​​

Конспект за държавен изпит по Гражданскоправни науки от септември 2020г.pdfКонспект за държавен изпит по Гражданскоправни науки от септември 2020г 
 
Конспект за държавен изпит по Наказателноправни науки от септември 2020г.pdfКонспект за държавен изпит по Наказателноправни науки от септември 2020г 
 
Конспект за държавен изпит по Публичноправни науки от септември 2020г.pdfКонспект за държавен изпит по Публичноправни науки от септември 2020г 
  
 
Папка: Зимен семестърЗимен семестър 
 
Папка: Летен семестърЛетен семестър 
 
​​​​