ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
​​​гр. Русе, п. к. 7017
улица Студентска № 8, Ректорат - канцелария 213.1

За справки и записвания:  тел. 082 / 888 567 , 0887 867 217
РУ "Ангел Кънчев"- ЦПО, Ректорат - канцелария 213.1
E-mail: amihaylova@uni-ruse.bg ; ekirilova@uni-ruse.bg ; vmancheva@uni-ruse.bg

Чуждоезиково обучение:  тел. 082 / 888 406,  0887 870 341
Студентско общежитие № 4, канцелария № 43
E-mail: mianeva@uni-ruse.bg

Ръководител: Проф. д-р Пламен Даскалов,   тел. /факс 082 / 888 405, 0887 921 567
Ректорат - кабинет 230
E-mail: daskalov@uni-ruse.bg

E-mail: cpo@uni-ruse.bg

Facebook: ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