ПРИЕМ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2010/2011 ГОДИНА

В Юридическия факултет могат да кандидатстват граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат образованието си във висши училища.
uni.jpg 

Броят на студентите, които ще бъдат приети в ЮФ, и семестриалната такса за обучението във факултета се определят от Министерския съвет.
Конкурсните изпити за приемане на студенти в Юридическия факултет са задължителни и са: писмен изпит по Български език и писмен изпит по История на България.
Програмите за конкурсните изпити са публикувани в справочника на кандидат-студента, издаден от Русенския университет.
Състезателният бал се образува  от сбора на оценките по български език  и по история на България от дипломата за средно образование плюс оценката по български език  и удвоената оценка по история на България от конкурсните изпити. Максималният бал е 30.
Кандидатите ще заплащат определените от Министерския съвет такси – 25 лв. за явяване на един изпит и по 15 лв. за всеки следващ.

За справки и контакти
7017, Русе, "Студентска" №8
Русенски университет
Юридически факултет
Телефон:     (082) 84 52 81
                    (082) 888 760
Имейл: law@uni-ruse.bg