​В катедра "Техническа механика" се водят занятия по следните дисциплини:
 • Механика 1
 • Механика 2
 • Техническа механика 1
 • Техническа механика 2
 • Механика
 • Приложна механика
 • Якост и динамика на машините
 • Компютърно моделиране
 • Съпротивление на материалите 1
 • Съпротивление на материалите 2
 • Съпротивление на материалите
 • Техническа механика 3
 • Механика на материалите
 • Олекотено конструирана
 • Метод на крайните елементи
 • Компютърно моделиране на непрекъснати среди
 • Методи за оптимизация.