ECTS-координатор за ФБМ

доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg, каб. 2Б.415, тел. 082 888 518

Бакалавърски специалности​

Бизнес мениджмънтECTS_BM_Bak_2012_BG.pdf

Публична администрация ECTS_PA_Bak_2012_BG.pdf

Икономика ECTS_IK_Bak_2012_bg.pdf

Маркетинг  ECTS_MARK_Bak_2012_bg.pdf

Международни икономически отношения ECTS_MIO_Bak_2012_bg.pdf

Индустриален мениджмънт ECTS_IM_Bak_2012_BG.pdf

Европеистика и глобалистика 

Европеистика и многостепенно управление

Евроатлантическа и глобална сигурност

Магистърски специалности

Бизнес администрация ECTS_BA_Mag_2014_BG.pdf

Мениджмънт на европейски проекти ECTS_MEP_Mag_2014_BG.pdf

Предприемачество и иновации ECTS_PI_Mag_2014_BG.pdfECTS пакет 2004-2012