Начало на занятията 10.02.2024г.

Подробна информация за административна група, в която сте включени, личния ви учебен разпис, студентско състояние, учебни и финансови задължения,  можете да намерите на https://e-profile.uni-ruse.bg/

В полето потребител запишете "s"+факултетния си номер, първоначалната парола за студенти първокурсници е техният единен граждански номер (ЕГН).

Пример: име: s233333 парола: 9999999999 

Ако в профила на студента за вашата група няма прикачен личен учебен разпис, потърсете в общия разпис (линк) вашата специалност.

Вижте учебен разпис за задочно обучение ТУК.

 Банкова сметка за внасяне на такси за обучение:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN:  BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

Записването на всеки семестър включва и внасянето на семестриалната такса по банковата сметка на Русенския университет, съгласно Чл. 36 от Вътрешните правила за учебната дейност.

Студeнтитe от задочно обучeниe трябва да сe записват в началото на всеки семестър.