Svilena Petkova Georgieva
e-mail:
svilena.georgieva@abv.bg
tel.: 0883 444 894 или 0898 755 338