​​​​​

 !!Възможно е, в разписа да се появат корекции до началото на учебния процес в летен семестър !

Разпис на учебните занятия в един файл за всички курсове и групи:

Разпис на учебните занятия по курс и група:

 

Студентите от групите, за които не е публикуван разпис на учебните занятия, да търсят необходимата информация пред факултетните канцеларии или в сайтовете на съответните факултети.​