​​Ръководител на катедра Земеделска техника: проф. дтн инж. Христо Белоев,
тел.: (++359 82) 888 240;
е-mail: hbeloev@uni-ruse.bg

Зам. Ръководител по УР на катедра Земеделска техника: гл.ас. д-р инж. Красимир Братоев,
тел.: (++359 82) 888 324;
e-mail: kbratoev@uni-ruse.bg

Зам. Ръководител по НИД на катедра Земеделска техника: доц. д-р вет. л-р Владимир Хвърчилков,
тел.: (++359 82) 888 542;
e-mail: vhvarchilkov@uni-ruse.bg

Технически организатор: Зорница Дочева
тел.: (++359 82) 888 321;
e-mail: zdocheva@uni-ruse.bg