Ръководител катедра: доц. д-р Милена Кирова
Корпус 2Б, каб. 416,
тел. 888 726
E-mail​​: mkirova@uni-ruse.bg