​​​​​

"Кандидатстудентски справочник 2024" е издание на ректората Русенски университет.

Автори:

  • проф. Пламен Кангалов
  • доц. д-р Юлиян Ангелов
  • доц. д-р Вярка Ронкова

Корица: 
Студио за графичен дизайн и реклама на Русенския университет

Копирането и разпространението на този справочник или на части от него без разрешението на Русенския университет е забранено!