ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
​​​гр. Русе, п. к. 7017
улица Студентска № 8, Ректорат - канцелария 213.1

За справки и записвания:  
тел. 082 / 888 567, 0887 867 217 РУ "Ангел Кънчев"- ЦПО, Ректорат - канцелария 213.1

Чуждоезиково обучение:  тел. 082 / 888 406,  0887 870 341
Студентско общежитие № 4, канцелария № 43
E-mail: mianeva@uni-ruse.bg

Ръководител: доц. д-р Иван Белоев,   
тел. 082 / 888 405
Ректорат - кабинет 230