​​Факултетът по бизнес и мениджмънт (ФБМ) при Русенски университет "Ангел Кънчев" е създаден през 1994г. с решение на Академичния съвет от 18.01. Той е наследник на Висшата школа по бизнес и мениджмънт, която още от 1989г. подготвя кадри по ново и перспективно за България професионално направление.
През 1991/92 учебна година във ФБМ са приети първите 57 редовни студенти по специалност "Промишлен мениджмънт". От 1992/93 г. започва обучение по специалност "Бизнес и мениджмънт". През следващата учебна година (1993/94) за първи път в България факултетът приема студенти по специалност "Европеистика". Малко по-късно започват своето развитие и специалностите "Маркетинг" (1995) и "Международни икономически отношения" (1997).
През 2009 г. ФБМ чества своята 15-годишнина като утвърдено и авторитетно звено от структурата на Русенския университет, заемайки второ място по брой на приеманите студенти, челна позиция по брой кандидатствали за едно място във факултетските специалности и престижното седмо място в класацията на списание Business Week на топ-15-те образователни структури, осигуряващи обучение по бизнес и мениджмънт в България.
 


От 2010 г. към факултета функционира Съвет на настоятелите в който участват видни представители на бизнеса и обществеността в региона.

Savet na nastoiatelite 2010.jpg

През 2014 г са приети първите магистри "Бизнес администрация", обучавани в дистанционна форма, а от 2015 г. и първите бакалаври в специалност "Бизнес мениджмънт".

През 2020 г. са приети и първите бакалаври в специалности "Дигитален мениджмънт и иновации" и "Икономика", обучавани в дистанционна форма.

През 2021 г. се извършиха структурни промени, в резултат от тях са обособени действащите катедри: "Бизнес развитие и иновации", "Икономика" и "Мениджмънт и социални дейности".

От 19.04.2022 г. с решение на Академичния съвет на РУ, по предложение на Катедрения и Факултетния съвет, Катедра "Икономика" е преименувана в Катедра "Икономика и международни отношения".