Може да продължите своето образование и в една от следните магистърски програми:

  • Технология и управление на транспорта;
  • Автомобилна техника;
  • Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника;
  • Хибридни и електрически превозни средства;
  • Изследване на двигатели с вътрешно горене;
  • Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника.