Папка: Курс 1Курс 1 
 
Папка: Курс 2Курс 2 
 
Папка: Курс 3Курс 3 
 
Папка: Курс 4Курс 4 
 
​​

​Студентите от групите, за които не е публикуван разпис на учебните занятия, да направят справка в съответната факултетна канцелария в коя група са прехвърлени.