1 курс Право редовно летен 2023_24.docx1 курс Право редовно летен 2023_24 
 
2 курс Право редовно летен 2023_24.docx2 курс Право редовно летен 2023_24 
 
3 курс Право редовно летен 2023_24.docx3 курс Право редовно летен 2023_24 
 
4 курс редовно Право летен 2023_24.doc4 курс редовно Право летен 2023_24 
 
5 курс Право редовно летен 2023_24.docx5 курс Право редовно летен 2023_24 
 
Разпис задочно 1 курс Право летен 2023_2024.docxРазпис задочно 1 курс Право летен 2023_2024 
 
Разпис задочно 2 курс Право летен 2023_2024.docxРазпис задочно 2 курс Право летен 2023_2024 
 
Разпис задочно 3 курс Право летен 2023_2024.docxРазпис задочно 3 курс Право летен 2023_2024 
 
Разпис задочно 4 курс Право летен 2023_2024.docxРазпис задочно 4 курс Право летен 2023_2024 
 
Разпис задочно 5 курс Право летен 2023_2024.docxРазпис задочно 5 курс Право летен 2023_2024 
 

За промени в разписа следете на сайта, както и на таблото пред Учебен сектор на ЮФ!