите страни и добри практики в университетите, отчитайки политиките и стратегиите в национален и европейски контекст, очертаващи развитието на образованието и обучението според приетите приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

    В рамките на конференцията бяха организирани два дискусионни панела. Началото на дискусията „Социална Европа и съвременните предизвикателства“ бе поставено с доклада „Миграцията – рискове за устойчивото развитие на страните в Европейския съюз“. Кръглата маса „Интелигентна специализация и комерсиализация на научните изследвания“ постави фокус върху необходимостта от ясни и точни правила в институциите относно защитата на интелектуалната собственост в научните изследвания. Значението на предоставянето на консултантски услуги и трансфер на иновации от университети и научни организации бе подчертано в контекста на най-често срещаните проблеми. Обсъдени бяха и предстоящите промени в законовата уредба, касаещи сферата на висшето образование.
    Основните резултати от проведения научен форум бяха отразени в Комюнике от конференцията: установяване на контакти и споделяне на идеи за бъдещи сътрудничества, запознаване на участниците с широк спектър въпроси относно устойчивото развитие и устойчивостта с потенциал за научни разработки, както и приложение на интердисциплинарни подходи с висока добавена стойност. Сред направените препоръки за бъдещи съвместни инициативи с подкрепящите университети и организации бе изграждането на мрежа за насърчаване на сътрудничеството между институциите в областта на научноизследователската и развойната дейност, придобиването на знания и трансфера на иновации, което бе подкрепено от всички участници.НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА” ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
Пленарен доклад на национален форум в Академията на Министерство на вътрешните работи в София на представител на Машинно-технологичен факултет на РУ „Ангел Кънчев”

    На 10.12.2015 г. в Академията на МВР се проведе научна конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“ по случай Деня на правата на човека. Проявата е организирана съвместно с Института за държавата и правото при БАН. В мероприятието взеха участие учени от Института за държавата и правото и Института за икономически изследвания при БАН, Академията на МВР, Русенски университет „Ангел Кънчев”, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ, ВСУ „Черноризец Храбър“ и БСУ.
​​ 
    Ректорът на АМВР доц. д-р Бойка Чернева, доц. д-р Гергана Маринова - заместник-директор на ИДП при БАН, и доц. д-р Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация, приветстваха участниците и гостите на конференцията.
    Академията работи активно в областта на престъпленията от омраза, участва в изготвянето на анализи и разработки и реализира международни проекти по темата. Доц. Джумалиева поднесе поздрави от името на комисията за организацията на конференция на тази наболяла проблематика. Тя заяви, че липсата на толерантност е основна стъпка към дискриминацията. Проблемите на незачитане човешките права са залегнали в законодателството на страните от европейското семейство и че институциите и обществото трябва да съдействат и „всички ние трябва да си подадем ръка“. „Права на човека“, „справедливост“ и „толерантност“ - това са рамките на конференцията.
    Проф. д-р Стефка Наумова - професор в ИДП при БАН, д-р по право, представи своя доклад на тема „Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание“. Тя изказа своето съжаление, че въпреки неспирната работа, темата е все по-актуална. Проблемът за равнопоставеността има много аспекти. Тя направи исторически преглед и представи емпирични данни, свързани с дискриминацията и липсата на толерантност.
    Проф. д-р Венелин Терзиев - професор, доктор на икономическите науки, доктор на науките (Национална сигурност) и доц. д-р Ана Джумалиева, представиха своите разработки, свързани с дискриминацията по признак „пол“ и достъпът до пазара на труда и социалната адаптация на освободените от българската армия военнослужещи. Бе направен задълбочен преглед на националните и международните правни актове по темата. Проф. Терзиев направи предложение за разработване на система за оценяване уменията на военнослужещите преди напускане, тъй като по този начин ще се запълни липсата на информация. Конференцията продължи с доклади задълбочена дискусия с последвали изводи и анализи по актуалната проблематика. Бяха обсъдени актуални въпроси в няколко тематични направления като международни и вътрешноправни аспекти на престъпленията от омраза, публичноправни механизми за защита от дискриминация, антидискриминационно законодателство в сферата на частноправните отношения.


​ДВА ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ГОДИШНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

проф. д.н. Венелин Терзиев от Машинно-технологичен факултет и доц. д-р Борислав Ангелов са основните участници в пленарната сесия на Международна научна конференция във Велико Търново 2015


    За поредна година в продължение на два дни – 16 и 17 юли 2015 г. в Национален военен университет „Васил Левски” се проведе Годишна университетска конференция с международно участие. Форумът бе официално открит от началника на НВУ "Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов. В словото си той изтъкна, че конференцията придобива все по-голямо значение и тежест сред ежегодните научни форуми. В годините на съществуване вече се очертават две устойчиви тенденции. Първата се изразява в това, че приблизително половината от регистрираните всяка година участници са били участници във форума повече от веднъж в предишни години. Втората е свързана с изнесените доклади – всяка година техният брой се увеличава.

