​​​​​

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ ОББ – ТБ АД , Русе Клон Възраждане, ул."Плиска"19

IBAN: BG59UBBS80023106029309

BIC код : UBBS BGSF

  • Във връзка с прилагане на заповеди от 13 март и 25 март 2020 г.,

10.04.2020 г, и 07.05.2020 г. свързани с изпълнение на Закона за мерките и действията, по време на извънредно положение, свързан с ограничаване разпространението на заразата с COVID 19, въведеното санитарно извънредно положение и провеждане на учебен процес със студентите в задочна форма на обучение,  ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, постанови:

- Зимния семестър за I, II, III, IV и V курс със студентите задочно обучение да започне на 29.08.2020 г., като занятията се провеждат ОНЛАЙН съгласно изготвения учебен разпис.

- Присъствените дни за всички студенти в задочна форма на обучение и преподавателите свързани с учебния процес, от 8:00 ч. до 17 ч. да бъдат както следва:

29.08.2020 г., 30.08.2020 г. - за студенти I курс;

01.09.2020 г. - за студенти II курс;

02.09.2020 г. - за студенти III курс;

03.09.2020 г. - за студенти IV и V курс; 

В рамките на присъствените дни, по допълнително изготвен график, ще се проведат срещи със студентите за координиране на онлайн обучението, въвеждащо обучение, консултации и уточняване на изпитните процедури.

- Есенната поправителна сесия със студентите задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година с всички курсове ще се проведе ОНЛАЙН на 29.08. 2020 г. и 12.09.2020 г., съгласно одобрените от Академичен съвет "Процедура за провеждане на онлайн изпит" и "Процедура за организиране на онлайн изпити от минали семестри"


  • Разписът на учебните занятия за задочно обучение зимен семетър на учебната 2020/2021 година ще бъде публикуван на 26.08.2020 г. * Необходимо е студентите да се запознаят с присъствените дни за всеки курс, както и с разписа на ОНЛАЙН обучението си.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ!
Уважаеми студенти,
Уведомяваме Ви, че при влизане за присъствените занятия на съответната дата ще се извършва строг входящ контрол. Затова препоръчваме идването за началния час да се извършва 15-20 мин. по-рано. 
При напускане на кампуса през централния вход на университета и последващо връщане ще се минава през същия входящ контрол. Затова ви препоръчваме да разполагате по Ваше виждане с необходимото количество вода и храна. 
Зад корпус 1 и корпус 2 ще бъдат обособени зони за тютюнопушене. След връщане в съответния корпус ще се извършва дезинфекция пред самата зала.