Начало на занятията 05.02.2022 г.

ЗАПОВЕД № 19/19.01.2022 г.  (т. 8  е за задочна форма на обучение)

 Банкова сметка за внасяне на такси за обучение:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN:  BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

Записването на всеки семестър включва и внасянето на семестриалната такса по банковата сметка на Русенския университет, съгласно Чл. 36 от Вътрешните правила за учебната дейност.

Студeнтитe от задочно обучeниe трябва да сe записват в началото на всеки семестър.

Вижте разписът ТУК.