Бланки със заявления за кандидатстване в курс, организиран от Центъра за продължаващо обучение можете да намерите по-долу. Те са различни според вида на курса.

Заявление за обучение

Заявление за ГТП и Инструктори

Заявление за учители с кредити

Банкова сметка на ЦПО