Обява_Детски_ясли.jpg
========================================================================

================================================================================================
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  и  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
организират курс за обучение на

„КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ за ниво 1"

За повече информация, натиснете ТУК

На следния линк можете да попълните вашето Заявление по образец, за включване в обучението:
================================================================================================
Obiava_Komp. gramotnost_2023.jpg

================================================================================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ и ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

О Р Г А Н И З И Р А Т

ОНЛАЙН курс


„ ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ СОЦИАЛНИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В СФЕРАТА НА ДОМАШНАТА ГРИЖА “
20 академични часа


начало: 30.04. 2022г. /събота/, от 09:00 часа ;

10.05., 12.05 и 14.05. 2022 г. (с продължителност по 3 часа);

Финално представяне: 04.06.2022 г. (с продължителност 2 часа).

За справки и записване:
Център за продължаващо обучение -  Ректорат, кабинет 213.1 
тел.: 082/888-567; 0887 867 217; e-mail: cpo@uni-ruse.bg

========================================================================

НОВА ДАТА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ и ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
съвместно с РУСЕНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

О Р Г А Н И З И Р А Т
курс за учители по Български език и литература 5-12 клас

„ОБУЧЕНИЕ В МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“
16 академични часа и 1 кредит


На 29.05. 2022г. /неделя/, от 09:00 часа присъствено в Русенски университет, зала 2.204.

За справки и записване:
Център за продължаващо обучение -  Ректорат, кабинет 213.1 
тел.: 082/888-567; 0887 867 217; e-mail: cpo@uni-ruse.bg

========================================================================

Курс "АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

         На 19, 20 и 21.05.2022г. и 27, 28.05.2022г. ще се проведе курс по „Автотехнически експертизи". Обучаемите ще придобият умения за провеждане на изследвания и за изготвяне на заключения по автотехнически експертизи. Необходимо е курсистите да имат предварителни знания по „Механика", „Транспортна техника", „Диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили" и „Организация и безопасност на пътното движение".

Начало на курса: 19.05.2022г. от 10:00 часа в корпус 20 на Русенския университет.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

====================================================

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  И  ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗИРАТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  ЗА УЧИТЕЛИ

на тема


За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

=======================================================================

Курс AutoCAD

        На 28.09.2020 г. започва курс AutoCAD с хорариум 48 часа и и е предназначен за специалисти от различни области, използващи в своята дейност програмния продукт.

Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  и  ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

организират дистанционно обучение

на Инструкторите за обучение на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории
(периодично обучение)

За допълнителна информация:
Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

========================================================================

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  и  ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

организират on-line обучение

на работещите специалисти в пунктове за годишни технически прегледи (ГТП)

          
       През месеците март и април успешно приключи дистанционното обучение на специалистите. Започват записванията за месец май на желаещите техници да преминат първоначално или допълнително обучение за категориите – 1, 2, 3, 4 – Тб, Тм.


За допълнителна информация:
Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217,

=====================================================================

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

на 21.02.2020 г. стартира курс за

”ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС” по чл. 153, т.3 от Закона за движение по пътищата

Период на обучение: 3 месеца (по график)
Място на провеждане: корпус 20

Завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация "ИЗПИТВАЩ”.


За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

Obiava_sabev.jpg

================================================================================================

================================================================================================

Център за продължаващо обучение

 През месец Февруари започват курсове по:
НЕМСКИ ЕЗИК - нива А1 и А2
и по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - нива А1 и В1

За допълнителна информация: тел. 082/888 406 и 0887 870 341

====================================================================================

Курс "НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ"

        На 20.11.2019 г. започва курс Начална компютърна грамотност с хорариум 48 часа. Обучаемите ще придобият знания и умения за ползване на персонален компютър и работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, както и работа в INTERNET.

Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

===============================================================================================


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
О Р Г А Н И З И Р А      К У Р С


ИНЖЕНЕРЪТ И АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

          Курсът е предназначен за студенти от инженерни специалности, машинни инженери и специалисти, които желаят да се реализират в автомобилната индустрия. Завършилите успешно курса „Инженерът и Автомобилната Индустрия“ могат да се реализират в автомобилните заводи както в България, така и в чужбина.

Начало на курса: 23.11.2019г.
Продължителност и формат на курса – 40 часа (2 уикенда по 20 часа).
Място на провеждане – Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

НА 18.10.2019 г. стартира курс за

”ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС” по чл. 153, т.3 от Закона за движение по пътищата

Период на обучение – 3 месеца (по график)

Изискванията към кандидатите според чл.4(1) от Наредба №3 от 29 август 2011 г. са:
     - Да имат завършено висше образование
     - Да са навършили 27 години при започване на обучението
     - Да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "В" не по-малко от 5 години

Необходими документи за записване:
     1. Копие от дипломата за завършено висше образование
     2. Копие на свидетелството за управление на МПС, категория В
     3. Удостоверение за психологическа годност (с опция да е за Председател на изпитни комисии)  
     4. Заявление по образец


Срок за записване: 17.10.2019г.
Справки и информация: Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082 888 567, 0887 867 217


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ


Това е най-популярният тест по английски език в света. Изпитът  IELTS  отваря врати и Вие може да живеете, учите или работите по цял свят. Нашите курсове за  IELTS се водят от висококвалифицирани преподаватели, които имат дългогодишен опит в подготовката за изпита. Учебната програма е разработена на два етапа:

1. Първи етап: Подготовка към ниво С1 – за владеещи езика на ниво В2 по Общоевропейската рамка за ниво на владеене на език- 80 уч. часа.

