Заявления за включване в обучения към Центъра за продължаващо обучение

Заявление за обучение
Заявление за учители с кредити
Заявление за ГТП и Инструктори
Заявление за здравни служители

Заявление за служители в детски ясли_курс Проблемите на ранното детско развитие

Заявление за Автоклиматици  и  Формуляр за съгласие за обработване на лични данни

Попълненото заявление се изпраща на e-mail: cpo@uni-ruse.bg
За допълнителна информация и въпроси:
Ректорат, кабинет 213.1, тел. 082/888 567 и 0887 867 217

Таксата за обучение се заплаща само по банков път (плащането е бюджетно)!