Начало на занятията 04.09.2021 г.

ЗАПОВЕД №1040 за началото на учебната година със студентите задочна форма на обучение

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ 1 КУРС!

Уважаеми студенти,

с цел спазване на противоепидемичните мерки, възможно е да има промяна в залите за присъствено обучение от 04 до 10 септември 2021г.

Информация ще получите от преподавателя на място, в обявената зала по настоящия учебен разпис.

 Банкова сметка за внасяне на такси за обучение

Записването на всеки семестър включва и внасянето на семестриалната такса по банковата сметка на Русенския университет, съгласно Чл. 36. (3) от Вътрешните правила за учебната дейност.

 Студeнтитe от задочно обучeниe трябва да сe записват в началото на всеки семестър.

Вижте разписът ТУК.