​​​гр. Русе - 7017
улица Студентска 8, Център за продължаващо обучение- кабинет 213.1 Ректорат.

За справки и записвания: -тел. 082 / 888 567 , 0887 867 217
РУ "Ангел Кънчев"- ЦПО , стая 213.1,  Ректорат
E-mail: amihaylova@uni-ruse.bg ; ekirilova@uni-ruse.bg ; vmancheva@uni-ruse.bg

чуждоезиково обучение - тел. 082 / 888- 406,  0887 870 341,
стая № 43, офис студентско общежитие 4.
E-mail: mianeva@uni-ruse.bg


ръководител: Проф. д-р Пл. Даскалов,   тел. /факс 082 / 888-405, 0887921567
кабинет 230, Ректорат
E-mail: daskalov@uni-ruse.bg

E-mail: fpk@uni-ruse.bg

Facebook: Център Продължаващо Обучение