График за зимна изпитна сесия на редовните студенти - 2018/2019 г.


Забележка: Зали за изпитите от 01.02. 2019 ще бъдат публикувани до 30.01.2019 г.