За справки и записвания: -тел. 082 / 888 567 , 0887 867 217
РУ "Ангел Кънчев"- ЦПО , стая 215 А,  Ректорат
чуждоезиково обучение - тел. 082 / 888- 406,  0887 870 341,
стая № 43, офис студентско общежитие 4.
ръководител: тел./факс 082 / 888-405
E-mail: fpk@uni-ruse.bg