    Първият пленарен доклад на тема “Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет” беше изнесен от доцент д-р Борислав Ангелов – председател на Общото събрание на Русенския университет  “Ангел Кънчев”. Лектор на втория пленарен доклад на тема “Социални политики за въздействие на пазара на труда и върху формиралите се уязвими групи” беше професор, доктор на икономическите науки, инженер Венелин Терзиев от Русенския университет “Ангел Кънчев”.
    ​В рамките на двата дни бяха изнесени 332 доклада в пет направления. Броят на регистрирани  участници достигна 279 от 78 институции. Те представляваха 33 български и 11 чуждестранни университети, академии и други висши училища, 7 института от Българска академия на науките и 38 държавни и образователни и административни институции и фирми. Второ място в ​професионално​ направление Машинно инженерство​

    Според Рейтингова система на висшите училища в България за 2015 Русенският университет „Ангел Кънчев” запазва второто си място в професионално направление Машинно инженерство:

Ректорът на Стопанска академия връчи първата диплома за „доктор на науките” в специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”


   Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” връчи първата диплома за присъдена научна степен „доктор на науките“ в научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка” (Социално осигуряване). Проф. д-р Иван Върбанов връчи дипломата на проф. д.ик.н. инж. Венелин Терзиев по време на тържествена  церемония по връчване на дипломи за придобити нови научни степени и академични длъжности, на която присъства и ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев” – чл.кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев 
   Дисертацията си на тема „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики”, проф. Терзиев защити в катедра „Застраховане и социално дело” към факултет „Финанси” на Свищовската академия.
   Проф. Върбанов пожела успехи на новия доктор на науките, както и задълбочаване на сътрудничеството между Стопанската академия и Русенския университет. Проф. Белоев сподели, че е отворен за задълбочаване на сътрудничеството във всички области, по които двете висши училища имат допирни точки и особено що се касае до разработването на съвместни програми и проекти.
   На церемонията присъства и деканът на Машинно технологичен факултет – проф. д-р инж. Бранко Сотиров. Той подчерта, че прилагането на интердисциплинарния подход в обучението на студентите е особено важно и в тази посока получаването на научна степен „доктор на науките” в направление „Икономика” от представител на факултета е от изключително голямо значение за всички.
   Проф. д.ик.н. инж. Венелин Терзиев благодари на ръководството на Стопанската академия и заяви, че в негово лице винаги ще имат един верен приятел.Моменти от официалното връчване на дипломата 
​​​ 
На 15 май 2015 г. Фак​ултет Машинно-технологичен организира Кръгла маса на тема: 

„Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“


На нея бе приета следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

за необходимостта от промени и укрепване на инженерните професионални направления и машинните специалности във висшите училища
Университетските преподаватели, работодателите и студентите, участници в проведената на 15.05.2015 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ кръгла маса на тема „Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“, след откровено поставяне и обсъждане на сериозните и задълбочаващи се проблеми пред приема, обучението и реализацията на инженери от машинните специалности декларират, че:
    Нарастващият дефицит на подготвени инженерни кадри е най-тревожният и сериозен проблем в машиностроенето;
    Ред обективни фактори и ясно очертаните негативни тенденции за приема през следващите години показват недвусмислено, че потенциалът за нарастване на броя на висококвалифицираните машинни инженери в следващите години ще става все по-ограничен;
    Необходими са сериозни действия и усилия за подобряване на обществения престиж на професията, перспективата за кариерно развитие и реализация и свързаното с това достойно заплащане на инженерния труд, включително и забележимо нарастване на стартовата заплата на завършващите инженери;
    Необходимо е подобряване на практическата подготовка на студентите от машинните специалности чрез съществуващите учебни планове и програми, осигуряване на работни стажове, практики и задания за дипломни работи, включително и използване на нови форми на обучение, съобразени производствените реалности;
    Ще полагат непрекъснати усилия за модернизация на обучението и производството чрез съвместно участие в образователни и бизнес структури с проекти по оперативните програми на ЕС, “Хоризонт 2020“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Национален фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен фонд и др.;
    Подкрепят безусловно законодателните инициативи, насочени към превръщане на професионалните направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ в приоритетни, а машинните специалности – в защитени, включително и увеличаване на размера на държавната субсидия за тези специалности.
   гр. Русе,
   15.05.2015 г.

Онлайн кандидатстване​

От тази година в Русенския университет ще може да се кандидатства и онлайн, през сайта на университета: