​​​​​

​ Специалности​​ОКС "Бакалавър"     ​ОКС "​Магистър"
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия​3110 €​3110 €​
Всички останали специалности с обучение на бълг. език​2500 €​1250 €​​2510 €​1255 €
​Всички останали специалности с обучение на чужд език​3010 €​1755 €3010 ​€1755 €​

 

​ ​ Специалности​                                           ​ ОНС "Доктор"
​​Eзиков курс
Редовна 
форма на 
обучение
​Редовна форма 
на обучение
Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия​3600 €​
2000 €
​Всички останали специалности с обучение на бълг. език​3010 €​1505 €2000 €
Всички останали специалности с обучение на чужд език
​3510 €​2000 €​2500 €

 

Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такса , когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.
Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.
Таксите за обучение се утвърждават всяка година до 30 май от Министерския съвет на Република България.
Информацията при необходимост ще бъде отразена в сайта на Дирекцията.

Адрес на Русенския университет

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти", 
ул. "Студентска" № 8
7017 Русе, Република България
Важно:
Срок за подаване на документи за студенти – 30 септември 2019 год. 
Срок за подаване на документи за докторанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за специализанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за изучаване на български език или английски език– 30 септември 2019 год.​

​​​