Ръководител катедра: ст.преп. д-р Димитър Димов Обрешков
Корпус 32.15,
тел .888 220,
Имейл: dobreshkov@uni-ruse.bg