Ръководител: Доц. д-р Маргаритка Филипова
тел.:
082/888 418
Имейл: mfilipova@uni-ruse.bg