2. Втори етап: Подготовка за явяване на IELTS – състоящ се от тренировъчни тестове във формата на изпит с цел усвояване на успешни стратегии и тактики – 80 уч. часа.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

на 18.10.2019 г. стартира курс за

”ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС” по чл. 153, т.3 от Закона за движение по пътищата

Период на обучение: 3 месеца (по график)
Място на провеждане: корпус 20

Завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация "ИЗПИТВАЩ”.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ : 17.10.2019 г.


За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217


През месец октомври стартират езиковите курсове по английски, немски, испански, румънски и руски език. Обучението е съгласно Европейската езикова рамка – А1,А2,В1,В2,С1 и С2.

Центърът сформира да започне и група за ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ по Английски език. Занятията ще се провеждат 3 пъти седмично от 13.30 до 17.00 ч.

Центърът разполага с много добра материална база, техническо оборудване, учебна литература и квалифицирани преподаватели с богат опит.

За справки и записване:
Студентско общежитие №4, етаж 1, кабинет 43
тел. 082 888 406, GSM 0887 870 341


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

На 10 април 2019 г. (сряда) започва курс по


НЕМСКИ ЕЗИК - начално НИВО А1

100 ЧАСА

За допълнителна информация:
Студентско общежитие № 4, кабинет 43 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 406 и 0887 870 341
mianeva@uni-ruse.bg

================================================================================================

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

СЪВМЕСТНО С

РУСКИЯ КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРЕДЛАГАТ КУРСОВЕ ПО


РУСКИ ЕЗИК

80 часа


За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
О Р Г А Н И З И Р А
ЗАПОЧВАНЕТО НА ДВА КУСА – НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И AutoCAD

          В курса по Начална компютърна грамотност обучаемите ще придобият знания и умения за ползване на персонален компютър и работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, както и работа в INTERNET.
          Курсът по AutoCAD е предназначен за специалисти от различни области, използващи в своята дейност програмния продукт.

И двата курса са с хорариум по 48 часа. Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

Поради големият интерес за курса УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Центърът за продължаващо обучение стартира нова група за обучение през учебната 2019 година.

ГРУПА № УП-64 стартира на 02.02.2019 г.
Желаещите да се включат могат да го направят до 01.02.2019 г.

За справки и записвания:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо oбучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217 

========================================================================

На 12 и 13.09.2018 г. ще се проведе курс по

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП"

Обучението е по новата кредитна система за учители и пегадогически специалисти, с продължителност 16 ак.ч., от които 8 ч. са присъствени, с присъждане на ЕДИН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

Начало на курса: 09.00 ч. в зала 315.2 ( 2 ет. Ректорат)
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо oбучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

НОВ КУРС


Поддържане на климатични системи с флуорсъдържащи парникови газове от моторни превозни средства

Обучение за специалисти, извършващи възстановяване и поддържане на климатични системи на МПС.
Центърът за продължаващо обучение при Русенски университет със съдействието на Българска Браншова камара МАШИНОСТРОЕНЕ организира обучение по Регламент (ЕС) 517/2014, Регламент (ЕО) № 842/2006 и Директива 2006/40/. Хорариум 10 часа.
Издават се:
 1. Удостоверение за проведено краткосрочно обучение,
 2. Документ за правоспособност (сертификат) със срок на валидност 5 години, който се признава от всички страни членки на ЕС и е вписан в „Регистъра – техници на автоклиматици“.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

===============================================================================================

Курс "ИСПАНСКИ ЕЗИК"  

       На 17.05.2018г. (четвъртък) започва курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК – ниво А1. Обучаемите ще придобият умения според изискванията на Европейската езикова рамка. Занятията се водят от високо квалифициран преподавател с креативен подход на преподаване.

За допълнителна информация и записване:
Студентско общежитие №4, ет1,каб.43
Тел. 082/888 406 и 0887 870 341

========================================================================

За студентите от специалностите ТТТ и ТУТ

През месец март 2018г. ще се проведат следните екологични курсове с лектор доц. Мл. Б. Младенов:

1. ЕКОЛОГИЧНИ КЛАСОВЕ НА ДВГ, АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ - студентите ще се научат да определят екокатегорията на МПС от свидетелствата за регистрация издадени в държави на ЕС и експертиза на ДВГ. Дати на провеждане 17 и 18.03. 2018г.

2. ЕКСПЕРТИЗА НА МПС С ДИЗЕЛОВИ ДВГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМАТА ДИМНОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № H-32 НА МТИТС - студентите ще се научат да определят  допустимата димност на дизелови МПС при липса на данни за нея. Дата на провеждане 31.03. 2018г.

За справки и записване - Централен корпус, 213.1, тел. 082/888 567 и 0887 867217

================================================================================================

Курс "ПСИХОЛОГИЯ"

    •    Курсът е предназначен за специалисти с висше образование, които им предстои да използват в своята основна специалност и заетост система от съвременни научни знания за същността на човешката психика; за основните закономерности при формирането и развитието на психичните процеси, психичните състояния и психичните качества; за спецификата на психиката и поведението на хората на границата на нормата и патологията; за основните психологически закономерности, обуславящи формирането и деформирането на личността през различните възрастови периоди и при различни условия на живот и дейност на човека. 

    •     По време на обучението си специалистите придобиват знания и компетенции за прилагане на методи и техники за оценка и психопрогностична дейност, за психопрофилактика при възникнали смущения в психическото развитие и поведение на човека.

    •      Теоретическата и практическата им подготовка е насочена към различни сфери на обществената практика: образование, производство, търговия, здравеопазване, охрана на обществения ред.